Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lý trường THPT Tây Ninh năm 2015 (Đề số 4)

Gửi bởi: vào ngày 2016-02-02 19:12:12 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

TRƯỜNG THPT TÂY NINH ĐỀ THI THỬ THPT VÀ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2015 Môn: ĐỊA LÝ; Khối: C Thời gian làm bài: 180 phút (ĐỀ SỐ 4) Câu I (2 điểm) 1.Vấn đề chủ yếu trong việc bảo vệ môi trường ở nước ta là gì? Tại sao? 2.Trình bày những thay đổi cơ cấu lao động theo các ngành kinh tế ở nước ta và giải thích.Câu II (3 điểm) 1.Chứng minh nước ta đang phát huy ngày càng có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới.2.Thế nào là ngành công nghiệp trọng điểm? Kể tên một số ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta.Câu III (2 điểm) Trình bày những thuận lợi về tự nhiên đối với việc phát triển kinh tế ở Tây Nguyên.Nêu sự khác nhau về thế mạnh tự nhiên để phát triển cây công nghiệp của Tây Nguyên và Đông Nam Bộ Câu IV (3 điểm) Cho bảng số liệu Giá trị xuất, nhập khẩu của nước ta giai đoạn 1990 - 2005 (Đơn vị: tỉ USD) Năm 1990 1994 1998 2000 2005 Giá trị xuất khẩu 2,4 4,1 8,1 14,5 32,4 Giá trị nhập khẩu 2,8 5,8 11,6 15,6 36,8 a/ Tính tốc độ tăng trưởng của tổng giá trị xuất, nhập khẩu của nước ta giai đoạn 1990 - 2005 b/ Qua bảng số liệu và tốc độ tăng trưởng đã được tính, vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình xuất, nhập khẩu của nước ta giai đoạn 1990 - 2005 c/ Rút ra nhận xét và giải thích TRƯỜNG THPT TÂY NINH ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM THI THỬ THPT VÀ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2015 Môn: ĐỊA LÝ; Khối: C (ĐỀ SỐ 4) Câu Nội dung I 1.Vấn đề chủ yếu trong việc bảo vệ môi trường ở nước ta (2,0đ) là gì? Tại sao a/ Vấn đề chủ yếu trong việc bảo vệ môi trường ở nước ta và nguyên nhân - Hai vấn đề chủ yếu về bảo vệ môi trường: + Tình trạng mất cân bằng sinh thái môi trường + Tình trạng ô nhiễm môi trường - Nguyên nhân vì: + Nước ta đang tiến hành quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa nên tình trạng ô nhiễm môi trường có xu hướng tăng, tình trạng mất cân bằng sinh thái đang diễn ra ở nhiều nơi do tình trạng mất rừng + Tình trạng mất cân bằng sinh thái môi trường và tình trạng ô nhiễm môi trường gây ra nhiều hậu quả: khí hậu biến đổi theo chiều hướng xấu, thiên tai (bão, lũ lụt...) ngày càng tăng, ảnh hưởng xấu đến chất lượng cuộc sống người dân và tốc độ phát triển kinh tế 2.Những thay đổi cơ cấu lao động theo các ngành kinh tế ở nước ta và giải thích.- Sự thay đổi cơ cấu lao động theo các ngành kinh tế + Giảm tỷ trọng lao động trong khu vực nông, lâm, ngư nghiệp.Tăng tỷ trọng lao động trong khu vực công nghiệp và xây dựng vả khu vực dịch vụ + Sự chuyển dịch trên tuy tích cực nhưng còn chậm * Giải thích Có sự chuyển dịch trên là do nước ta đang thực hiện quá trình công nghiệp hóa, nhưng còn chậm vì quá trình công nghiệp hóa còn chậm II 1.Chứng minh nước ta đang phát huy ngày càng có hiệu (3,0đ) quả nền nông nghiệp nhiệt đới.- Các tập đoàn cây, vật nuôi được phân bố phù hợp hơn với các vùng sinh thái Ví dụ: Tây Nguyên: cà phê, chè, cao su, hồ tiêu, bò thịt, bò sữa.