Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lý năm 2019 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-04-03 09:20:16 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 281 | Lượt Download: 0 | File size: 0.324096 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT LẦN 1 NĂM HỌC 2018 – 2019
MÔN: ĐỊA LÍ – LỚP 12
Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian giao đề

(Đề thi có 04 trang)
Mã đề: 101
Câu 41: Nước công nghiệp mới là nước đang phát triển đã trải qua quá trình
A. công nghiệp hóa và đạt được trình độ phát triển công nghiệp nhất định.
B. đô thị hóa và đạt được trình độ phát triển công nghiệp, đô thị nhất định.
C. chuyên môn hóa và đạt được trình độ phát triển công nghiệp nhất định.
D. liên hợp hóa và đạt được trình độ phát triển công nghiệp nhất định.
Câu 42: Đặc điểm nào sau đây không đúng với khí hậu của phần lãnh thổ phía Nam nước ta?
A. Tổng lượng mưa lớn.
B. Nhiệt độ trung bình năm cao.
C. Biên độ nhiệt trung bình năm lớn.
D. Có mùa mưa và khô rõ rệt.
Câu 43: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết hồ Dầu Tiếng ở nước ta nằm trên sông nào
sau đây?
A. Sông Vàm Cỏ Đông. B. Sông Bé.
C. Sông Sài Gòn.
D. Sông La Ngà.
Câu 44: Cho bảng số
liệu:
Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên trung bình của thế giới và các nhóm nước từ 1960 đến 2005
(Đơn vị: %)
Giai đoạn
1960 - 1965
1975 - 1980
1985 - 1990
1995 - 2000
2001 - 2005
Nhóm nước
Phát triển
1,2
0,8
0,6
0,2
0,1
Đang phát triển
2,3
1,9
1,9
1,7
1,5
Thế giới
1,9
1,6
1,6
1,4
1,2
Nhận xét nào sau đây không đúng về tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên trung bình của thế giới và các
nhóm nước từ 1960 đến 2005?
A. Nhóm nước đang phát triển cao hơn nhóm nước phát triển.
B. Nhóm nước phát triển giảm nhanh.
C. Nhóm nước đang phát triển tăng lên.
D. Nhóm nước đang phát triển giảm chậm.
Câu 45: Ở nước ta, đặc điểm nào sau đây không phải là thế mạnh của khu vực đồng bằng?
A. Phát triển giao thông đường sông.
B. Trồng cây hàng năm, đặc biệt là lúa gạo.
C. Cung cấp nguồn lợi thủy sản, lâm sản.
D. Trồng cây công nghiệp lâu năm.
Câu 46: Khó khăn lớn nhất trong việc sử dụng đất đai của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ nước ta là do
A. thiếu nước nghiêm trọng về mùa khô.
B. bão, lũ, trượt lở đất.
C. thời tiết không ổn định.
D. hạn hán, bão, lũ.
Câu 47: Cho biểu đồ về GDP theo thành phần kinh tế ở nước ta: (Đơn vị: %)

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Cơ cấu GDP theo thành phần kinh tế ở nước ta năm 2005 và năm 2014.
https://thi247.com/

Trang 1/4 - Mã đề thi 101

B. Giá trị GDP theo thành phần kinh tế ở nước ta năm 2005 và năm 2014.
C. Tốc độ tăng trưởng GDP theo thành phần kinh tế ở nước ta năm 2005 và năm 2014.
D. So sánh GDP giữa các thành phần kinh tế ở nước ta năm 2005 và năm 2014.
Câu 48: Ở nước ta, phần ngầm dưới biển và lòng đất dưới đáy biển thuộc phần lục địa kéo dài có độ sâu
khoảng 200m hoặc hơn nữa, được gọi là
A. lãnh hải.
B. thềm lục địa.
C. vùng đặc quyền kinh tế.
D. vùng tiếp giáp lãnh hải.
Câu 49: Đặc điểm nào sau đây không đúng với dân cư Hoa Kì?
A. Người nhập cư đa số từ châu Âu.
B. Dân cư phân bố đồng đều.
C. Dân số tăng nhanh do nhập cư.
D. Tổng số dân lớn thứ ba thế giới.
Câu 50: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào sau đây ở nước ta tiếp giáp
Campuchia ở vị trí thứ 5 theo chiều Bắc - Nam?
A. Bình Phước.
B. Quảng Bình.
C. Hà Tĩnh.
D. Tây Ninh.
Câu 51: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết địa điểm nào sau đây ở nước ta có mùa mưa
vào thu đông?
D. Đồng
A. Cần Thơ.
B. Hà Nội.
C. Đà Lạt.
Hới.
Câu 52: Biểu hiện tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta là
A. chịu ảnh hưởng của chế độ gió mùa.
B. tổng bức xạ Mặt Trời lớn.
C. độ ẩm không khí cao.
D. tổng lượng mưa lớn.
Câu 53: Hiện nay các lĩnh vực thu hút đầu tư nước ngoài hàng đầu thế giới

