Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Toán Chuyên Vĩnh Phúc lần 1

deb083364d76036487dcda50adcda21c
Gửi bởi: Thái Dương vào 09:00 AM ngày 13-03-2019 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 215 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TIẾT 64 Bài 28: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VĂN HOÁ DÂN TỘC CUỐI
THẾ KỈ XVIII – NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX (tt).
I.MỤC TIÊU BÀI HỌC
1.Kiến thức :
- Nhận rõ bước tiến quan trọng các nghành nghiêm cứu, biên soạn lịch sử,
địa lí và y học dân tộc.
- Một số kĩ thuật phương Tây đã được người thợ thủ công Việt Nam ti ếp
thu nhưng hiệu quả ứng dụng chưa nhiều.
2.Kĩ năng: Khái quát giá trị những thành tựu khoa học của tiền nhân trong
các lĩnh vực sử học, địa lí, y học; tự hào về tài năng sáng t ạo c ủa ng ười th ợ th ủ
công nước ta ở cuối TK XVIII – nửa đầu TK XIX.
3.Thái độ: Tự hào về di sản và thành tựu khoa học của tiền nhân trong lĩnh
vực sử học, địa lí, y học; tự hào về tài năng sáng tạo của người thợ th ủ cônh
nước ta ở cuối TK XVIII – nửa đầu TK XIX.
II.PƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
1.Chuẩn bị của giáo viên: các tài liệu liên quan đến bài học.
2.Chuẩn bị của HS: Học bài, soạn bài trước khi đến lớp
III.DỰ KIÊN PHƯƠNG PHÁP
1.Chủ đạo: vấn đáp, trực quan, động nảo, trình bày 1 phút.
2.Bổ trợ: gợi mở, diễn giải.
IV.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
HOẠT HOẠT CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. On định lớp (1p): Kiểm tra sĩ -Lớp trưởng báo cáo.

NỘI DUNG

số
2. Kiểm tra bài củ (5p):
-H: Sự phát triển rực rỡ của văn
học Nôm cuối TK XVIII – nửa
đầu TK XIX nói lên điều gì về
ngôn ngữ và văn hoá của dân tộc
ta?

* Văn học dân gian: phát
triển rực rở với nhiều hình
thức phong phú: tục ngữ, ca
dao, truyện thơ, tiếu lâm
* Văn học bác học: viết
bằng chử nôm phát triển đến
đỉnh cao…
-Các công trình kiến trúc nổi
-H: Nghệ thuật nước ta cuối TK tiếng: chùa Tây Phương (Hà
XVIII – nửa đầu thế XIX đạt Tây), đình làng Đình Bảng
những thành tựu gì?
(Bắc Ninh), lăng tẩm các vua
Nguyễn ở Huế…
II. Giáo dục – Khoa học –
3.Bài mới (39p): giới thiệu bài -Lắng nghe tích cực
Kỉ thuật.
mới…
1. Giáo dục, thi cử. (10p)
-Thời Tây Sơn: Quang
*HĐ 1: Giáo dục, thi cử.
-HS đọc mục 1
Trung ra chiếu lập học,
-Yêu cầu HS đọc mục 1
-Thời Tây Sơn…
chấn chỉnh lại việc học
-H: Giáo dục, thi cử nước ta thời -Thời Nguyễn: …
tập thi cử, chủ Nôm dược
kì này đạt được những thành tựu
sử dụng làm chủ viết chính
gì ?
thức.
-Thời nhà Nguyễn: nội
dung học tập không có gì
thay đổi. Quốc tử giám
được đặt ở Huế. 1863,
Minh Mạng cho lập “Tứ
dịch quán” dạy tiếng Pháp,
Xiêm.
-Tiếp nhận thông tin
2.Sử học, Y học, Địa lí.
-Chuyển ý…
- Đại Nam thực lục (144 (14p)
*HĐ 2: Sử học, Y học, Địa lí.
quyển) viết về những năm *Sử học:
-H: Trong thời kì này, sử học thống trị của nhà Nguyễn.
-Triều Tây Sơn: có bộ “
nước ta có những tác giả, tác - Tác giả Lê Quý Đôn, Phan Đại việt sử kí tiền biên”,
phẩm nào tiêu biểu?
Huy Chú.
triều Nguyễn “ đại nam
- Lê Quý Đôn là nhà bác học thực lục”, “Đại Nam liệt
lớn nhất của thế kỉ XVIII.
truyện”.
- Dựa vào SGK trả lời.
- Chú ý theo dỏi.
-Lê Quý Đôn: Đại Việt
thông sử, Phủ biên tạp lục
-H: Kể tên một số tác phẩm của

