Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán số 10 (Hồ Thức Thuận - CCBOOK)

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-08-27 06:39:23 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 1238 | Lượt Download: 1 | File size: 1.494016 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

ĐỀ ÔN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MỨC ĐỘ DỄĐỀ SỐ 10

Môn: Toán

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đềCâu 1: Cho hàm số

xcó bảng biến thiên như sau:

-0y’-02

+0+-+

5y1

-Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng

A. 1.B. 2.C. 0.D. 5.Câu 2: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng  vuông góc với mặt phẳngMộtvectơ pháp tuyến của  là

A.B.C.D.Câu 3: Một hình hộp chữ nhật có ba kích thước là a, b, c. Thể tích V của khối hộp chữ nhật đó bằng

A.B.C.Câu 4: Kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm sốD.

là đúng?A. Hàm số luôn nghịch biến trên

B. Hàm số luôn đồng biến trên

C. Hàm số nghịch biến trên các khoảng

D. Hàm số đồng biến trên các khoảng

Câu 5: Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số khác nhau được lập từ các số 1, 2, 3, 4?

A. 16 số.

Câu 6: Cho dãy sốB. 12 số.C. 6 số.là một cấp số cộng, biếtD. 24 số.

Tổng của 22 số hạng đầu tiên của dãybằng

A. 2018.B. 550.Câu 7: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳngC. 1100.D. 50.

Mặt phẳng nào dưới đâyvuông góc với đường thẳng d?

Trang 1A.B.C.D.Câu 8: Với a là số thực dương tùy,

A.bằngB.C.Câu 9: Họ nguyên hàm của hàm sốD.

A.B.C.D.Câu 10: Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào dưới đây?A.B.Câu 11: Với mọi số thuần ảo z, sốC.D.A. Số thực dương.B. Số thực âm.C. Số 0 .D. Số thuần ảo khác 0.Câu 12: Trong không gian Oxyz, cho hai điểmĐường thẳng d đi qua hai điểm A, Bcó một vectơ chỉ phương là

A.B.C.D.Câu 13: Một hình trụ có bán kính đáy bằng R và chiều cao bằngthì diện tích xung quanh của hìnhtrụ bằng

A.B.Câu 14: Cho a, b, c là các số thực thỏa mãn

I.C.

D.

Cho các khẳng định sauII.Trang 2III.IV.Trong các khẳng định trên, khẳng định nào đúng?

A. I.B. II.C. III.D. IV.Câu 15: Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A.B.C.D.Câu 16: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳngvà đường thẳngMệnh đề nào dưới đây là đúng?

A.B. d cắt (P).C.D. (P) chứa d.Câu 17: Tất cả các số thực x, y để hai số phứclà hai số phức liên hợpcủa nhau là

A.B.Câu 18: Cho hàm số

khoảng

A.C.D.Tất cả các giá trị của tham số m để hàm số đồng biến trong

B.C.D.Câu 19: Trong không gian Oxyz, hình chiếu vuông góc của điểm

A.B.C.Câu 20: Tập xác định D của hàm số

A.B.trên mặt phẳngD.

C.Câu 21: Phương trình nào dưới đây nhận hai số phứcD.

A.B.C.D.Câu 22: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳnglàm nghiệm?và đường thẳngMệnh đề nào sau đây đúng?

A.B.  cắt và không vuông góc với ().Trang 3C.D.Câu 23: Cho các hàm sốHỏi có baonhiêu hàm số có bảng biến thiên dưới đây?

x-y’-1

-00+0+1

-0+

+-3+y

-4

A. 1.-4B. 3.C. 2.Câu 24: Họ nguyên hàm của hàm sốD. 4.A.B.C.D.Câu 25: Cho hình lập phương ABCD.A'B'CD' có độ dài cạnh bằng 3. Một mặt phẳng () đồng thời cắt

các cạnh AA', BB', CC', DD' lần lượt tại các điểm M, N, P, Q. Diện tích tứ giác MNPQ bằng 18. Góc giữa

() và mặt phẳng đáy bằng

A. 45°.B. 30°.C. 60°.Câu 26: Cho hàm sốD. 0°.

Tất cả các giá trị thực của m đểhàm số đạt cực tiểu tại một điểm có hoành độ nhỏ hơn 1 là

A.B.C.D.Câu 27: Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên

A.B.C.Câu 28: Cho

A. -2.với

B. -1.D.là các số hữu tỉ. Giá trị của

C. 2.bằngD. 1.Câu 29: Cho khối hộp ABCD.A'B'C'D' có tất cả các cạnh bằng 2a có đáy là hình vuông và cạnh bên tạo

với mặt phẳng đáy khối hộp một góc bằng 60°. Thể tích khối hộp bằng

A.