A. nông nghiệp, công nghiệp, giáo dục.
B. văn hóa, giáo dục, công nghiệp.
C. tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.
D. du lịch, công nghiệp, giáo dục.
Câu 54: Vùng núi nào sau đây có độ cao trung bình lớn nhất nước ta?
D. Đông
A. Tây Bắc.
B. Trường Sơn Bắc.
C. Trường Sơn Nam.
Bắc.
Câu 55: Do vị trí kề sát vành đai lửa Thái Bình Dương nên Đông Nam Á thường xảy ra
A. hạn hán.
B. động đất.
C. lũ lụt.
D. bão.
Câu 56: Nguyên nhân nào sau đây tạo nên những ngày nắng ấm trong mùa đông ở miền Bắc nước ta?
A. Gió phơn Tây Nam.
B. Gió mùa mùa đông lạnh ẩm.
C. Gió mùa mùa đông lạnh khô.
D. Tín phong bán cầu Bắc.
Câu 57: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, cho biết vùng nào sau đây tập trung nhiều bôxit nhất
nước ta?
A. Đồng bằng sông Cửu Long.
B. Trung du miền núi Bắc Bộ.
C. Bắc Trung Bộ.
D. Tây Nguyên.
Câu 58: Phát biểu nào sau đây không đúng với ảnh hưởng của Biển Đông đến thiên nhiên n ước ta?
A. Ngư dân đánh bắt được nhiều hải sản.
B. Thiên nhiên nước ta có nhiều thiên tai.
C. Các dạng địa hình ven biển rất đa dạng.
D. Hệ sinh thái ven biển rất đa dạng và giàu có.
Câu 59: Đặc điểm của Biển Đông có ảnh hưởng nhiều nhất đến thiên nhiên nước ta là
A. vùng biển tương đối kín.
B. tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa.
C. có diện tích lớn.
D. có dòng biển theo mùa.
Câu 60: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào sau đây ở nước ta không tiếp giáp
Lào?
A. Hà Tĩnh.
B. Lai Châu.
C. Quảng Nam.
D. Kon Tum.
Câu 61: Điểm giống nhau của địa hình vùng núi Đông Bắc và vùng núi Trường Sơn Bắc là
A. địa hình hướng tây bắc - đông nam.
B. có sự bất đối xứng giữa hai sườn Đông - Tây.
C. có nhiều cao nguyên, sơn nguyên.
D. đồi núi thấp chiếm ưu thế.
Câu 62: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, cho biết các vườn quốc gia nào sau đây được sắp xếp
theo chiều từ Bắc xuống Nam ở miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ?
A. Cát Tiên, Yok Đôn, Kon Ka Kinh, Bạch Mã.
B. Bạch Mã, Kon Ka Kinh, Yok Đôn, Cát Tiên.
C. Cát Tiên, Bù Gia Mập, Yok Đôn, Kon Ka Kinh. D. Kon Ka Kinh, Yok Đôn, Bù Gia Mập, Cát Tiên.

