Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử lần 2 năm 2016 trường THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc có đáp án

Gửi bởi: Nguyễn Quang Hưng vào ngày 2016-03-01 14:47:41 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Trang: 1 thuộc về 5 Doc24.vnSỞGD -ĐT VĨNH PHÚCTRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬUĐỀKSCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN 2 MÔN: LỊCH SỬ12Thời gian: 180 phút không kểthời gian giao đềCâu 1: (3,0 điểm)Trình bày những nguyên nhân thúc đẩy sựphát triển của kinh tếNhật Bản giai đoạn (1952-1973) và cho biết nguyên nhân nào là quan trọng nhất? Từđó, hãy rút ra bài học cho Việt Nam trong sựnghiệp xây dựng và phát triển kinh tếhiện nay?Câu 2: (2,5 điểm)Lập bảng so sánh hai tổchức cách mạng: Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên và Việt Nam Quốcdân Đảng theo nội dung: Đường lối chính trị, Địa bàn hoạt động, Phương thức hoạt động, Lực lượng tham gia và kết quả.Từkết quảđó em hãy rút ra nhận xét vềvịtrí của hai tổchức Đảng đó trong phong trào dân tộc dân chủ1925-1930.Câu 3: (2,5 điểm)Trình bày hoàn cảnh lịch sử, nội dung của Hội nghịthành lập Đảng Cộng sản Việt Nam từngày 6/1 đến ngày 8/2/1930.Nêu vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.Câu 4: (2,0 điểm)Đảng Cộng sản Đông Dương đã xác định nhiệm vụvà phương pháp đấu tranh của cách mạng tư sản dân quyền Đông Dương như thếnào trong phong trào dân chủ1936 –1939? Điều kiện lịch sửnào đã dẫn đến những quyết định đó của Đảng Cộng sản Đông Dương?---------------------------Hết --------------------------Thí sinh không được sửdụng tài liệuGiám thịcoi thi không giải thích gì thêm Doc24.vnHƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂMCâuÝNội dungĐiểmCâu 1Trình bày những nguyên nhân thúc đẩy sựphát triển của kinh tếNhật Bản giai đoạn (1952-1973).Từđó, hãy rút ra bài học cho Việt Nam trong sựnghiệp xây dựng và phát triển kinh tếhiện nay?3 điểmaNguyên nhân.....-Con người được coi là nhân tốquyết định hàng đầu..............0,25-Vai trò lãnh đạo, quản lý có hiệu quảcủa nhà nước.........0,25-Các công ty Nhật Bản năng động, có tầm nhìn xa, quản lý tốt nên có tiềm lực và sức cạnh tranh cao......................0,25-Nhật Bản biết áp dụng các thành tựu khoa học-kĩ thuật hiện đại đểnâng cao năng suất, chất lượng, hạgiá thành sản phẩm..................0,25-Chi phí cho quốc phòng của Nhật thấp, nên có điều kiện tập trung vốn đầu tư cho kinh tế........................0,25-Nhật Bản tận dụng tốt các yếu tốbên ngoài đểphát triển, nhưnguồn viện trợcủa Mĩ, lợi dụng chiến tranh ởTriều Tiên (1950-1953) và ởViệt Nam (1954-1975) đểlàm giàu.....................* Nguyên nhân quan trọng nhấtCon người được coi là nhân tốquyết định hàng đầu..............0,250,5Bài học cho Việt Nam-Coi trọng việc đầu tư phát triển khoa học công nghệvà giáo dục.-Phát huy nhân tốcon người, đạo đức lao động, sửdụng tối đa tiềm năng sáng tạo của con người.Giữgìn bản sắc văn hóa dân tộc phát huy truyền thống tựlực tựcường.0,5-Tăng cường vai trò Nhà nước trong quản lí kinh tế: Lựa thời cơ xây dựng chiến lược kinh tế, thay đổi linh hoạt cơ cấu kinh tế,sửdụng có hiệu quảvốn đầu tư của nước ngoài vào các ngành then chốt, mũi nhọn... -Quản lí doanh nghiệp một cách năng động, có hiệu quả.Biết thâm nhập thịtrường thếgiới, đạt hiệu quảcao trong cạnh tranh.0,5Câu 3Trình bày hoàn cảnh lịch sử, nội dung của Hội nghịthành lập Đảng Cộng sản Việt Nam từngày 6/1 đến ngày 8/2/1930.Nêu vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.2,5 diểmaHoàn cảnh lịch sửNăm 1929, phong trào đấu tranh của công nhân, nông dân, tiểu tư sản và các tầng lớp nhân dân yêu nước khác phát triển mạnh mẽ,..........0,25Năm 1929 ởViệt Nam xuất hiện ba tổchức cộng sản .....tuy nhiên các tổchức đó hoạt động riêng rẽđặt ra yêu cầu cấp thiết là phải thống nhất các tổchức cộng sản thành một chínhđảng.0,25Trước tình hình đó Nguyễn Ái Quốc với chức trách là phái viên của Quốc tếCộng sản, Người từXiêm vềTrung Quốc đứng ra triệu tập 0,25 Doc24.vnvà chủtrì hội nghịhợp nhất các tổchức cộng sản từngày 6/1 -8/2/1930 tại Cửu Long -Hương Cảng -Trung Quốc.bNội