Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT QG Môn Sinh học lớp 12 mã đề 401

50c0e959f0ac2dba90e659d11028f113
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-06-10 10:46:46 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 260 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TRƯỜNG CĐ NGHỀ CƠ ĐIỆN HÀ NỘIKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

------------------------------------------------------ĐỀ SỐ 05ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

MÔN : MẠNG MÁY TÍNH

Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đềCÂU 1:Chia mạng 192.168.10.0/24 thành 4 mạng con?

CÂU 2:Cho mạng 192.168.1.0/24 chia thành các subnet sao cho 1 subnet có thể có 29

host. Liệt kê các subnet?CÂU 3 :Cho một mạng 192.168.1.0/24.Hãy đảm bảo cung cấp đủ các địa chỉ IP

cho sơ đồ mạng sau :R125 HostKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TINR2R320 Host10 HostGIÁO VIÊN RA ĐỀHà Nội , Ngày …. Tháng …. Năm ….