Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT QG Năm 2018 môn toán học mã đề 002 (1)

65346132313234643363356538396431383162326264383663373862393132313339626636663765346464663261633862643564386266356531613033323639
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 08:49 PM ngày 30-05-2018 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 221 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Mã đề 002 trang 1/6 SỞ GD ĐT HÀ NỘI KỲ THI KHẢO SÁT LẦN NĂM 2017 2018 TRƯỜNG THPT LÝ THÁNH TÔNG Bài thi: TOÁN (Đề thi gồm 06 trang) Thời gian làm bài: 90 phút Họ, tên thí sinh:………………………………….. Số báo danh:………………………………………... Câu 1. Số phức 3i có điểm biểu diễn là: A. (2; 3) B. (-2; -3) C. (2; -3) D. (-2; 3) Câu 2. bằng: A. B. C. D.-1 Câu 3.Có bao nhiêu cách xếp bạn vào một bàn dài có chỗ ngồi. A.10 B. 20 C. 120 D.5 Câu 4.Thể tích khối lăng trụ có chiều cao và diện tích đáy tính theo công thức: A. B. C. D. Câu 5. Cho hàm số có đồ thị như hình bên: Hàm số đồng biến trên khoảng nào? A. B. C. D. Câu 6.Cho hàm số liên tục trên [a;b]. Gọi là miền phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số trục hoành và hai đường thẳng =a, x= (a4 D.m<-1 hoặc m>4 Câu 45. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi là điểm trên cạnh SC sao cho, mặt phẳng đi qua A, và song song với đường thẳng BD cắt hai cạnh SB, SD lần lượt tại hai điểm H, K. Tính tỉ số thể tích A. B. C. D. Câu 46. Cho .Tập hợp điểm biểu diễn số phức thỏa mãn là: A.Đường tròn tâm I(-8;11) bán kính B. Đường tròn tâm I(8;-11) bán kính C. Đường tròn tâm I(8;-11) bán kính D. Đường tròn tâm I(-8;11) bán kính Câu 47. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi là trung điểm của AB và là trung điểm của AD. Khoảng cách từ đến mặt phẳng (SMC) bằng A. B. C. D. Câu 48. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho bốn điểm A(2; 3; –4), B(1; 2; 3), C(–2; 1; 2), D(–1; 2; 3). Viết phương trình mặt cầu (S) tâm và tiếp xúc với mặt phẳng (BCD). A. (x 2)² (y 3)² (z 4)² 16 B. (x 2)² (y 3)² (z 4)² 32 C. (x 2)² (y 3)² (z 4)² 16 D. (x 2)² (y 3)² (z 4)² 32 Câu 49. Hộp chứa bi đỏ và bi Xanh; Hộp đựng bi đỏ và bi xanh.Thảy một con súc sắc Nếu được hay thì lấy một bi từ Hộp A. Nếu được số khác thì lấy từ Hộp B. Xác suất để được một viên bi xanh là A: B: C: D: Câu 50. Biết rằng .Tính A.T=9 B.T=10 C.T=5 D.T=6 ----------------------------Hết----------------------------- 54m 516m 316m 16m 1; 1; 0.A z 5SM 2SC  S.AHMKS.ABCDV.V 15 835 17 635 5zi W 4i z 5r 5r 5r 5r 2a8 30a10 30a8 7a14 18 73120 2140 524 11 3x 20ab3e dx c(a; b; R)53  bcTa23