Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán - Trường THPT Yên Mô B

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-06-24 08:30:23 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 686 | Lượt Download: 0

Nội dung tài liệu Tải xuống

Link tài liệu:

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

TRƯỜNG THPT YÊN MÔ B

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2019-2020

SỞ GDĐT NINH BÌNH
TRƯỜNG THPT YÊN MÔ B

ĐỀ THI THỬ TN THPT
(Đề gồm 06 trang)

NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN: TOÁN
Thời gian: 90 phút
Họ và tên:........................................................SBD:..................................

Câu 1. Có bao nhiêu cách chọn hai học sinh từ một nhóm gồm 15 học sinh để thực hiện 2 nhiệm vụ
khác nhau
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
Câu 2. Cho cấp số nhân
với

. Công bội của cấp số nhân đã cho bằng
A. 6.
B. 12.
C. 3.
D.
.
Câu 3. Nghiệm của phương trình

A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
Câu 4. Thể tích của khối lập phương cạnh 3 bằng
A. .
B. .
C. .
D.
.
Câu 5. Tập xác định của hàm số

A.
Câu 6. Hàm số

.

B.

.

C.

có đạo hàm liên tục trên khoảng

.

D.

.

. Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của

A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
Câu 7. Cho khối lăng trụ có diện tích của một đáy là
và chiều cao
. Thể tích khối lăng trụ đã
cho bằng
A. .
B. .
C. .
D.
.
Câu 8. Cho khối trụ có chiều cao
và bán kính
. Thể tích khối trụ đã cho bằng
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
Câu 9. Cho hình nón có bán kính đáy là
, độ dài đường sinh là
. Diện tích xung quanh của
hình nón đã cho bằng
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
Câu 10. Cho hàm số
có bảng biến thiên như sau:

Mệnh đề nào sau đây đúng

A. Hàm số đồng biến trên

B. Hàm số đồng biến trên

C. Hàm số đồng biến trên
Câu 11. Với là số thực dương tùy ý và

D. Hàm số đồng biến trên
bằng

A.

,

B.

C.

Câu 12. Diện tích xung quanh của hình trụ có đường sinh
A.
Câu 13. Cho hàm số

B.

D.
và bán kính đáy

C.

bằng
D.

có bảng biến thiên như sau:
Trang 1

TRƯỜNG THPT YÊN MÔ B

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2019-2020

Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại
A.
B.
C.
Câu 14. Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của hàm số nào?

A.

B.

D.

C.

D.

Câu 15. Đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
A.

B.

Câu 16. Cho phương trình
A.
.

C.

B.

Câu 17. Cho hàm số bậc ba

.

A.

D.

.

. Tích các nghiệm của phương trình là bao nhiêu?
C.
.
D. .

có đồ thị trong hình vẽ bên dưới.

Số nghiệm của phương trình
A. .
B.
Câu 18. Nếuthì


.

C. .

D.

C.

D.

.

bằng
B.

Câu 19. Số phức liên hợp của số phức
A.
.
B.


.

C.

.

D.

Câu 20. Cho hai số phức

. Phần ảo của số phức
bằng
A. .
B. .
C.
.
D. .
Câu 21. Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức
là điểm nào dưới đây?
A.
.
B.
.
C.
.
D.

.

.
Trang 2

TRƯỜNG THPT YÊN MÔ B

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2019-2020

Câu 22. Trong không gian
có tọa độ là
A.
.

, hình chiếu vuông góc của điểm

Câu 23. Trong không gian
tọa độ là
A.
.

, cho mặt cầu

Câu 24. Trong không gian

, cho mặt phẳng

vectơ pháp tuyến của

B.

.

B.

trên mặt phẳng

C.

.

D.

.
. Tâm của

.

C.

.

D.

.

. Vectơ nào dưới đây là một

.

A.

.

Câu 25. Trong không gian
A.

.

B.

.

C.

.

, cho đường thẳng
B.

.

D.

.

Điểm nào dưới đây thuộc
C.

.

.vuông cân tại

(minh họa như hình bên). Tang của góc giữa đường thẳngvuông góc với mặt phẳng

D.

Câu 26. Cho hình chóp
phẳng

,

, tam giác
và mặt

bằng

A.

.

B.

.

C. .

Câu 27. Cho hàm số
có đạo hàm
số đã cho là
A. .
B. .
Câu 28. Giá trị lớn nhất của hàm số
A.

.

B.

Câu 29. Xét các số thực
A.

.

A.

.

C. .
trên đoạn
.

Câu 32. Hình trụ

bằng
D.

.

. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

B.

.

C.

.

D.

và trục hoành là
C. .

.

D. .


.

C.

được sinh ra khi quay hình chữ nhật

. Diện tích toàn phần

.

D. .

C. .

thỏa mãn

B.

D.

. Số điểm cực trị của hàm

Câu 30. Số giao điểm của đồ thị hàm số
A. .
B. .
Câu 31. Tập nghiệm của bất phương trình

góccủa hình trụ

.
quanh cạnh

D.
. Biết

.Trang 3

TRƯỜNG THPT YÊN MÔ B

A.

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2019-2020

.

