Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Toán sở GD_ĐT Hưng Yên

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-01-10 07:39:41 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 330 | Lượt Download: 0 | File size: 2.356736 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN SỞ GD&ĐT HƯNG YÊN NĂM 2019Câu 1. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, lập phương trình của các mặt phẳng song song với mặt

phẳngvà cáchmột khoảng bằngA.B.C.D..Câu 2. Cho số phức z thỏa mãn. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểuthức.A.. Tính

B.C.Câu 3. Cho

A.Tính

B.Câu 4. Biết

A..C.

, vớiB.Câu 5. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng

tuyến của mặt phẳng

A..D. 4.Tính tổng

C..

D.có phương trình. Một vectơ phápcó tọa độ là

B.Câu 6. Cho các số thực a, b, m, n sao choC.B. 2.D.và thỏa mãn điều kiệnTìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

A.D..

C.D.Câu 7. Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, độ dài cạnh bên bằng, hìnhchiếu của đỉnh A’ trên mặt phẳng (ABC) trùng với trọng tâm của tam giác ABC. Thể tích khối lăng trụ

ABC.A’B’C’ bằng

A.B.C.D.Câu 8. Cho hình chóp S.ABCD có SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Tứ giác ABCD là hình vuông

cạnh a,

. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên SB. Tính khoảng cách từ H đến mặt phẳng

(SCD).Trang 1A.B.C.Câu 9. Cho hàm sốcó đồ thịđường thẳng. Tìm số tiếp tuyến của đồ thịB. 2.C. 3.Câu 10. Đồ thị hàm số

B.

ChocácD. 0.có các đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang lần lượt là:A.

11.song song với.A. 1.CâuD.C.hàmD.số

thỏa. Các hàm sốbên. Tập nghiệm của phương trình

A. 4.B. 2.C. 1.D. 3.mãncó đồ thị như hình vẽ

có số phần tử làCâu 12. Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên ~ ?

A.B.C.D.Câu 13. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, viết phương trình mặt phẳng.

đi qua hai điểmvà vuông góc với mặt phẳng

A.B.C.Câu 14. Cho hàm sốD.

với m là tham số thực. Tìm tất cả các giá trịcủa m để hàm số có điểm cực đại và điểm cực tiểu nằm trong khoảng

A.B.C.Câu 15. Cho hàm sốliên tục trên, trục hoành và hai đường thẳngD.. Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số

. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay Dquanh trục hoành được tính theo công thức.

A.B.C.D.Câu 16. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm

phẳng

trị nhỏ nhất. Tính tổng

A. 8.. Gọilà điểm thuộcvà mặt

sao chođạt giá.

B. 10.C.D.Trang 2Câu 17. Cho hàm sốcó đạo hàm liên tục trênhình vẽ. Giá trị biểu thức

B. 2.C. 6.D. 10.

có đạo hàm liên tục trên đoạn

Tính tích phânA..và có đồ thị nhưbằngA.

Câu 18. Cho hàm số~và thỏa mãn.B.C.D.Câu 19. Cho khối chóp S.ABC có thể tích là V. Gọi B’, C’ lần lượt là trung điểm AB, AC. Tính theo V thể

tích của khối chóp S.AB’C’.

A.B.C.D.Câu 20. Có bao nhiêu giá trị âm của tham số m để phương trìnhcó hainghiệm thực phân biệt

A. 1.B. 0.Câu 21. Cho hàm sốC. Vô số.D. 2.với m là tham số thực. Giả sửhàm số có giá trị nhỏ nhất trên đoạnbằngGiá trịlà giá trị dương của tham số m đểthuộc khoảng nào trong các khoảng chodưới đây?

A.B.C.D.Câu 22. Cho tứ diện ABCD có O là trung điểm của đoạn thẳng nối trung điểm của hai cạnh đối diện và a

là số thực dương không đổi. Tập hợp các điểm M trong không gian thỏa mãn hệ thứcA. mặt cầu tâm O bán kínhB. mặt cầu tâm O bán kínhC. mặt cầu tâm O bán kínhD. mặt cầu tâm O bán kínhCâu 23. Cho hàm số

A. 3.có đạo hàm

B. 5.Câu 24. Một vật chuyển động với vận tốc. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

C. 2.D. 1.thì tăng tốc với gia tốc, trongđó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc bắt đầu tăng tốc. Hỏi quãng đường vật đi được trong 12

giây kể từ lúc bắt đầu tăng tốc bằng bao nhiêu mét?

