Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT QG Môn GDCD lớp 12 mã đề 614

39a4d2ad9921fcd34d7abbca0751ab68
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-06-10 08:09:48 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 340 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Trang 1/4 Mã đề thi 614 2018 đề Câu 1: Những quy định của pháp luật bắt buộc với tất cả mọi cá nhân, tổ chức thể hiện A. tính xác định chặt chẽ về mặt nội dung. B. tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức. C. tính quyền lực bắt buộc chung. D. tính quy phạm phổ biến. Câu 2: Nội dung văn bản cấp dưới ban hành không trái với nội dung văn bản cấp trên ban hành và không trái với Hiến pháp nhằm mục đích nào dưới đây? A. Tạo nên sự hài hòa của hệ thống pháp luật. B. Tạo nên sự thống nhất của hệ thống pháp luật. C. Tạo nên tính nghiêm minh của hệ thống pháp luật. D. Tạo nên tính minh bạch của hệ thống pháp luật. Câu 3: Sản phẩm của lao động có thể thỏa mãn một nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi mua bán được gọi là A. hàng hoá. B. tiền tệ. C. giá trị trao đổi. D. giá trị của hàng hóa. Câu 4: Quá trình hoạt động có mục đích, làm cho các quy định của pháp luật đi vào đời sống, tr thành những hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức là A. thi hành pháp luật. B. tuân thủ pháp luật. C. thực hiện pháp luật. D. áp dụng pháp luật. Câu 5: Các tôn giáo được Nhà nước công nhận đều bình đẳng trước pháp luật, có quyền hoạt động tôn giáo theo A. phong tục tập quán. B. quy định của pháp luật. C. quan niệm đạo đức. D. tín ngưỡng cá nhân. Câu 6: Những yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất là A. sức lao động, đối tượng lao động, tư liệu lao động. B. sức lao động, đối tượng lao động, công cụ lao động. C. sức lao động, tư liệu lao động, kết cấu hạ tầng. D. sức lao động, công cụ lao động, tư liệu lao động. Câu 7: Mọi công dân đều được hư ng quyền và phải thực hiện nghĩa vụ của mình là nội dung công dân bình đẳng A. trước dư luận xã hội. B. về hư ng thụ nền dân chủ. C. trước pháp luật. D. về quyền và nghĩa vụ. Câu 8: Thành phần kinh tế nào dưới đây ngày càng tr thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân? A. Kinh tế tư nhân. B. Kinh tế tập thể. C. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. D. Kinh tế tư bản nhà nước. Câu 9: Một trong những nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo là nâng cao A. thể lực. B. dân trí. C. đạo đức. D. tinh thần. Câu 10: Hình thức hữu nhà nước về tư liệu sản xuất thuộc thành phần kinh tế A. tư bản tư nhân. B. tập thể. C. nhà nước. D. tư bản nhà nước. Câu 11: Tư liệu sản xuất được kết hợp các yếu tố nào dưới đây? A. Sức lao động và kết cấu hạ tầng. B. Sức lao động và đối tượng lao động. C. Đối tượng lao động và công cụ lao động. D. Đối tượng lao động và tư liệu lao động. Câu 12: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn liền với A. pháp luật, đạo đức, dư luận xã hội. B. pháp luật, kỉ luật, kỉ cương. C. chính sách, chủ trương, đường lối. D. lương tâm, nghĩa vụ, trách nhiệm. Câu 13: Quyền nào dưới đây không thể hiện nội dung bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ tài sản? A. Định đoạt. B. Chiếm hữu. C. Sử dụng. D. Tự chủ. Câu 14: Thể hiện tinh thần yêu nước và tiến bộ là đặc trưng nào dưới đây của