Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Lịch sử trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, Kiên Giang có đáp án

6b530aa1ff055792b134e02a93b5a77e
Gửi bởi: vuhuyhoang vào ngày 2016-04-07 07:47:28 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 384 | Lượt Download: 3 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2015Môn: LỊCH SỬ, Khối CThời gian: 180 phút, không kể thời gian phát đề----------------------------------------Câu 1. (3 iểm )Trình bày nhận xét sự phân chia khu vực đóng quân, khu vực ảnhhưởng giữa LX các nước Đồng minh sự đối đầu Đông-Tây diễn ra ởchâu từ sau CTTG II đến giữa những năm 40 (XX) Câu 2. (2 iểm )Dựa vào bảng dữ liệu dưới đây, hãy xác định tổ chức chính trị theokhuynh hướng vô sản đầu tiên của VN. Trình bày hoàn cảnh ra đời vaitrò của tổ chức đó?Thời gian Tổ chức chính trị1920 Tổ chức Công hội (SG-CL)1923 Đảng Lập hiến1923 Tổ chức Tâm tâm xã1925 Hội VNCmTN1925 Hội Phục việt sau đó đổi tên là Tân Việt Cm Đảng.1927 VN Quốc dân đảngCâu 3. (2 iểm )Vì sao trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược(1945-1954), quân dân VN phải thực hiện phương châm chiến lượcđánh lâu dài? Câu 4. (3 iểm )Phân tích điều kiện bùng nổ nghĩa của phong trào Đồng khởi ởmiền Nam VN (1959-1960) Hết1Doc24.vnĐÁP ÁNCâu 1. (3 iểm )Trình bày nhận xét sự phân chia khu vực đóng quân, khuvực ảnh hưởng giữa LX các nước Đồng minh sự đối đầu Đông-Tây diễn ra châu từ sau CTTG II đến giữa những năm 40 (XX) Sự phân chia khu vực đóng quân, khu vực ảnh hưởng giữa LX các nướcĐồng minh:+ Quân Mĩ chiếm đóng Nhật Bản, Nam Triều Tiên. (0,25)+ LX chiếm đóng miền Bắc Triều Tiên. (0,25)+ Các vùng còn lại của châu Á: Đông Nam Á, Tây Á, Nam Á,… vẫn thuộcphạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây. (0,25)- đối đầu Đông-Tây diễn ra châu từ sau CTTG II đến giữa nhữngnăm 40:+ Cuộc nội chiến TrQ 1946-1949, LX giúp đỡ phong trào CmTrQ do Đảngcộng sản lãnh đạo; Mỹ giúp TrHDQ. (0,5)+ Cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953: bên là quân đội Bắc TriềuTiên TrQ; bên là Nam Triều Tiên, Mỹ một số đồng minh của Mỹ dẫn đếnviệc chia cắt Triều Tiên 1953. (0,5)+ 1945-1954: Pháp xâm lược ĐD, nhân dân ĐD có sự giúp đỡ của LX, TrQ& các nước XHCN; từ 1950, Mỹ can thiệp sâu vào chiến tranh ĐD của Pháp.Cuộc chiến tranh này thể hiện sự tranh chấp giữa phe: TBCN XHCN. (0,5)+ 1954-1975: Mỹ xâm lược VN, nhân dân VN được sự giúp đỡ to lớn củaphe XHCN các lực lượng dân tộc, dân chủ, hòa bình tiến bộ trên thế giới.(0,5) Thế giới chia thành phe rõ rệt, do siêu cường LX Mỹ đứng đầu. Điều nàychi phối tình hình chính trị thế giới quan hệ quốc tế trong nửa sau XX. (0,25)Câu 2. (2 iểm )Dựa vào bảng dữ liệu dưới đây, hãy xác định tổ chức chính trịtheo khuynh hướng vô sản đầu tiên của VN. Trình bày hoàn cảnh rađời vai trò của tổ chức đó? (2đ)Thời gian Tổ chức chính trị1920 Tổ chức Công hội (SG-CL)1923 Đảng Lập hiến1923 Tổ chức Tâm tâm xã1925 Hội VNCmTN1925 Hội Phục việt sau đó đổi tên là Tân Việt Cm Đảng.1927 VN Quốc dân đảng2Doc24.vn* Tổ chức chính trị theo khuynh hướng vô sản đầu tiên của VN HộiVNCmTN. (0,25)* Hoàn cảnh ra đời:- 1924 tại Quảng Châu, NAQ huấn luyện, đào tạo thanh niên thànhcác chiến sĩ Cm, bí mật đưa về nước “truyền bá lý luận gpdt và tổ chứcnhân dân”, chọn một số thanh niên trong Tâm tâm xã lập ra Cộng sảnđoàn (2-1925). (0,5)- 6/1925 lập Hội VNCmTN nhằm tổ chức và lãnh đạo quần chúngđoàn kết, tranh đấu để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và tay sai để tựcứu lấy mình. (0,25)* Vai trò:- Hội truyền bá CNM-LN theo khuynh hướng VS vào VN. (0,25)- Giác ngộ, nâng cao thức chính trị cho g/c công nhân. Thúc đẩyp/t công nhân có những chuyển biến rõ rệt về chất. (0,5)- Hội VNCMTN là tiền thân của Đảng vô sản.