A. 1272 m.B. 456 m.C. 1172 m.D. 1372 m.Câu 25. Hai khối nón có cùng thể tích. Một khối nón có bán kính đáy bằng R và chiều cao bằng h, khối

nón còn lại có bán kính đáy bằng 2R và chiều cao bằng x. Khi đó

Trang 3A.B.Câu 26. Phương trình

A.C.D.C.D.có 1 nghiệm là

B.Câu 27. Có một cốc thủy tinh hình trụ, bán kính trong lòng

đáy cốc là 4cm, chiều cao trong lòng cốc là 12cm đang đựng

một lượng nước. Tính thể tích lượng nước trong cốc, biết

rằng khi nghiêng cốc nước vừa lúc chạm miệng cốc thì ở

đáy cốc, mực nước trùng với đường kính đáy.

A.B.C.D.Câu 28. Điểm

A..thuộc đồ thị hàm số nào dưới đây?

B..Câu 29. Họ nguyên hàm của hàm số

A.C..D..B.C.D.Câu 30. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Góc giữa hai mặt phẳng (ABCD) và (A’B’C’D’) bằng

A.B.C.Câu 31. Trên mặt phẳng tọa độ, tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z sao cho

A. Hai đường thẳng., bỏ đi điểmD.

là số thuần ảo.B. Trục Ox.

C. Trục Oy.

D. Hai đường thẳng

Câu 32. Cho số phức

A.Phần ảo của z là

B.C. 5.D. 3.Câu 33. Một người gửi 50 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép với lãi suất 6,5%/năm, kì hạn

một năm. Hỏi sau 5 năm người đó rút cả vốn lẫn lãi được số tiền gần với số nào nhất trong các số tiền

sau? (biết lãi suất hàng năm không đổi).

A. 73 triệu đồng.B. 53,3 triệu đồng.C. 64,3 triệu đồng.D. 68,5 triệu đồng.Câu 34. Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình vẽ?

A.

B.

C.

D.Trang 4Câu35.Sốgiátrịnguyêncủamthuộckhoảngđểphươngtrìnhcó bốn nghiệm phân biệt là

A. 2017.B. 2016.C. 4035.D. 4037.C. 12.D. 8.Câu 36. Hình chóp tứ giác có tất cả bao nhiêu cạnh

A. 6.B. 20.Câu 37. Cho hàm số

của hàm số

,có đạo hàm liên tục trên. Đồ thịđược cho như hình vẽ. Diện tích các hình phẳng

lần lượt làA.B.C.D.Biết, tính.Câu 38. Cho các mệnh đề:

1. Nếu hàm sốliên tục trênthì tồn tại2. Nếu hàm sốliên tục trênthì phương trình3. Nếu hàm sốliên tục, đơn điệu trênnghiệm duy nhất trênsao cho

có nghiệm.thì phương trình.Trong ba mệnh đề trên

A. Có đúng hai mệnh đề sai.B. Cả ba mệnh đề đều đúng.C. Cả ba mệnh đề đều sai.D. Có đúng một mệnh đề sai.Câu 39. Cho số phức z thỏa mãnBiết tập hợp các điểm biểu diễn số phứcmột đường tròn. Tìm bán kính r của đường tròn đó.

A.B.C.D.Câu 40. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm. Tọa độ của vectơ

A.B.C.D.Câu 41. Trong không gian với hệ trục Oxyz, cho tam giác ABC có

Gọilà trọng tâm của tam giác đó. TổngA. 9.B.Câu 42. Điều kiện xác định của hàm số

A..B..bằng

C.D. 3.

C.D..Câu 43. Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a. Thể tích của khối cầu tiếp xúc với tất cả các cạnh của tứ

diện ABCD bằng

Trang 5A.B.C.D.Câu 44. Trong không gian Oxyz, phương trình mặt cầu tâm

A.B.C.D.Câu 45. Đạo hàm của hàm số

A..B..