nền văn hóa Việt Nam?Trang 2/4 Mã đề thi 614 A. Đậm đà bản sắc dân tộc. B. Tiên phong. C. Tiên tiến. D. Đậm đà tinh thần dân tộc. Câu 15: Tất cả công dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội là thực hiện quyền dân chủ trong lĩnh vực nào dưới đây? A. Chính trị. B. Văn hóa. C. Xã hội. D. Kinh tế. Câu 16: Một trong những phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ là A. tạo thị trường cho khoa học và công nghệ. B. giải đáp kịp thời các vấn đề lí luận và thực tiễn. C. nâng cao trình độ quản lí hoạt động khoa học và công nghệ. D. đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ. Câu 17: Việc làm nào dưới đây thể hiện sự tôn trọng đối với các cơ tín ngưỡng, tôn giáo? A. Tham gia vệ sinh môi trường tại đình, chùa. B. Mặc váy ngắn, áo hai dây khi vào chùa. C. Tham dự ngày lễ Phật đản. D. Tham dự ngày lễ Phục sinh, Giáng sinh. Câu 18: Mọi doanh nghiệp đều bình đẳng về nghĩa vụ trong hoạt động kinh doanh là nội dung của quyền bình đẳng trong A. hợp tác. B. lao động. C. cạnh tranh. D. kinh doanh. Câu 19: Công dân các dân tộc có quyền tham gia thảo luận, góp về các vấn đề chung của đất nước là nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực A. kinh tế. B. văn hóa. C. chính trị. D. giáo dục. Câu 20: Theo quy định của pháp luật, người phải chịu trách nhiệm hành chính do mọi vi phạm hành chính mà mình gây ra có độ tuổi nào dưới đây? A. Từ đủ 13 tuổi tr lên. B. Từ đủ 16 tuổi tr lên. C. Từ đủ 14 tuổi tr lên. D. Từ đủ 15 tuổi tr lên. Câu 21: Hai anh em cùng anh là lái xe tô ch hàng lên tỉnh để bán. Do phóng nhanh, vượt ẩu anh đã đâm vào sau xe container khi lái xe container đang chờ nhân viên soát vé tại trạm thu phí. tử vong tại chỗ, anh trai thấy vậy liền túm lấy anh đánh trọng thương. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm hình sự? A. Anh và nhân viên soát vé. B. Anh trai M, và lái xe container. C. Anh và anh trai M. D. Anh N, lái xe container và nhân viên soát vé. Câu 22: Chị là nhân viên công ty S, chị đã tiết lộ định hướng chiến lược và kế hoạch kinh doanh của công ty cho công ty khác và gây tổn thất nghiêm trọng về tài sản. Chị phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây? A. Kỉ luật và hình sự. B. Hình sự và dân sự. C. Dân sự và hành chính. D. Kỉ luật và hành chính. Câu 23: Sau khi chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đăng kí kinh doanh theo quy định của pháp luật, chị đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh. Trong trường hợp này, chị đã được bình đẳng về A. bổn phận. B. trách nhiệm. C. quyền. D. nghĩa vụ. Câu 24: Chị bán 100 con dê giống thu được 200 triệu đồng trong đó 30 triệu đồng mua xe máy, 50 triệu đồng để xin việc cho con gái, 80 triệu đồng gửi ngân hàng, 40 triệu đồng dùng để sửa nhà. Số tiền nào dưới đây của chị thực hiện chức năng là phương tiện cất trữ? A. 30 triệu đồng. B. 50 triệu đồng. C. 40 triệu đồng. D. 80 triệu đồng. Câu 25: Bạn đã phát hiện, cung cấp kịp thời thông tin liên quan đến hành động xâm phạm an ninh quốc gia của ông với chính quyền nơi gần nhất. Hành động của bạn đã thể hiện nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực A. xã hội. B. chính trị. C. văn hóa. D. giáo dục. Câu 26: Anh cho thuê ngôi nhà tầng mà anh được thừa kế trước khi kết hôn nhưng vợ anh không đồng ý. Anh không vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng về quyền A. chiếm hữu tài sản riêng. B. quản lí tài sản riêng. C. sử dụng tài sản riêng. D. định đoạt tài sản riêng. Câu 27: Xuất phát từ nhu cầu thị trường và bảo vệ môi trường đối với giấy ít chứa các hợp chất gây nhiễm, nhà máy giấy dựa trên công nghệ sinh học đưa ra các giải pháp để sản xuất bột giấy không gây nhiễm bằng cách sử dụng các loại nấm phân hủy để tạo bột. Các enzyme cũng được dùng để nâng caoTrang 3/4 Mã đề thi 614 chất lượng sợi và chất lượng giấy. Việc nhà máy giấy dựa vào công nghệ sinh học nêu trên là thực hiện nội dung của phương hướng cơ bản nào dưới đây để phát triển khoa học và công nghệ? A. Xây dựng tiềm lực cho khoa học và công nghệ. B. Tạo thị trường cho khoa học và công nghệ. C. Đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ. D. Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm. Câu 28: Chị dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe máy chạy trên đường là vi phạm pháp luật nào dưới đây? A. Hình sự. B. Kỉ luật. C. Dân sự. D. Hành chính. Câu 29: Các nhà khoa học của trường Đại học đã nghiên cứu chế tạo thành công các nam châm đất hiếm chất lượng cao, được ứng dụng trong chế tạo các sản phẩm như đồng hồ đo nước, công tơ điện…. Các nhà khoa học của trường Đại học đã thực hiện phương hướng cơ bản nào dưới đây để phát triển khoa học và công nghệ? A. Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm. B. Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ. C. Đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ. D. Tạo thị trường cho khoa học và công nghệ Câu 30: Ủy ban nhân dân xã tổ chức hội nghị lấy kiến nhân dân đối với Bộ luật Dân sự năm 2015. Khi mọi người đang góp kiến, anh ghé sát tai anh ngồi bên cạnh nói: “Ôi dào, Bộ luật Dân sự đã ban hành, mọi việc đều do lãnh đạo quyết định. Ai góp thì góp còn tôi chỉ ngồi nghe”. Anh nói: “Góp cho có thôi chứ nội dung của luật coi như đã định từ trước rồi”. Trong trường hợp này anh và anh không thực hiện quyền dân chủ nào dưới đây của công dân trong lĩnh vực chính trị? A. Thảo luận các vấn đề chung của Nhà nước. B. Tự do bày tỏ kiến, nguyện vọng. C. Thực thi quyền dân chủ phán quyết. D. Bàn bạc các vấn đề quan trọng của địa phương. Câu 31: Cảng Tiên Sa, hầm đường bộ Hải Vân, sân bay Nội Bài thuộc yếu tố của A. tư liệu lao động. B. công cụ lao động. C. phương tiện lao động. D. đối tượng lao động. Câu 32: tế tiến hành kiểm tra cơ thẩm mỹ phát hiện có một số sai phạm trong khám, chữa bệnh và quảng cáo khám, chữa bệnh. tế đã yêu cầu cơ thẩm mỹ nộp phạt và dừng các hoạt động trên. Trong trường hợp này, pháp luật thể hiện vai trò nào dưới đây? A. Là công cụ để Nhà nước bảo vệ giai cấp cầm quyền. B. Là phương tiện để Nhà nước quản lí xã hội. C. Là phương tiện để Nhà nước trấn áp hoạt động kinh doanh. D. Là công cụ để Nhà nước bảo vệ lợi ích của công dân. Câu 33: Anh muốn tìm những sản phẩm điện tử có giá cả hợp lí, chất lượng tốt, giao hàng và thanh toán nhanh. Anh đã truy cập vào siêu thị online ww.vatgia.com, để dễ dàng tìm kiếm thông tin với hàng nghìn gian hàng, hàng trăm nghìn sản phẩm điện tử, các dịch vụ và giải trí. Kết hợp với nhiều công cụ tìm kiếm cực nhanh, dễ dàng giúp anh có thể tìm được sản phẩm như mong muốn, chính xác, trong thời gian ngắn nhất. Anh đã sử dụng chức năng cơ bản nào dưới đây của thị trường? A. Chức năng điều tiết, kích thích sản xuất hàng hóa. B. Chức năng thực hiện giá trị sử dụng và giá trị của hàng hóa. C. Chức năng môi giới thúc đẩy quan hệ mua bán. D. Chức năng thông tin cho người mua, người bán. Câu 34: Khi giá áo thu đông tăng lên, các nhà sản xuất đã cung cấp rất nhiều mẫu áo thu đông để phục vụ nhu cầu tiêu dùng. Trong trường hợp này, thị trường đã thực hiện chức năng cơ bản nào dưới đây? A. Chức năng hạn chế sản xuất hàng hóa. B. Chức năng điều tiết tiêu dùng hàng hóa. C. Chức năng kích thích sản xuất hàng hóa. D. Chức năng kích thích tiêu dùng hàng hóa. Câu 35: Anh rất yêu hoa và biết cách để trồng hoa tuylip. Anh chuẩn bị vụn xơ dừa, trấu hun, phân chuồng mục, đất phù sa, xử lý mầm bệnh bằng biện pháp xông hóa chất trước khi trồng. Chậu trồng cây bằng nhựa cứng hoặc nhựa mềm. Trước khi trồng, gói củ tuylip vào túi giấy rồi cho vào tủ lạnh khoảng 10 tuần sau đó đem ra trồng. Những yếu tố nào dưới đây trong quá trình trồng hoa tuylip của anh là đối tượng lao động có sẵn trong tự nhiên?Trang 4/4 Mã đề thi 614 A. Vụn xơ dừa, trấu hun, phân chuồng mục, đất phù sa, củ tuylip. B. Vụn xơ dừa, túi giấy, củ tuylip, chậu nhựa, tủ lạnh. C. Sức lao động của anh N, đất phù sa, củ tuylip, trấu hun. D. Cách trồng hoa của anh N, vụn xơ dừa, trấu hun, hóa chất. Câu 36: Do nghi ngờ chồng mình là anh có quan hệ bất chính với cô cùng cơ quan, chị đã ép buộc anh phải nghỉ việc cơ quan. Con gái anh biết chuyện đã khuyên bố dừng mối quan hệ đó để gia đình khỏi bị tan vỡ. Anh nghe xong vừa đánh vừa lăng mạ con gái và nói rằng giữa bố và cô không có quan hệ bất chính, là con trong gia đình không có quyền can thiệp vào chuyện người lớn. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình? A. Chị và con gái. B. Anh và con gái. C. Anh và chị Q. D. Chị và cô L. Câu 37: Anh sản xuất 40 kilôgam pháo nổ. Trong trường hợp này, anh không thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây? A. Thi hành pháp luật. B. Tuân thủ pháp luật. C. Sử dụng pháp luật. D. Áp dụng pháp luật. Câu 38: Anh chia tài sản không đúng với nội dung di chúc của bố để lại. Em trai anh căn cứ vào quy định của Bộ luật Dân sự đã khiếu nại lên Tòa án và được giải quyết. Trong trường hợp này, pháp luật thể hiện vai trò nào dưới đây? A. Phương tiện để Nhà nước phát huy quyền lực. B. Bảo vệ quyền và tài sản của công dân. C. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. D. Phương tiện để Nhà nước quản lí xã hội. Câu 39: Anh cho chị thuê nhà để bán hàng ăn với thời hạn ba năm và trả tiền trước. Được hai năm, do thua lỗ nên vợ chồng chị tự cho ông thuê lại với thời hạn một năm, trả tiền trước với giá cao hơn mình thuê. Anh biết chuyện, gặp chị yêu cầu bồi thường nhưng chồng chị đã xông ra đánh anh H. Những chủ thể nào dưới đây vi phạm quyền bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động? A. Vợ chồng chị và anh H. B. Anh và chị S. C. Chồng chị và ông K. D. Vợ chồng chị S. Câu 40: Anh trồng được 10 giò phong lan đột biến để bán, 10 chậu hoa hồng đổi màu đem biếu, 15 cây cam để ăn quả, cây lan để trong nhà. Số cây nào dưới đây của anh trồng là hàng hóa? A. 15 cây cam. B. 10 giò phong lan đột biến. C. cây lan ý. D. 10 chậu hồng đổi màu. ----------------------------------------------- ----------- HẾT ----------