Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ĐỀ thi thử THPT Quốc gia 2018 tỉnh vĩnh phúc

3f62dfde40413fe1afe0cc43879de5ae
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-01-15 13:05:24 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 299 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBẮC GIANG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ INĂM HỌC 2016-2017MÔN TOÁN LỚP 12Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đềMã đề thi 123A. PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (5 điểm ).Câu 1: Gọi 2,x là hai số thực thoả mãn ()()3 3.3 0x x- Tổng 2x x+ bằng.A. 0. B. 10.3 C. 3. D. 1.3Câu 2: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm ()412y xx= -+ trên đoạn []1; 2- lần lượt làA. và -2. B. và -2. C. -1 và -2. D. -1 và -3.Câu 3: Mặt cầu qua các đỉnh của hình lập phương cạnh 2a có diện tích bằngA. p22 3.a B. p2123.a C. p212 .a D. p23 .aCâu 4: Gọi 2,x là hai số thực thoả mãn 2(log 1)(log 2) 0x x- Giá trị biểu thức2 21 2P x= bằngA. 36. B. 5. C. 20. D. 25.Câu 5: Hàm số 2ln( 6)y x= có tập xác định làA. ()2; B. (); 0-¥ C. ()0;+¥ D. ()(); 3; .-¥ +¥Câu 6: Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáyB và chiều caoh được tính bởi công thứcA. p=.2V Bh B. =.V Bh C. =1.3V Bh D. p=.V BhCâu 7: Cho khối chóp .S ABC có SA SB SC đôi một vuông góc với nhau và .SA SB SC a= =Thể tích của khối chóp SABC bằngA. 3.a B. 31.6a C. 31.12 aD. 31.3aCâu 8: Số giao điểm của đồ thị hàm số 22 10 2y x= và đường thẳng3 4y x= làA. 0. B. 2. C. 3. D. 1.Câu 9: Hàm số nào sau đây nghịch biến trên mỗi khoảng xác định của nó?A. 23 2.y x= B. 22 9.y x= C. 3.2 1xyx-=+ D. 1.1xyx+=-Câu 10: Một miếng bìa hình tam giác đều ABC, cạnh a=16 cm Một học sinh cắt một hình chữ nhậtMNPQ từ miếng bìa trên (với M, thuộc cạnh BC, và tương ứng thuộc cạnh AC và AB). Diện tíchhình chữ nhật MNPQ lớn nhất có thể bằngA. 32 .cm B. .cm C. 34 .cm D. 16 .cmCâu 11: Đạo hàm của hàm số 3log 1) ln( 1) 2y x= tại điểm 2x= bằngA. 1.3 B. 1.3 ln C. 11.3 ln 3- D. 12.3 ln 3+Câu 12: Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên ¡A. 1.2xyx-=+ B. 23 2.y x= -C. 4.3xyx+=+ D. 25 2.y x= -Câu 13: Cho bảng biến thiên như hình vẽ Trang Mã đề thi 123Doc24.vnBảng biến thiên trên là bảng biến thiên của hàm số nào trong các hàm số sau?A. 4.3xyx- +=+ B. 1.2xyx-=+ C. 1.2xyx-=- D. 7.2xyx+=+Câu 14: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào Sai ?A. Hàm số12 12y xx= ++ không có cực trị. B. Hàm số 23 3y x= có cực trị.C. Hàm số 12 12y xx= ++ có hai cực trị. D. Hàm số 33 1y x= có cực trị.Câu 15: Hàm số 23 1y mx= nghịch biến trên khoảng ()0;+¥ khi và chỉ khi thỏa mãnA. 0.m- B. 1.m< C. 0.m> D. 1.m£ -Câu 16: Thể tích của khối chóp có diện tích đáyB và chiều cao được tính bởi công thứcA. =1.2V Bh B. =.V Bh C. =1.3V Bh D. =3.2V BhCâu 17: Đạo hàm của hàm số 33x xy+= làA. 33 1( )3 .x xx x+ -+ B. 32(3 1).3 .x xx++ C. 32(3 1).3.ln 3x xx++ D. 32(3 1).3 ln 3.x xx++Câu 18: Hàm số 214 173y x= có hai hai cực trị ,x x. Khi đó tổng 21 23x x+ Error:Reference source not found bằngA. 