Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm học 2017 - 2018 trường THPT chuyên Hưng Yên (Lần 2)

6422a519db9bdd13852696b1e8911c4c
Gửi bởi: Thái Dương vào ngày 2019-03-05 10:02:13 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 244 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

SỞGD&ĐTHƯNGYÊNTRƯỜNGTHPTCHUYÊNHƯNGYÊN(Đềthigồm4trang)ĐỀTHITHỬTHPTQUỐCGIALẦN2NĂM2018Bàithi:KHOAHỌCTỰNHIÊNMônthithànhphần:HOÁHỌCThờigianlàmbài:50phút(khôngkểthờigianphátđề)Mãđềthi132Họ,tênthísinh:..........................................................................................Sốbáodanh:..............................................................................................Chobiếtnguyêntửkhốicủacácnguyêntố:C=12;N=14;O=16;Na=23;Mg=24;Al=27;S=32;Cl=35,5;K=39;Ca=40;Li=7;Fe=56;Cu=64;Ag=108;Ba=137I.NhậnbiếtCâu1:Loạitơnàothườngdùngđểdệtvải,mayquầnáoấmhoặcbệnthànhsợilenđanáorét?A.Tơnitron.B.Tơcapron.C.Tơnilon-6,6.D.Tơlapsan.Câu2:EstemetylacrylatcócôngthứclàA.CH3COOCH=CH2.B.HCOOCH3.C.CH2=CHCOOCH3.D.CH3COOCH3.Câu3:Kimloạinàosauđâylàkimloạimềmnhấttrongtấtcảcáckimloại?A.Xesi.B.Natri.C.Liti.D.Kali.Câu4:Côngthứctổngquátcủaestenođơnchứcmạchhởcódạngnàosauđây?A.Rb(COO)abR'a.B.CnH2nO2.C.RCOOR'.Câu5:Polimenàocóthểthamgiaphảnứngcộngvớihiđro?D.CnH2n-2O2.A.Poli(vinylclorua).B.Caosubuna.C.Polipropen.D.nilon-6,6.Câu6:KimloạinàosauđâykhitácdụngvớidungdịchHClloãngvàtácdụngvớikhíCl2chocùngloạimuốicloruakimloại?A.Fe.B.Cu.C.Zn.D.Ag.Câu7:Trongphảnứng:Cu+2AgNO3→Cu(NO3)2+2Ag.Phátbiểuđúnglà:A.IonCu2+bịkhửthànhCu.B.IonAg+bịoxihóathànhAg.C.CubịkhửthànhionCu2+.D.IonAg+bịkhửthànhAg.Câu8:Biếtrằngmùitanhcủacá(đặcbiệtcámè)làhỗnhợpcácamin(nhiềunhấtlàtrimetylamin)vàmộtsốchấtkhác.Đểkhửmùitanhcủacátrướckhinấucóthểdùngdungdịchnàosauđây?A.Giấmăn.B.Xút.C.Nướcvôi.D.Xôđa.Câu9:Dungdịchetylamintácdụngđượcvớidungdịchnướccủachấtnàosauđây?A.H2SO4.B.NaOH.C.NaCl.D.NH3.Câu10:Ởruộtnoncơthểngười,nhờtácdụngxúctáccủacácenzimnhưlipazavàdịchmậtchấtbéobịthủyphânthànhA.CO2vàH2O.B.NH3,CO2,H2O.C.axitbéovàglixerol.D.axitcacboxylicvàglixerol.Câu11:Trongsốcáckimloạisau,cặpkimloạinàocónhiệtđộnóngchảycaonhấtvàthấpnhất:A.W,Hg.B.Au,W.C.Fe,Hg.D.Cu,Hg.II.ThônghiểuCâu12:Tínhchấtvậtlýcủakimloạinàodướiđâykhôngđúng?A.Tínhcứng:FeCu>Al.Câu13:Phátbiểunàosauđâykhôngđúng?A.Tinhbộtcóphảnứngthủyphân.D.Tỉkhối:Li