dung của Hội nghịNguyễn Ái Quốc phân tích tình hình, phê phán những quan điểm sai lầm của mỗi tổchức cộng sản riêng rẽvà nêu chương trình hội nghị.0,25Hội nghịthảo luận và nhất trí với ý kiến của Nguyễn Ái Quốc là thống nhất các tổchức cộng sản thành một chính đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.0,25Hội nghịthông qua Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắtcủa Đảng... do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.0,25Nhân dịp Đảng ra đời, Nguyễn Ái Quốc ra lời kêu gọi công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, học sinh, anh chịem bịđàn áp, bóc lột đấu tranh.Đến 24/2/1930, theo đềnghịcủa Đông Dương Cộng sản liên đoàn, tổchức này được gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam.0,25cVai trò của Nguyễn Ái Quốc-Tìm thấy conđường cứu nước giải phóng dân tộc....con đường cách mạng vô sản......................0,25-Chuẩn bịvềtư tưởng chính trịvà tổchức cho việc thành lập Đảng....0,25Sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam và soạn thảo chính cương vắn tắt, điều lệvắn tắt..............0,25Câu 3Lập bảng so sánh hai tổchức cách mạng : Hội VNCM Thanh niên và Việt Nam Quốc dân Đảng theo nội dung: Đường lối chính trị, Địa bàn hoạt động, Phương thức hoạt động, Lực lượng tham gia và kết quả.Từkết quảđó em hãy rút ra nhậnxét vềvịtrí của hai tổchức Đảng đó trong phong trào dân tộc dân chủ1925-1930.2,5đaSo sánhNội dungVNCMTNVNQDĐĐường lối chính trịTheo khuynh hướng VS ngay từđầuLúc đầu chưa rõ ràng vềsau chuyển sang lập trường dân chủtư sảnĐịa bàn hoạt độngThành lập rởnước ngoài sau đó chuyển trọng tâm hoạt động vềnước có cơ sởởcả3 kì.Chủyếu hoạt động ởBắc kì0,50,25 Doc24.vnPhương thức hoạt động-Coi trọng công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, NAQ rất chú trọng vào đào tạo huấn luyện cán bộnòng cốt cho cách mạng-Nặng vềbạo động, ám sát, sau khi bịđộng thì chuyển sang khởi nghĩa mặc dù chưa có sựchuẩn bịchu đáo.Lực lượng tham gia-Chú trọng vận động các tầng lớp cơ bản trong nhân dân lao động-Chú trọng đến binh lính người Việt trong quânđội PhápKết quảPhân hóa thành những tổchức cộng sản đểsau đó hợp nhất thành Đảng cộng sản Việt NamLà một Đảng cách mạng theo khuynh hướng dân chủtư sản đã tan rã sau cuộc khởi nghĩa Yên Bái0,50,250,5bNhận xétĐiều này cho thấy thắng lợi của khuynh hướng vô sản và thất bại của khuynh hướng tư sản, đó là sựsàng lọc nghiêm khắc của lịch sửphản ánh xu thếkhách quan của cách mạng Việt nam.0,5Câu 4Đảng Cộng sản Đông Dương đã xác định nhiệm vụvà phương pháp đấu tranh của cách mạng tư sản dân quyền Đông Dương như thếnào trong phong trào dân chủ1936 –1939? Điều kiện lịch sửnào đã dẫn đến những quyết định đó của Đảng Cộng sản Đông Dương?2đaNhiệm vụvà phương pháp đấu tranh...-Nhiệm vụ+ Nhiệm vụchiếnlược của cách mạng tư sản dân quyền Đông Dương là đấu tranh chống đếquốc và phong kiến.0,25+ Nhiệm vụtrực tiếp, trước mắt là đấu tranh chống chếđộphản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh, đòi tựdo, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hoà bình.0,25-Phương pháp đấu tranh: kết hợp các hình thức đấu tranh công khai và bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp.0,25bĐiều kiện lịch sử...-Thếgiới:+ Từđầu những năm 30 của thếkỉXX, thếlực phát xít cầm quyền ởĐức, Italia, Nhật Bản, chạy đua vũ trang, chuẩn bịchiến tranh thếgiới.0.25+ Tháng 7 –1935, Đại hội Quốc tếCộng sản lần thứVII xác định nhiệm vụchống chủnghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh, bảo vệhòa bình, thành lập Mặt trận nhân dân rộng rãi.0.25+ Tháng 6 –1936, Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền ởPháp, thi hành 0.25 Doc24.vnmột sốchính sách tiến bộởthuộc địa, trong đó có Đông Dương...-Trong nước:+ ỞViệt Nam, nhiều đảng phái chính trịhoạt động, tranh giành ảnh hưởng trong quần chúng, trong đó Đảng Cộng sảnĐông Dương là chính đảng mạnh nhất.Sau Đại hội Đảng lần thứnhất (3 –1935), các tổchức cơ sởĐảng và phong trào quần chúng đã được phục hồi, sẵn sàng bước và phong trào đấu tranh mới.0.25+ Những năm 1936 –1939, kinh tếViệt Nam phục hồi và phát triển, nhưng vẫn lạc hậu và lệthuộc kinh tếPháp.