Đề thi thử THPT QG Môn Tiếng anh lớp 12 mã đề 220

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-06-11 10:14:20 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

DEPARTMENT OF EDUCATION &TRAINING OF LONG AN PROVINCETH NH HÓA HIGH SCHOOLẠOFFICIAL THE TRIAL TEST OF GCSE EXAMINATION ACADEMIC YEAR 2017 2018SUBJECT ENGLISH 12 Time: 60 Minutes 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 241 C2 C3 A4 B5 C6 B7 D8 D9 B10 A11 B12 B13 B14 C15 D16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 B23 B24 D25 D26 D27 C28 A29 A30 C31 C32 B33 B134 B35 B36 A37 C38 B39 A40 A41 B42 B43 B44 B45 A46 A47 D48 C49 B50 C2