C.Câu 46. Tập nghiệm của bất phương trình

A., bán kínhD.B.C.D.Câu 47. Đội tuyển học sinh giỏi Toán 12 của trường THPT X có 7 học sinh trong đó có bạn Minh Anh.

Lực học của các học sinh là như nhau. Nhà trường chọn ngẫu nhiên 4 học sinh đi thi. Tìm xác suất để

Minh Anh được chọn đi thi.

A.B.C.Câu 48. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số

A.D.trên đoạnB.C.D.Câu 49. Trong tủ quần áo của bạn An có 4 chiếc áo khác nhau và 3 chiếc quần khác nhau. Hỏi bạn An có

bao nhiêu cách để chọn 1 bộ quần áo để mặc?

A. 7.B. 27.Câu 50. Cho hàm sốC. 64.D. 12.có đồ thị như hình vẽ. Tìm kết luậnđúng trong các kết luận sau.

A. Hàm sốcó điểm cực tiểuB. Hàm sốkhông có cực trị.C. Phương trình

D. Hàm sốvô nghiệm.

đồng biến trên khoảngĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT1. A2. A3. C4. A5. A6. A7. C8. D9. A10. A11. B12. C13. C14. A15. A16. A17. C18. A19. D20. A

Trang 621. D22. B23. C24. A25. D26. A27. D28. A29. A30. C31. A32. A33. D34. A35. B36. D37. B38. D39. C40. B41. D42. B43. B44. C45. B46. C47. B48. C49. D50. ACâu 1: Đáp án A

Gọilà mặt phẳng cần tìm. Ta cóDo.nên phương trình của mặt phẳngcó dạng:, vớiTa có(thỏa mãn).Vậy phương trình của các mặt phẳng cần tìm là.Câu 2: Đáp án A

Giả sử.DoSuy raTa cóThay vào P ta được:.

Xét hàm số.Ta có.Bảng biến thiên của hàm sốtrênx

y’1

+0+Trang 73y

3Suy raVậyCâu 3: Đáp án C

Ta có.

Suy ra. Vậy.Câu 4: Đáp án A

Ta có

.

, vớiVậy,Suy ra.Câu 5: Đáp án A

Ta có:.Suy ra một vectơ pháp tuyến của mặt phẳngcó tọa độ làCâu 6: Đáp án A

Ta có:Gọi, suy ra H thuộc đường tròncó tâm, bánkính

Lại cóVớithỏa mãn, ta có:

Trang 8+).+).Suy raDo đó

Gọi, suy ra K thuộc đường thẳngcó phương trình.Ta có :

đường thẳngkhông cắt đường trònDo đó HK ngắn nhất khi K là hình chiếu của điểm I trên đường thẳng

thẳng IK với đường trònvà điểm H là giao điểm của đoạn.Lúc đó.Vậy giá trị nhỏ nhất của P bằng

Câu 7: Đáp án C

Gọi H là trọng tâm của tam giác ABC.

Do tam giác ABC đều cạnh a nên

Mặt khác doVậy thể tích lăng trụ ABC.A’B’C’ là

Câu 8: Đáp án D

Ta có

Ta có:

(do)Gọi I là hình chiếu vuông góc của A trên SD.

Ta có.Trang 9.Ta có

Vậy

Câu 9: Đáp án A

Vì tiếp tuyến song song với đường thẳng d:

Gọinên hệ số góc tiếp tuyếnlà tiếp điểm. Ta có:Tiếp tuyếnđi quaTiếp tuyếnđi qua.và có hệ số góc

và có hệ số góccó phương trình

có phương trình.

(loại vì).Vậy có 1 tiếp tuyến thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 10: Đáp án Anên đồ thị hàm số nhậnnên đồ thị hàm số nhậnlà tiệm cận đứng.

là tiệm cận ngang.Câu 11: Đáp án B

+ Từ đồ thị hàm số.+

+ Ta có

Mặt khác từ đồ thị hai hàm sốTừta cóhayta suy ra+ Phương trìnhTrang 10Phương trìnhcó đúng một nghiệm thực khác 0.Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm thực phân biệt.

Câu 12: Đáp án C

Cách 1: (Trắc nghiệm).

+ Hàm sốkhông đồng biến trên ~.vớiLoại A, B.

+ Hàm sốvớicó tập xác địnhnên hàm số không đồng biếntrên . Loại D.