https://thi247.com/
101

Trang 2/4 - Mã đề thi

Câu 63: Cho biểu đồ:
Nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

Nhận xét nào sau đây không đúng với biểu đồ trên?
A. Nhiệt độ trung bình năm ở Thành phố Hồ Chí Minh cao hơn Hà Nội.
B. Chế độ mưa của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đều có sự phân mùa.
C. Sự phân mùa trong chế độ mưa của Hà Nội sâu sắc hơn Thành phố Hồ Chí Minh.
D. Hà Nội có biên độ nhiệt năm lớn, Thành phố Hồ Chí Minh có biên độ nhiệt năm
nhỏ.---------------------Câu 64: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và 14, cho biết núi nào sau đây cao nhất ở miền Bắc và
Đông Bắc Bắc Bộ?
A. Núi Phanxipăng.
B. Núi Tây Côn Lĩnh.
C. Núi Ngọc Linh.
D. Núi Pu Tha Ca.
Câu 65: Cho bảng số liệu:
Nhiệt độ trung bình của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí
Minh
0
(Đơn vị: C)
Tháng
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII
IX
X
XI
XII
Hà Nội
16,4 17,0 20,2 23,7 27,3 28,8 28,9 28,2 27,2 24,6 21,4 18,2
TP. Hồ Chí Minh 25,8 26,7 27,9 28,9 28,3 27,5 27,1 27,1 26,8 26,7 26,4 25,7
Biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất thể hiện diễn biến nhiệt độ trung bình của Hà N ội và Thành ph ố
Hồ Chí Minh?
A. Cột ghép.
B. Miền.
C. Kết hợp.
D. Đường.
Câu 66: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và 14, cho biết nguyên nhân nào sau đây làm cho thiên
nhiên vùng núi Tây Bắc nước ta có đủ 3 đai cao?
A. Hướng núi là tây bắc - đông nam.
B. Địa hình cao nhất nước ta.
C. Nghiêng theo hướng tây bắc - đông
D. Có nhiều sơn nguyên và cao nguyên.
nam.
Câu 67: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết đất feralit trên đá vôi tập trung nhiều nhất ở
vùng nào sau đây của nước ta?
A. Bắc Trung Bộ.
B. Đông Nam Bộ.
C. Tây Nguyên.
D. Trung du miền núi Bắc Bộ.
Câu 68: Gió mùa mùa đông từ lục địa Á - Âu thổi đến Nhật Bản trở nên ẩm ướt do đi qua
A. dòng biển Ôiasivô. B. biển Nhật Bản.
C. biển Hoa Đông.
D. biển Ô-khốt.
Câu 69: Trở ngại lớn nhất cho sự phát triển của EU là sự khác biệt giữa các nước thành viên về
A. ngôn ngữ, tôn giáo. B. chính trị, xã hội.
C. trình độ phát triển. D. dân tộc, văn hoá.
Câu 70: Dân số thành thị ở Mĩ La tinh gia tăng nhanh gắn với
A. cơ cấu xã hội phong kiến được duy trì trong thời gian dài.
B. quá trình công nghiệp hóa phát triển mạnh mẽ ở các nước.
C. hiện tượng dân nghèo không có ruộng, kéo ra thành phố tìm việc làm.
D. các thế lực của tôn giáo cản trở sự phát triển xã hội.
Câu 71: Hậu quả nào sau đây không do quan hệ căng thẳng giữa I-xra-en và Pa-le-xtin gây ra?
A. Sinh mạng của người dân bị thiệt hại.
B. Đời sống của người dân bị xáo trộn.
C. Sử dụng tài nguyên không hợp lí.
D. Môi trường bị tàn phá nghiêm trọng.
Câu 72: Vùng thềm lục địa ở miền Trung nước ta hẹp và sâu do
A. vùng ven biển miền Trung ít bị xâm thực.
B. vùng ven biển miền Trung có lượng mưa lớn.
C. vùng đồng bằng và đồi núi kề bên hẹp ngang. D. có nhiều sông lớn đổ ra biển.