B.

.

Câu 33. Với cách đổi biến
A.

C.

.

thì tích phân

.

B.

.

.

B.

C.

.

.

trở thành
.

Câu 34. Diện tích miền hình phẳng giới hạn bởi các đường
A.

D.

D.

,

C.

,

.
,

.D.

.

Câu 35. Phần thực của số phức

A. .
B. .
C. .
D.
.
Câu 36. Gọi
là nghiệm phức có phần ảo âm của phương trình
. Mô đun của số phức
là:
A.
.
B. .
C.
.
D.
.
Câu 37. Trong không gian với hệ trục tọa độ
, phương trình tham số của đường thẳng đi qua
điểm
và vuông góc với mặt phẳng
là:
A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Câu 38. Trong không gian với hệ trục tọa độ
thẳng qua hai điểm
,


cho

A.

B.

.

C.

.

.

B.

.

viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên

.

C.

Câu 40. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại
mặt phẳng đáy và

( minh hoạ như hình bên) . Gọi

hai đường thẳng

A..

. Phương trình đường
.

D.

Câu 39. Một bình đựng viên bi xanh và
ít nhất hai viên bi xanh là bao nhiêu?
A.

,

viên bi. Xác suất để có được

.

D.

,

.
vuông góc với

là trung điểm của

. Khoảng cách giữa

bằng

B.

.

C.

.

D.

.

Trang 4

TRƯỜNG THPT YÊN MÔ B

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2019-2020

Câu 41. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số

để hàm số

đồng biến trên khoảng xác

định của nó.
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
Câu 42. Một người tham gia chương trình bảo hiểm HÀNH TRÌNH HẠNH PHÚC của công ty Bảo
Hiểm MANULIFE với thể lệ như sau: Cứ đến tháng hàng năm người đó đóng vào công ty là
triệu
đồng với lãi suất hàng năm không đổi là
/ năm. Hỏi sau đúng
năm kể từ ngày đóng, người đó thu
về được tất cả bao nhiêu tiền? Kết quả làm tròn đến hai chữ số phần thập phân.
A.
(triệu đồng).
B.
(triệu đồng).
C.
(triệu đồng).
D.
(triệu đồng).
Câu 43. Có bao nhiêu giá trị nguyên của

để hàm số

đồng biến trên

?
A. .
B. .
C.
Câu 44. Cho hình thang
vuông tại
và ,
quanh đường thẳng
. Thể tích khối tròn xoay thu được là:
A.

.

B.

Câu 45. Cho hàm

.

liên tục trên

. Giá trị của

C.

.

D. .
. Quay hình thang

,
.

D.

.

thỏa mãn

bằng

A.

.

B.

Câu 46. Cho hàm số

C.

.

D.

.

có bảng biến thiên như sau:

Số nghiệm thuộc đoạn
A.
Câu 47. Cho hai số thực
nhất của biểu thức
A.
.
Câu 48. Cho hàm số

.

của phương trình
B.
thỏa mãn:

,
.
B.


C.

C.
. Gọi

,

D.
. Tìm giá trị lớn
.
D.
.
là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của

hàm số đã cho trên
. Có bao nhiêu số nguyên thuộc
sao cho
?
A. .
B. .
C.
D. .
Câu 49. Cho khối tứ diện
có thể tích
. Gọi
, , ,
lần lượt là trọng tâm của các
tam giác
,
,
,
. Tính theo
thể tích của khối tứ diện
.
A.

.

Câu 50. Giả sử
,

,

thoả mãn

B.
,

.

C.

.

là các số thực sao cho


D.

.

đúng với mọi các số thực dương
. Giá trị của

bằng
Trang 5

TRƯỜNG THPT YÊN MÔ B

A.

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2019-2020

.

B.

.

C.

.

D.

.

******Hết******

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Đáp án
B
C
A
D
C
B
D
A
C
D

Câu
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

BẢNG ĐÁP ÁN
Câu
Đáp án
21
C
22
A
23
D
24
B
25
A
26
B
27
C
28
D
29
A
30
D

Đáp án
B
A
D
C
B
A
A
D
B
C

Câu
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Đáp án
B
C
B
C
D
A
A
C
D
B

Câu
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Đáp án
C
B
D
A
A
D
C
B
D
B

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT MỘT SỐ CÂU TRONG ĐỀ
Câu 40. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại
mặt phẳng đáy và

( minh hoạ như hình bên) . Gọi

hai đường thẳng

A..

,

vuông góc với

là trung điểm của

. Khoảng cách giữa

bằng

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải

Trang 6

TRƯỜNG THPT YÊN MÔ B

Gọi
là trung điểm của
Do đó


ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2019-2020

. Ta có

.

đôi một vuông góc, nên ta có

Vậy

(Đơn vị độ dài)

Câu 41. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số
định của nó.
A.
Lời giải:
Tập xác định:

.

B.

để hàm số
.

đồng biến trên khoảng xác

C.

.

D.

.

.