ông?
- GV kể chuyện về Lê Quý Đôn
(người huyện Duyên Hà - Thái
Bình), một người học giỏi nổi
tiếng từ thuở nhỏ (6 tuổi biết
làm thơ, có trí nhớ kì lạ, ham đọc
sách).
-H: Những công trình nghiêm cứu
tiêu biểu về địa lý học?
- GV nhấn mạnh 3 tác giả lớn
“Gia Định tam gia” trong địa lý
học.
- GV cho HS xem ảnh chân dung
Lê Hữu Trác.
- GV giới thiệu: Lê Hữu Trác
xuất thân từ một gia đình nho học
ở Hưng Yên thông cảm sâu sắc
đến cuộc sống cực khổ của nhân
dân, ông từ bỏ con đường làm
quan để trở thành thầy thuốc của
nhân dân.
-H: Những cống hiến của ông
đối với ngành y dược của dt?

- HS trình by theo SGK.

-Lắng nghe tích cực

*Địa lí:
-Gia Định thành thông chí
(Trịnh Hoài Đức).
-Nhất thống dư địa chí:
(…)

- Phát hiện công dụng của
305 vị thuốc nam, 2854
phương thuốc trị bệnh.
- Nghiêm cứu sách “Hải
Thượng y tông tâm lĩnh” (66 *Y học: có Lê Hửu Trác
quyển).
(1720-1791). Ông nghiên
cứu các loại cây thuốc quý
-Tiếp nhận thông tin
của Việt Nam, thu thập các
bài thuốc gia truyền, kinh
- Kĩ thuật làm đồng hồ và nghiệm chửa bệnh của
kính thiên văn.
nhân dân rồi viết thành
- Máy xẻ gỗ, tàu thuỷ chạy sách.
bằng máy hơi nước.
-Chuyển ý: ...
-Nhân dân ta biết tiếp thu 3.Những thành tựu về kỉ
*HĐ: Những thành tựu về kỉ những thành tựu khoa học kĩ thuật. (10p)
thuật
thuật mới của các nước
-H: Những thành tựu về nghề
phương Tây.
-TK XVIII, kỉ thuật tiên
thủ công?
-Nó chứng tỏ nhân dân ta có tiến của phương tây đã
khả năng vươn mạnh lên ảnh hường vào Việt Nam.
-H: Những thành tựu khoa học – phía trước, vượt quan được Thợ thủ công Nguyễn Văn
kĩ thuật phản ánh điều gì?
tình trạng lạc hậu nghèo nàn. Tú học được nghề làm
- Triều Nguyễn với tư tưởng đồng hồ và kính thiên lí
bảo thủ, lạc hậu đã ngăn của Hà Lan.
cản, không tạo được cơ hội -Thợ thủ công nhà nước
đưa nước ta tiến lên.
chế tạo được máy xẻ gổ
-Thành tựu văn học: …
chạy bằng sức nước, thử

-H: Thái độ của chính quyền
phong kiến nhà Nguyễn đối với
sự phát triển đó?

-Thành tựu: khoa học – kỉ nghiệm thành công tàu thuỷ
thuật …
chạy bằng máy hơi nước.
-Ghi nhớ

4.Củng cố ( 4p)
-H: Nêu một số thành tựu văn
học, nghệ thuật và khoa học – kĩ
thuật ở nước ta cuối TK XVIII –
nửa đầu TK XIX.
5.Dặn dò (1p)
-Học thuộc bài
-Làm bài tập cuối bài
-Soạn trước bài 29
*Rút kinh nghiệm sau tiết dạy:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………...................................................................................
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………….......................................................
2020-09-28 20:14:09