Câu 30: Cho hàm sốB.C.

có đồ thị là (H) và đường thẳngD.

vớiKhi đó khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

A. Tồn tại số thựcđể đường thẳng (d) tiếp xúc với đồ thị (H).

Trang 4B. Tồn tại số thựcđể đường thẳng (d) luôn cắt đồ thị (H) tại hai điểm phân biệt.C. Tồn tại số thựcđể đường thẳng (d) cắt đồ thị (H) tại duy nhất một điểm có hoành độ nhỏ hơnD. Tồn tại số thựcđể đường thẳng (d) không cắt đồ thị (H).1.

Câu 31: Người ta tạo ra những chiếc nón từ một miếng bìa hình tròn đường kính 32 cm bằng một trong

hai phương án sau

Cách 1: Chia miếng bìa thành 3 hình quạt bằng nhau rồi cuộn mỗi hình quạt lại thành một chiếc nón có

thể tích V1.

Cách 2: Chia miếng bìa thành 6 hình quạt bằng nhau rồi cuộn mỗi hình quạt lại thành một chiếc nón có

thể tích V2.

Gọi V, V' lần lượt là tổng thể tích của những chiếc nón tạo ra theo cách 1 và cách 2.

Nhận định nào đúng trong các nhận định sau?

A.B.C.D.Câu 32: Cho tam giác ABC biết ba góc của tam giác lập thành một cấp số cộng và có một góc bằng 25°.

Số đo hai góc còn lại là

A. 65°, 90°B. 75°, 80°.C. 60°, 95°.D. 60°, 90°.Câu 33: Cho một hộp có chứa 5 bóng xanh, 6 bóng đỏ và 7 bóng vàng. Lấy ngẫu nhiên 4 bóng từ hộp,

xác suất để có đủ 3 màu bóng là

A.B.C.D.Câu 34: Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng

Phương trình đường thẳng  cắtA.B.lần lượt tại A và B sao cho AB nhỏ nhất làC.Câu 35: Biết rằng

A.D.Giá trị biểu thức

B.C.

D.Câu 36: Có tất cả bao nhiêu giá trị thực của tham số m để đường thẳng

tại ba điểm

A. 0.

Câu 37: ChoB. 1.cắt đồ thịphân biệt sao cho tam giác AOC vuông tại

C. 3.

Giá trị củaD. 2.

tính theoTrang 5A.B.C.D.Câu 38: Có bao nhiêu số phức z thoả mãn đồng thời các điều kiện

A. 1.B. 2.Câu 39: Cho hàm sốC. 3.

liên tục trên

D. 4.có đồ thị như bình vẽ. Hỏi phương hình

có tất cả bao nhiêu

nghiệm thuộc khoảng

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. Vô số.

Câu 40: Cho hình trụ có hai đáy là hai đường tròn (O) và (O'), chiều cao bằng 2R và bán kính đáy R. Một

mặt phẳng () đi qua trung điểm của OO' và tạo với OO' một góc 30°, () cắt đường tròn đáy theo một

dây cung. Độ dài dây cung đó tính theo R bằng

A.B.C.D.Câu 41: Một người gửi tiết kiệm vào ngân hàng với lãi suất 7,5%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra

khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau

ít nhất bao nhiêu năm người đó thu được (cả số tiền gửi ban đầu và lãi) gấp đôi số tiền đã gửi, giả định

trong khoảng thời gian này lãi suất không thay đổi và người đó không rút tiền ra?

A. 11 năm.B. 9 năm.C. 10 năm.Câu 42: Trong không gian Oxyz, cho ba điểmmặt phẳngđi qua điểmD. 12 năm.

vớiBiết rằngvà tiếp xúc với mặt cầuThể tích khối tứ diện OABC bằng

A. 4.B. 6.C. 9.D. 12.Trang 6Câu 43: Cho hàm sốliên tục trên đoạnGọi D là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thịtrục hoành, hai đường thẳng

Giả sử(như hình vẽ dưới đây).là diện tích hình phẳng D. Chọn công thức đúng trong các phương án cho dưới đây?A.B.C.D.Câu 44: Cho khối chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành thể tích bằng 1. Gọi M là điểm đối xứng của C

qua B; N là trung điểm cạnh SC. Mặt phẳng (MDN) chia khối chóp S.ABCD thành hai khối đa diện, thể

tích của khối đa diện chứa đỉnh S bằng

A.B.C.Câu 45: Cho hai số phức z và w khác 0 thoả mãn

của số phứcD.

Phần thựcbằngA. 1.B. -3.Câu 46: Cho hàm sốC. -1.có đồ thị (C). Biết khoảng cách từD. 3.

đến tiếp tuyến của (C) tại Mlà lớn nhất thì tung độ của điểm M nằm ở góc phần tư thứ hai gần giá trị nào nhất?

A. 3e.B. 2e.C. e.D. 4e.Câu 47: Gọi S là tập họp các số phức z có phần thực và phần ảo đều là các số nguyên đồng thời thoả mãn

hai điều kiệnA. 11. Số phần tử của tập S bằngB. 12.Câu 48: Cho hàm sốcó đồ thị là (C), đường thẳngtại hai điểm phân biệt A, B. Gọi

m để tổngC. 13.D. 10.