49 B. 69. C. 79. D. 39.Câu 19: Giá trị của biểu thức 2log 25 log 1, 6+ bằng:A. 3. B. 1. C. 5. D. 2.Câu 20: Các đường tiệm cận của đồ thị hàm số 11xyx+=- làA. 1x= và2.y= B. 1x= và2.y= C. 1x= và2.y= D. 1x= và2.y= -B. PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN (5 điểm ).Câu 1. (2 điểm Cho hàm số 2- (1).y x= -a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1).b) Tìm các giá trị của tham số để phương trình sau có nghiệm thực phân biệt 222 log 0.x m- =Câu2. (1 điểm Cho các số thực dương ,x thoả mãn 412x xyxy+ a) Chứng minh rằng 1. 1.2x y£ b) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 22 3.1 2Px xy= -+ +Câu 3. (2 điểm Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh cạnh bên SA vuông góc vớimặt phẳng (ABCD) và SD=3a a) Tính thể tích khối chóp .S ABCD theo .ab) Tính bán kính mặt cầu đi qua các đỉnh của hình chóp S.ABCD Trang Mã đề thi 123Doc24.vn----------------- Hết ------------------Họ tên học sinh: ............................................................ Số báo danh: .................HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌCKÌ NĂM HỌC 2016-2017MÔN TOÁN, LỚP 12Chú Dưới đây chỉ là sơ lược từng bước giải và cách cho điểm từng phần của mỗi bài. Bài làm củahọc sinh yêu cầu phải chi tiết ,lập luận chặt chẽ. Nếu học sinh giải cách khác đúng thì chấm và cho điểmtừng phần tương ứng. Phân Mỗi đúng được 0,25 điểm. Tổng điểm.Câu/Mã 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20123 BPhần BCâu a) Tập xác định :¡Sự biến thiên1.Giới hạn của hàm số tại vô cựclim limx xy y®-¥ ®+¥= +¥ +¥2.Chiều biến thiên334 400 11y xxy xx¢= -=éê¢= -êê=ë0,25Ta có bảng biến thiên.x -¥ -1 +¥y ' +y +¥ -3 +¥ -4 --4 Hàm số nghịch biến trên (); 1-¥ và () 0;1, đồng biến trên ()1; 0- và ()1;+¥Hàm số đạt cực tiểu tại 1x= và tại 1,x =giá trị cực tiểu của hàm số là ()()1 4y y- Hàm số đạt cực đại tại 0x= giá trị cực đại của hàm số là ()0 3.y= 0,5Vẽ đúng đồ thị 0,25b) Phương trình 22 22 log log .x m- 0,25Dựa vào đồ thị (hoặc bảng biến thiên) của hàm số 22 3y x= ta có điều kiện đểphương trình đã cho có nghiệm phân biệt là 2log 3m= 0,5Chỉ ra được 8.m= 0,25a) Ta có 22x y+ Do 0x y> và từ giả thiết suy ra 212 2xy yxy+ 0,251( 1)( 1)(2 1) 1.2xy xy xy xyÛ £0,25 Trang Mã đề thi 123Doc24.vnCâu b) Với 0x y> và 112xy£ chứng minh được 22 41 1x xy+ £+ +Do đó 3.1 2Pxy xy£ -+ +0,25Xét hàm số 1(t) ;11 2f tt té ù= Îê ú+ +ë Dễ thấy (t)f là hàm số nghịch biếntrên 1;1 .2æ öç ÷è Do đó 1;121 7(t) .2 6Max fé ùê úë ûæ ö= =ç ÷è Kết luận 0,25Câu 3a) +) Tính được diện tích của tứ giác ABCD bằng 2. 0,25+) Tính được chiều cao 2SA a= .0,25+) Áp dụng đúng công thức .1.3S ABCD ABCDV SA S= 0,25+) Tính được V=323a 0,25b) Gọi là trung điểm của SC, Dễ thấy 1.2KS KC KA KB KD SC= =0,5Do đó là tâm mặt cầu đi qua các đỉnh của hình chóp.Bán kính mặt cầu bằng 1.2R SC a= 0,5 Trang Mã đề thi 123Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.