https://thi247.com/
101

Trang 3/4 - Mã đề thi

Câu 73: Cho bảng số liệu:
Giá trị xuất, nhập khẩu của Liên bang Nga giai đoạn 1997 - 2005
(Đơn vị: tỉ USD)
Năm
1997
2000
2003
2004
2005
Xuất khẩu
88,0
105,6
135,9
183,5
245,0
Nhập khẩu
70,0
49,0
83,7
105,9
125,0
Nhận xét nào sau đây không đúng về giá trị xuất, nhập khẩu của Liên bang Nga giai đoạn 1997 - 2005?
A. Giá trị xuất khẩu tăng mạnh hơn nhập khẩu. B. Giá trị nhập khẩu luôn nhỏ hơn xuất khẩu.
C. Giá trị xuất khẩu tăng gấp gần 2,8 lần.
D. Giá trị nhập khẩu luôn tăng qua các năm.
Câu 74: Ý nào sau đây không đúng với tác động của Tín phong bán cầu Bắc trong mùa đông ở nước
ta? A. Gây mưa phùn cho vùng ven biển và đồng bằng Bắc Bộ.
B. Tạo nên những ngày thời tiết nắng nóng ở miền Bắc nước ta.
C. Gây mưa cho vùng ven biển Trung Bộ.
D. Tạo nên mùa khô sâu sắc cho Nam Bộ và Tây Nguyên.
Câu 75: Phát biểu nào sau đây đúng về sự tương phản của thiên nhiên giữa miền Đông và miền Tây
Trung Quốc?
A. Miền Tây sông ngòi rộng và thoải; miền Đông sông ngòi dốc, nhiều thác ghềnh.
B. Miền Tây chủ yếu là đồng bằng châu thổ; miền Đông chủ yếu là núi và cao nguyên.
C. Miền Tây là nơi bắt nguồn của các con sông; miền Đông là hạ lưu của các sông lớn.
D. Miền Tây có khí hậu lục địa mưa nhiều; miền Đông khí hậu hải dương khắc nghiệt.
Câu 76: Nguyên nhân cơ bản nào sau đây làm cho thảm thực vật ở nước ta bốn mùa xanh tốt, rất giàu sức
sống?
A. Nước ta nằm trên vành đai sinh khoáng lớn.
B. Nước ta nằm trong khu vực nhiệt đới ẩm gió mùa.
C. Nước ta vừa tiếp giáp biển, vừa tiếp giáp đất liền.
D. Nước ta tiếp giáp vùng biển lớn với đường bờ biển dài.
Câu 77: Quá trình xâm thực ở khu vực đồi núi nước ta không dẫn đến kết quả nào sau đây?
A. Đồi núi chiếm ¾ diện tích lãnh thổ.
B. Bề mặt địa hình bị cắt xẻ mạnh.
C. Hình thành hang động ở vùng núi đá vôi.
D. Xảy ra hiện tượng đá lở, đất trượt.
Câu 78: Cơ cấu kinh tế ở các nước Đông Nam Á chuyển dịch theo hướng từ nông nghiệp sang công
nghiệp và dịch vụ, chủ yếu do tác động của
A. quá trình đô thị hóa.
B. xu hướng khu vực hóa.
C. xu hướng toàn cầu hóa.
D. quá trình công nghiệp hóa.
Câu 79: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết vùng khí hậu nào sau đây ở nước ta có biên độ
nhiệt trung bình năm cao nhất?
A. Vùng khí hậu Bắc Trung Bộ.
B. Vùng khí hậu Nam Bộ.
C. Vùng khí hậu Tây Nguyên.
D. Vùng khí hậu Nam Trung Bộ.
Câu 80: Đặc điểm khí hậu của vùng Nam Trung Bộ khác với vùng Bắc Trung Bộ là
A. không có mùa đông lạnh.
B. mưa về thu đông.
C. chịu ảnh hưởng của gió phơn Tây Nam.
D. chịu ảnh hưởng của các cơn bão nhiệt đới.
----------- HẾT ---------(Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