Với mọi m ta luôn có d cắt (C)lần lượt là hệ số góc của các tiếp tuyến với (C) tại A, B. Giá trị củađạt giá trị lớn nhất làA.B.C.D.

Câu 49: Cho hàm số

vớicó đồ thị là (C). Gọi

là điểm thuộc (C), biết tiếp tuyến(C) tại điểm M cắt trục hoành, trục tung lần lượt tại hai

Trang 7điểm phân biệt A, B và tam giác OAB có trọng tâm G nằm trên đường thẳngGiá trị củabằng

A.B.C.D.Câu 50: Cho khối lăng trụ ABC.A'B'C' có thể tích V, đáy là tam giác cân,Gọi E là trung điểmcạnh AB và F là hình chiếu vuông góc của E lên BC. Mặt phẳng (C'EF) chia khối lăng trụ đã cho thành

hai khối đa diện. Thể tích của khối đa diện chứa đỉnh A là

A.B.C.D.Đáp án

1- A2- C3- C4- D5- B6- B7- B8- A9- D10- B11- C12- D13- A14- C15- B16- D17- C18- C19- A20- C21- C22- C23- C24- D25- C26- D27- D28- B29- D30- C31- A32- C33- B34- A35- C36- B37- B38- D39- A40- B41- C42- C43- B44- D45- A46- C47- D48- A49- A50- BLỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án A

Giá trị cực tiểu bằng

Câu 2: Đáp án C

Hàm số đồng biến trên các khoảng xác định.

Câu 3: Đáp án CCâu 5: Đáp án B

Số các số tự nhiên có hai chữ số khác nhau được lập từ các số đã cho là

Câu 6: Đáp án B

Tổng 22 số hạng đầu tiên của dãy là

Câu 7: Đáp án B

Ta cóĐối chiếu các đáp ánvuông góc với d.Câu 8: Đáp án A

Ta có

Câu 9: Đáp án DTrang 8Chú ý:

Câu 10: Đáp án B

Đồ thị hàm số có tiệm cận đứngtiệm cận ngangCâu 11: Đáp án C

Ta có

Câu 12: Đáp án D

là một vectơ chỉ phương của dCâu 14: Đáp án A

nênDonêncó thể cùng âm do đónên I, II, IV sai.Do đó chỉ có III đúng.Câu 15: Đáp án B

Ta có

Câu 16: Đáp án DCâu 17: Đáp án CCâu 18: Đáp án C

Ta có

Câu 19: Đáp án A

là hình chiếu cần tìm.Câu 20: Đáp án CHàm số xác địnhCâu 21: Đáp án C

Trang 9Câu 22: Đáp án C

Mặt phẳng () có một vectơ pháp tuyến làĐường thẳng A có một vectơ chỉ phương lànênTa có

Dễ thấy tọa độ điểm M thỏa mãn phương trình mặt phẳng

Từ (l) và (2) ta có

Câu 23: Đáp án C

Hàm số có bảng biến thiên như trên có đặc điểm

+) Là hàm số chẵn.

+)

+) Đạt cực trị tại

+)Loại

LoạiCâu 25: Đáp án C

Theo định lí diện tích hình chiếu cóCâu 26: Đáp án D

Tập xác địnhTheo yêu cầu bài toán, suy ra phương trìnhVậycó hai nghiệmphân biệt thỏathỏa mãn đề bài.Câu 27: Đáp án D

Trang 10Xét cơ số a của hàm số

Nếuthì hàm số đồng biếnNếuthì hàm số nghịch biến.Ta có hàm sốđồng biến và các hàm còn lại nghịch biến.Câu 28: Đáp án BVậy

Câu 29: Đáp án D

Có chiều cao khối hộp là

Diện tích đáy

Do đó

Câu 30: Đáp án C

+) Vớithì đường thẳng (d) không cắt đồ thị (H). Do đó D đúng.+) Vớihoặcthì đường thẳng (d) tiếp xúc với đồ thị (H). Do đó A đúng.+) Vớihoặcthì đường thẳng (d) luôn cắt đồ thị (H) tại hai điểm phân biệt. Do đó B đúng.Đăng ký mua để nhận bản word đầy đủ!ĐĂNG KÝ MUA ĐỂ NHẬN TRỌN BỘ ĐỀ

THI THỬ TOÁN 2020

(File word- lời giải đầy đủ chi tiết)Bộ 400 đề thi thử THPT quốc gia 2020 Toán nguồn từ các sở GD, trường chuyên, các giáo viên nổi

tiếng, trung tâm luyên thi và đâu sách uy tín; 100% file word dành cho giáo viên, có lời giải giải chi

tiết, chuẩn cấu trúc mới của bộ GD

Liên hệ đặt mua: Nhắn tin hoặc gọi điện đến: (Điện thoại/ ZALO): 090.87.06.486

Giao tài liệu qua email trước khi thanh toán đối với khách hàng là giáo viên!

Website: tailieugiaovien.comTrang 11Trang 12