Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2016 trường THPT Lao Bảo tỉnh Quảng Trị (Lần 1)

Gửi bởi: vào ngày 2016-02-22 21:48:03 || Kiểu file: PDF

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC CHÍNH THỨC THPT QUỐC 2015­2016­LẦN Môn: TOÁN Thời gian bài: phút, không thời gian phát (1,0 điểm).Khảo biến thiên (1,0 điểm).Tìm (1,0 điểm). Tính biểu thức Tính giới (1,0 điểm).Giải phương trình (1,0 điểm). trong khai triển biểu thức chứa giống nhau xanh. ngẫu nhiên (đồng thời) 3quả. Tính suất nhất xanh. (1,0 điểm).Trong phẳng hình bình hành ABCD đỉnh định đỉnh nhọn đường chéo hình bình hành cho. (1,0 điểm). hình chóp giác vuông giác trong phẳng vuông phẳng điểm thuộc cạnh Biết tính tích khối chóp S.ABC khoảng cách giữa đường thẳng (1,0 điểm). Trong phẳng giác ngoại tiếp đường tròn Biết đường xuất phát đỉnh giác phương trình giao điểm đường tròn ngoại tiếp giác ABC. đỉnh giác biết hoành thuộc đường thẳng phương trình (1,0 điểm).Giải phương trình (1,0 điểm).Cho phương trình Chứng minh rằng phương trình trên đúng nghiệm, tính tổng nghiệm ­­­­­­­­ Hết­­­­­­­ sinh không được dụng liệu. không giải thích thêm. sinh:……….………..…….…….….….; danh:……………… TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC HƯỚNG CHẤM THPT QUỐC 2015­2016 Môn: TOÁN trang) Điểm .Khảo biến thiên định: ' y' 0,25 hàm; đồng biến trên khoảng nghịch biến trên khoảng trị: yCĐ= tiểu =­2. Giới hạn: 0,25 Bảng biến thiên: y' 0,25 (1,0 thị: 0,25 .Tìm định 0,25 (1,0 0,254 0,25 tiểu 0,25 Tính biểu thức (chia 0,25 3.(1,0đ) Thay được 0,25 cũng thay biểu thức Tính giới 0,25 0,25 .Giải phương trình .(1,0 Phương trình 0,25 0,25 arctan 0,25 phương trình nghiệm: arctan 0,25 hạng chứa trong khai triển biểu thức 0,25 hạng chứa 0,255 (1,0 chứa giống nhau xanh. ngẫu nhiên3quả. Tính suất trong chọn nhất xanh. phần không gian biến “Chọn được trong nhất xanh” 0,25 biến “Chọn được suất biến 0,25 Trong phẳng hình bình hành ABCD đỉnh định đỉnh nhọn đường chéo hình bình hành cho. trung điểm 0,25 .(1,0 trung điểm 0,25 nhọn uuur uuur 0,25 uuur uuur uuur uuur uuur uuur 0,25 hình chóp S.ABC giác vuông giác trong phẳng vuông phẳng điểm thuộc cạnh Biết tính tích khối chóp S.ABC khoảng cách giữa đường thẳng trung điểm đều). cạnh bằng 0,25 (đvtt) 0,25 (1,0 đường thẳng song song theo giao tuyến hình chiếu trên 0,25 (đvdt) 0,252 (đvđd) Việc tính tích, sinh cũng giải theo hướng Trong phẳng giác ngoại tiếp đường tròn Biết đường xuất phát đỉnh giác phương trình giao điểm đường tròn ngoại tiếp giác ABC. đỉnh giác biết hoành thuộc đường thẳng phương trình phương trình trong chân đường xuất phát đỉnh nghiệm 0,25 .(1,0 giao điểm đường tròn ngoại tiếp giác đường tròn ngoại tiếp giác trên đường tròn kính phương trình nghiệm hoành được 0,25 vtpt nghiệm 0,25 Giải phương trình Điều kiện 0,25 phương trình .(1,0 Thay( vào( được 0,25 0,25 144444444424444444443 thỏa đ/k) thỏa đ/k) phương trình nghiệm 0,25 Câu10 .Chohai phương trình: .Chứng minh rằng phương trình trên đúng nghiệm, tính nghiệm định liên trên đồng biến trên phương trình nhiệm nhất 0,25 10.(1,0đ) Tương phương trình nhiệm nhất 0,25 Theo trên 0,25 Theo trên đồng biến liên trên Đẳng thức tổng nghiệm phương trình bằng 0,25 chấm bài: trình cách giải buộc phải trong sinh. chấm sinh bước không điểm bước sinh giải cách khác, giám khảo trong điểm. Trong làm, bước phần dụng không được điểm. sinh được dụng phần trước phần sau.­ Trong giải sinh không hình không chođiểm. Điểm toàn tính 0,25 không tròn.