(0,25)Câu 3. (2 iểm )Vì sao trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược(1945-1954), quân dân VN phải thực hiện phương châm chiếnlược đánh lâu dài? Đánh lâu dài là phương châm chiến lược của cuộc k/c toàn dân,toàn diện của nhân dân VN chống thực dân Pháp xâm lược, được xác địnhtrong đường lối k/c của Đảng. Quân dân VN phải thực hiện phươngchâm chiến lược đánh lâu dài. Vì: (0,25)+ So sánh lực lượng lúc đầu giữa ta và địch chênh lệch, địch mạnhhơn ta về nhiều mặt, ta chỉ hơn địch về tinh thần và có chính nghĩa. Dođó phải có thời gian để chuyển hóa lực lượng làm cho địch yếu dần, lực lượng của ta. Với chiến lược đánh lâu dài, dựa vào sức mạnh củamình là chính, với ưu thế tuyệt đối của ta về CT và tinh thần để khắcphục dần những nhược điểm về vật chất kĩ thuật khiến cho ta càng đánhcàng mạnh, địch càng đánh càng suy yếu dần dần, làm thay đổi tươngquan lực lượng giữa ta và địch. (0,75)+ Nhân dân VN cần có thời gian vừa k/c vừa kiến quốc. (0,25)+ Thực dân Pháp thực hiện kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh, taphải trường kỳ k/c để khoét sâu khó khăn của địch phát huy ưu thế3Doc24.vncủa mình nhằm k/c toàn diện, huy động sức mạnh toàn dân tranh thủsự ủng hộ của nhân dân thế giới. (0,5)+ Trường kỳ k/c giành thắng lợi từng bước từng bước làm thay đổitương quan lực lượng, đồng thời kết hợp đấu tranh ngoại giao để giànhthắng lợi cuối cùng. (0,25)Câu 4. (3 iểm )Phân tích điều kiện bùng nổ nghĩa của phong trào Đồngkhởi miền Nam VN (1959-1960) Phân tích điều kiện bùng nổ- Trong những năm 1954-1959, Mỹ-Diệm ra sức phá hoại HĐ Giơ,âm mưu chia cắt lâu dài nước ta biến miền Nam thành thuộc địa kiểumới căn cứ quân sự của Mỹ. (0,25)- 1957-1959: chính quyền Ngô Đình Diệm mở rộng chính sách “tốcộng, diệt cộng”, ra đạo luật 10/59 đặt cộng sản ra ngoài vòng pháp luật,lê máy chém khắp miền Nam làm lực lượng cách mạng bị tổn thất nặng,đòi hỏi phải có biện pháp quyết liệt để đưa Cm vượt qua khó khăn. (0,5)- Trước tình hình đó, phong trào đấu tranh của quần chúng nổ ra lẻtẻ từng địa phương như Vĩnh Thạnh, Bác Ái (2/1959), Trà Bồng (8/1959)…, sau lan khắp miền Nam thành cao trào cách mạng. (0,5)- Lực lượng CmMN được giữ gìn phát triển trong giai đoạn 1954-1959: Phong trào đấu tranh chính trị, đòi thi hành HĐ Giơ, đòi hiệpthương tổng tuyển cử thống nhất đất nước, đòi các quyền tự do, dân sinh,dân chủ; chống “tố cộng, diệt cộng”, “trưng cầu dân ý”.... Tiêu biểu là“Phong trào hòa bình” của trí thức và nhân dân SG-CL. (0,5)- 1.1959, HNBCHTWĐ lần 15 quyết định để nhân dân MN sử dụngbạo lực Cm đánh đổ chq M-D. HN nhấn mạnh: Ngoài con đường dùngbạo lực Cm, nd MN ko còn con đường nào khác. Phương hướng cơbản của CmMN là KN giành chính quyền về tay nd bằng con đườngđấu tranh CT là chủ yếu, kết hợp với đấu tranh VT (0,5)* nghĩa: (0,75 mỗi 0,25)- Giáng đòn nặng nề vào chính sách TD mới của Mỹ Làm lung laytận gốc chế độ tay sai Ngô Đình Diệm.- Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của CmMN: từ thế giữ gìn lựclượng sang thế tiến công 4Doc24.vn- 20.12.1960, MTDTGPMNVN ra đời, đoàn kết toàn dân đấu tranhchống Mỹ-Diệm, lập chính quyền cách mạng dưới hình thức Ủy ban nhândân tự quản.