Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Địa lý trường THPT Trung Giã, Hà Nội (Lần 2)

5f695640556e782f51346932ce8ca8f2
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào 06:08 PM ngày 28-04-2018 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 219 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Bài 16: Th hành (ho hình nự ượ ớBài trang 23 Lí 6ậ ịEm hãy cho bi t:ế- chênh ch cao các ng ng trên ườ ịhình là bao nhiêu?- vào tính kho ng cách theo ng chim bay ườ ừđ nh X1 X2: Kho ng cách trên ............cm. Kho ng cách ảth là......................ự ếL gi i:ờ ả- chênh ch cao các ng ng trên ườ ịhình là 40m.- vào tính kho ng cách theo ng chim bay ườ ừđ nh X1 X2: Kho ng cách trên 9.7cm. Kho ng cách th tỉ ếlà 970m.Bài trang 23 Lí 6ậ ịD vào các ng ng hình 1, em hãy:ự ườ ồ- Xác nh cao các đi và điên ti vào ng đây:ị ướĐi mể CĐ caoộ ............................ ............................ ............................- So sánh đo DE đo GH, đo nào n, vì sao?ạ gi i:ờ ả- Xác nh cao các đi và điên ti vào ng đây:ị ướĐi mể CĐ caoộ 120m 220m 155m- So sánh đo DE đo GH: Đo DE vì kho ng cách ảgi ng ng đo DE ng kho ng cách gi ườ ữđ ng ng đo GH.ườ ạBài trang 22 Lí 6ậ ịD vào ng ng hình 2, hãy cho bi t: núi phía đông ườ ườvà núi phía tây, nào n, nào tho n. Vì sao em ườ ườ ườ ơbi t?ếL gi i:ờ ảD vào ng ng hình 2, ta th y: núi phía đông tho ườ ườ ảh và núi phía tây n. Vì kho ng cách gi các ng ườ ườđ ng đông th kho ng cách gi các ng ng ườ ườ ồm tây.ứ ườ
2020-09-30 00:54:24