Hàm số đồng biến trên từng khaongr xác định khi và chỉ khi
.
Câu 42. Một người tham gia chương trình bảo hiểm HÀNH TRÌNH HẠNH PHÚC của công ty Bảo
Hiểm MANULIFE với thể lệ như sau: Cứ đến tháng hàng năm người đó đóng vào công ty là
triệu
đồng với lãi suất hàng năm không đổi là
/ năm. Hỏi sau đúng
năm kể từ ngày đóng, người đó thu
về được tất cả bao nhiêu tiền? Kết quả làm tròn đến hai chữ số phần thập phân.
A.
(triệu đồng).
B.
(triệu đồng).
C.
(triệu đồng).
D.
(triệu đồng).
Lời giải
Gọi số tiền đóng hàng năm là
(triệu đồng), lãi suất là
.
Sau năm, nếu người đó đi rút tiền thì sẽ nhận được số tiền là
. (nhưng người đó không rút
mà lại đóng thêm
triệu đồng nữa, nên số tiền gốc để tính lãi năm sau là
Sau năm, nếu người đó đi rút tiền thì sẽ nhận được số tiền là:

).

.
Sau

năm, nếu người đó đi rút tiền thì sẽ nhận được số tiền là:
.


Sau
Tính:

năm, người đó đi rút tiền thì sẽ nhận được số tiền là:
.
.
Trang 7

TRƯỜNG THPT YÊN MÔ B

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2019-2020

.
Câu 43. Có bao nhiêu giá trị nguyên của

để hàm số

đồng biến trên

?
A. .

B.

.

C.

.

D. .

Lời giải
Ta có

.

Hàm số đồng biến trên khoảng
và dấu

khi

chỉ xảy ra tại hữu hạn điểm trên khoảng

Xét hàm số

.

Ta có
Bảng biến thiên:

.

Nhìn bảng biến thiên suy ra điều kiện để

xảy ra là:

.

Do
.
Câu 44. Cho hình thang
vuông tại
và ,
quanh đường thẳng
. Thể tích khối tròn xoay thu được là:
A.

.

.

B.

.

C.

,

. Quay hình thang

.

D.

.

Lời giải

Gọi
là khối trụ có đường cao là
cao là , bán kính đường tròn đáy là
Ta có:
Thể tích khối trụ
là:
Thể tích khối nón

là:

Thể tích khối tròn xoay thu được là:

, bán kính đường tròn đáy làlà khối nón có đường

.
.
.
.
Trang 8

TRƯỜNG THPT YÊN MÔ B

Câu 45. Cho hàm

liên tục trên

. Giá trị của

thỏa mãn

bằng

A.
Lời giải
Gọi

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2019-2020

.

B.

là nguyên hàm của

.

C.

trên

.

D.

.

.

Ta có

.
Cho
Cho

ta được

.

ta được

.

Do đó,

.

Câu 46. Cho hàm số

có bảng biến thiên như sau:

Số nghiệm thuộc đoạn
A.
Lời giải.

của phương trình
B.

Đặt

. Vì

nên


C.
Suy ra

Dựa vào bảng biến thiên, phương trình
Suy ra:

có 2 nghiệm

Với
Với

D.

thì phương trình có 2 nghiệm
thì phương trình có 2 nghiệm

Vậy phương trình có 4 nghiệm phân biệt thuộc đoạn
Câu 47. Cho hai số thực
nhất của biểu thức

,

thỏa mãn:

. Tìm giá trị lớn

.
Trang 9

TRƯỜNG THPT YÊN MÔ B

A.

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2019-2020

.

B.

C.

.

D.

.

Lời giải
.
.
.
+ Xét hàm số

trên

Ta có:

.

với

luôn đồng biến trên

Vậy

.
với

.

+ Xét hàm số

trên

Ta có:

.

Bảng biến thiên

.
.

:

Từ bảng biến thiên của hàm số

suy ra giá trị lớn nhất của

Câu 48. Cho hàm số

. Gọi

hàm số đã cho trên
A. .
Hướng dẫn giải
Xét hàm số

. Có bao nhiêu số nguyên
B. .
trên
;

Suy ra:

.

,

là:

.

là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của

thuộc

sao cho

?
D. .

C.

.
;

,

,

.

.

TH1:

;

Suy ra:

. Do đó: có

giá trị của

.
thỏa mãn.

TH2:
;
Suy ra:
Vậy có tất cả

.
. Do đó: có

giá trị của

thỏa mãn.

giá trị thỏa mãn.

Trang 10

TRƯỜNG THPT YÊN MÔ B

Câu 49. Cho khối tứ diện
tam giác
,
,
A.

.

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2019-2020

,

có thể tích
. Tính theo
B.

. Gọi
, , ,
lần lượt là trọng tâm của các
thể tích của khối tứ diện
.

.

C.

.

D.

.

Lời giải

( Do

,

,

lần lượt là trung điểm của

Do mặt phẳng

).

nên
.

Câu 50. Giả sử
,

,

A.

,

là các số thực sao cho

thoả mãn.

Lời giải
Đặt

. Giá trị của

B.
. Khi đó

đúng với mọi các số thực dương

.

C.

bằng

.

D.

.

Ta có

.

Khi đó

.

Suy ra
Vậy

,

.

.
.

Trang 11