Vậy chọn C.

Cách 2: (Tự luận).

+ Hàm số

nên hàm số+ Hàm sốkhông đồng biến trên .

nên hàm số+ Hàm sốkhông đồng biến trên .

nên hàm số đồng biến trên ~.+ Hàm sốcó TXĐnên hàm số không đồng biến trên .Câu 13: Đáp án C

.

Một vectơ pháp tuyến của

nênVậy phương trình.

là một vectơ pháp tuyến của.là:Câu 14: Đáp án A

Xét hàm số

Ta có

.Trang 11+) Hàm số có 2 điểm cực trịcó 2 nghiệm phân biệt+) Hàm số có điểm cực đại và điểm cực tiểu nằm trong khoảngKết hợp điều kiện, ta đượcCâu 15: Đáp án A

Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành là:

Câu 16: Đáp án A

Gọilà điểm thỏa mãn.Khi đó:Ta có:Suy ra T đạt giá trị nhỏ nhấtMH nhỏ nhấtPhương trình đường thẳng d đi quaM là hình chiếu của H lênvà vuông góc với.Tọa độ của điểm M thỏa mãn hệ phương trình. VậyCâu 17: Đáp án C

Cách 1:

Đặt

TínhĐặt.Đổi cận:

x04u-22Trang 12Ta có:

TínhĐặtĐổi cận:

x02v24Ta có:

Vậy:

Cách 2:Câu 18: Đáp án A

Ta có:ĐặtNên.Theo giả thiết ta có:

Câu 19: Đáp án DTa có

Câu 20: Đáp án ATrang 13Cách 1:

ĐặtTa được hệ

Trường hợp 1:

Khi đó (*)

phương trình vô nghiệm.

Trường hợp 2:

Thay vào (*) thỏa mãn. Vậy

Vớicó nghiệm.ta cóPhương trìnhcó hai nghiệm thực phân biệt

có 2 nghiệmthỏa mãn. Do m âm nên có một giá trịthỏa mãn.Cách 2: Lưu Thêm

Ta có

.

Xét hàm số

Ta có hàm sốđồng biến trên khoảng,Do đóTa có BBT hàm số

x

g’(x)0

0+00+

Trang 140

g(x)Phương trình đã cho có hai nghiệm thực phân biệtDo m âm nên có một giá trịthỏa mãn.Câu 21: Đáp án D

* Tập xác định.* Ta có, suy ra hàm số đã cho đồng biến trên đoạn.Do đó* Theo yêu cầu bài toán ta có:.Câu 22: Đáp án B

* Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của AB, CD. Theo giả thiết O

là trung điểm của PQ nên suy ra O là trọng tâm của tứ diện

ABCD.

* Ta có

Vậy tập hợp các điểm M trong không gian là mặt cầu tâm O bán

kính

Câu 23: Đáp án C

Ta có

Nhận thấyđổi dấu qua 2 nghiệmnên hàm sốcó 2 điểm cực trị.Câu 24: Đáp án A

Ta có:

Vận tốc khi bắt đầu tăng tốc là:Vận tốc của vật làTrang 15Quãng đường vật đi được trong 12 giây kể từ lúc bắt đầu tăng tốc:

Câu 25: Đáp án D

Gọilà thể tích của khối nón có bán kính đáy bằng R và chiều cao bằng h;lại. Ta cólà thể tích khối nón còn.Do hai khối nón có cùng thể tích nên ta có

Câu 26: Đáp án A

XétTa cónênlà một nghiệm của phương trình đã cho.Câu 27: Đáp án D

+) Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ.

là bán kính đáy cốc,là chiều cao của cốc.+) Thiết diện cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ

là một tam giác ABC vuông tại B có độ dài cạnh

.+) Diện tích thiết diện là.+) Thể tích khối nước trong cốc là.Chú ý: Có thể tính thể tích hình trên bằng công thức tính nhanh

+) Vớithể tích cần tìm.Câu 28: Đáp án A

Thay tọa độ của điểm

tọa độlần lượt vào các phương trìnhthỏa mãn phương trình.thuộc đồ thị hàm số.Vậy điểm,, nhận thấyCâu 29: Đáp án AVậy họ nguyên hàm của hàm sốTrang 16