Trang 4/4 - Mã đề thi
101

ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA LÍ
MÃ ĐỀ

Câu
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

101
A
C
C
C
D
A
A
B
B
A
D
B
C
A
B
D
D
A
B
B
D
D
C
B
D
B
D
B
C
C
C
C
D
A
C
B
A
D
A
A

102
C
D
B
C
B
C
C
D
C
D
A
A
B
D
A
D
B
A
D
C
B
B
D
A
A
C
C
C
B
D
D
A
C
B
B
B
A
D
A
A

103
C
D
B
C
B
C
D
D
C
D
A
A
A
D
A
D
B
D
A
C
A
B
D
C
A
C
C
C
B
B
A
B
C
B
B
A
B
D
D
A

104
A
C
A
C
A
C
B
D
B
D
C
B
C
A
B
A
D
D
B
B
A
D
A
B
D
B
D
B
C
D
C
A
D
A
C
C
D
D
C
A

105
C
C
D
D
A
A
D
D
B
A
B
B
C
A
B
A
D
C
B
B
A
D
A
B
D
B
D
B
C
A
C
C
D
D
C
A
C
C
B
A

106
C
D
B
C
B
C
A
D
C
D
A
B
B
A
A
D
B
C
D
C
A
B
D
A
D
C
C
C
B
A
A
D
C
B
B
D
A
D
B
A

107
C
C
A
C
B
A
D
D
B
C
C
B
C
D
B
C
D
A
B
B
A
D
A
B
D
B
D
B
C
A
C
A
D
A
C
B
D
D
A
A

108
C
C
D
A
A
D
A
A
B
C
D
B
C
C
B
D
D
A
B
B
B
D
C
B
D
B
D
B
C
A
C
C
D
D
A
B
C
A
A
A

109
C
A
C
D
B
C
B
D
C
B
B
C
A
D
D
D
A
B
C
D
A
D
C
B
D
D
B
A
C
A
A
B
B
C
B
C
A
A
A
D

110
C
D
B
B
B
A
B
C
B
C
D
A
D
A
D
A
D
D
B
D
B
C
C
B
C
C
A
A
B
D
C
D
C
A
A
C
A
D
B
A

111
C
D
B
B
B
A
C
C
B
D
A
B
D
D
D
A
D
A
A
D
A
C
C
B
C
C
B
C
D
B
A
A
A
A
B
C
D
D
B
C

112
C
A
D
C
B
B
D
C
C
B
B
C
A
D
A
D
D
B
C
C
D
A
C
C
D
D
B
D
D
C
A
B
B
A
B
A
A
B
A
A

113
C
C
C
D
A
D
D
C
C
B
B
C
A
B
A
D
C
B
B
D
C
D
C
A
D
C
B
A
A
A
D
B
B
A
B
A
D
B
D
A

114
C
A
B
B
B
B
A
C
B
A
D
A
D
C
D
A
C
D
C
D
D
C
C
B
C
D
D
C
D
B
B
A
A
A
A
C
B
D
B
A

115
C
A
C
C
C
D
D
B
C
B
B
C
D
D
C
D
A
C
B
B
D
A
C
B
D
D
B
D
A
C
A
B
B
A
B
A
A
D
A
A

116
C
A
A
D
B
A
A
C
C
B
C
C
C
A
D
D
A
B
B
B
C
D
C
B
D
D
B
D
A
A
D
B
B
C
B
D
A
A
D
C

117
C
D
D
B
D
B
C
C
B
C
D
A
A
D
D
A
C
C
A
C
D
A
D
B
A
D
A
C
C
B
B
A
C
B
B
A
A
B
D
B

118
C
A
C
A
C
B
C
D
D
A
A
A
A
D
D
B
B
D
D
C
B
B
D
C
B
C
C
B
D
B
D
A
C
A
C
D
A
B
A
B

119
B
A
C
D
C
C
C
A
A
A
B
A
A
A
A
B
B
D
D
C
D
B
C
C
C
B
D
B
D
D
D
A
B
B
C
D
D
A
C
B

120
D
A
B
B
D
D
C
C
B
B
A
A
B
A
D
C
C
C
A
C
D
A
D
B
D
C
C
C
B
B
B
D
C
D
A
A
B
A
D
D

121
C
A
C
D
D
D
A
C
B
C
D
A
B
A
C
D
C
C
A
A
C
D
C
B
B
A
A
C
B
D
B
D
A
B
D
D
B
A
B
B

122
C
D
B
C
C
A
D
D
B
A
A
A
C
B
D
B
B
D
C
C
A
B
A
C
C
B
D
B
A
D
D
A
B
A
C
D
C
D
A
B

123
C
C
C
B
D
D
D
C
C
B
B
D
B
C
D
A
A
B
A
C
A
A
D
B
A
B
C
C
B
B
B
D
A
C
A
A
D
A
D
D

124
A
C
B
B
D
A
C
D
B
C
C
C
B
D
B
A
C
D
A
C
A
D
D
C
A
A
A
C
C
B
B
B
D
D
B
D
A
B
D
A