Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đề thi thử thpt quốc gia môn địa lý năm 2015 tỉnh thanh hóa

63353437363064323537663066623661306365353335663663323138363638383466323838323661643066383337623565316635336465643730326334616533
Gửi bởi: administrator vào 12:09 AM ngày 4-02-2016 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 961 | Lượt Download: 7 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA ĐỀ CHÍNH THỨC KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2014-2015 Môn: ĐỊA LÝ Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề gồm 04 câu, có 01 trang) Số báo danh: ………………….Câu 1 (2,0 điểm) a.Nêu ý nghĩa kinh tế - xã hội của vị trí địa lý nước ta.b.Trình bày các thế mạnh của nguồn lao động ở nước ta? Tại sao trong những thập niên gần đây nước ta phải tăng cường xuất khẩu lao động? Câu 2 (3,0 điểm) a.Phân tích những thành tựu của hoạt động xuất khẩu trong những năm qua ở nước ta.b.Trình bày tiềm năng, hiện trạng phát triển công nghiệp ở vùng Bắc Trung Bộ? Đường Hồ Chí Minh có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng Bắc Trung Bộ.Câu 3 (2,0 điểm) Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam, hãy: a.Kể tên các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Hồng.Phân tích các thế mạnh về tự nhiên của đồng bằng này.b.Kể tên các trung tâm du lịch ở nước ta theo các cấp: trung tâm Quốc gia và trung tâm vùng.Câu 4 (3,0 điểm) Cho bảng số liệu: CƠ CẤU TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2005 - 2012 (đơn vị: %) Năm 2005 2007 2010 2012 Tổng số 100,0 100,0 100,0 100,0 Nhà nước 37,6 35,4 33,5 32,6 Ngoài Nhà nước 47,2 47,7 48,8 49,3 Có vốn đầu tư nước ngoài 15,2 16,9 17,7 18,1 Khu vực a.Vẽ biểu đồ miền thể hiện sự thay đổi cơ cấu tổng sản phẩm trong nước phân theo thành phần kinh tế nước ta giai đoạn 2005-2012.b.Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu tổng sản phẩm trong nước phân theo thành phần kinh tế nước ta giai đoạn nói trên....................................................HẾT.................................................. Lưu ý: Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam của Nhà xuất bản Giáo dục.