Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT QG Môn GDCD lớp 12 mã đề 610

843adf654bc1d66ff012a16c26562499
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-06-10 08:05:04 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 266 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Trang 1/4 Mã đề thi 610 2018 đề Câu 1: Hình thức sở hữu nhà nước về tư liệu sản xuất thuộc thành phần kinh tế A. tư bản tư nhân. B. tập thể. C. nhà nước. D. tư bản nhà nước. Câu 2: Mọi công dân đều được hưởng quyền và phải thực hiện nghĩa vụ của mình là nội dung công dân bình đẳng A. về quyền và nghĩa vụ. B. trước dư luận xã hội. C. trước pháp luật. D. về hưởng thụ nền dân chủ. Câu 3: Việc làm nào dưới đây thể hiện sự tôn trọng đối với các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo? A. Mặc váy ngắn, áo hai dây khi vào chùa. B. Tham dự ngày lễ Phật đản. C. Tham gia vệ sinh môi trường tại đình, chùa. D. Tham dự ngày lễ Phục sinh, Giáng sinh. Câu 4: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn liền với A. chính sách, chủ trương, đường lối. B. pháp luật, đạo đức, dư luận xã hội. C. lương tâm, nghĩa vụ, trách nhiệm. D. pháp luật, kỉ luật, kỉ cương. Câu 5: Tất cả công dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội là thực hiện quyền dân chủ trong lĩnh vực nào dưới đây? A. Xã hội. B. Chính trị. C. Kinh tế. D. Văn hóa. Câu 6: Theo quy định của pháp luật, người phải chịu trách nhiệm hành chính do mọi vi phạm hành chính mà mình gây ra có độ tuổi nào dưới đây? A. Từ đủ 13 tuổi trở lên. B. Từ đủ 16 tuổi trở lên. C. Từ đủ 14 tuổi trở lên. D. Từ đủ 15 tuổi trở lên. Câu 7: Những yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất là A. sức lao động, công cụ lao động, tư liệu lao động. B. sức lao động, đối tượng lao động, tư liệu lao động. C. sức lao động, đối tượng lao động, công cụ lao động. D. sức lao động, tư liệu lao động, kết cấu hạ tầng. Câu 8: Một trong những phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ là A. đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ. B. giải đáp kịp thời các vấn đề lí luận và thực tiễn. C. tạo thị trường cho khoa học và công nghệ. D. nâng cao trình độ quản lí hoạt động khoa học và công nghệ. Câu 9: Thành phần kinh tế nào dưới đây ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân? A. Kinh tế tư bản nhà nước. B. Kinh tế tập thể. C. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. D. Kinh tế tư nhân. Câu 10: Tư liệu sản xuất được kết hợp bởi các yếu tố nào dưới đây? A. Đối tượng lao động và tư liệu lao động. B. Sức lao động và kết cấu hạ tầng. C. Sức lao động và đối tượng lao động. D. Đối tượng lao động và công cụ lao động. Câu 11: Quyền nào dưới đây không thể hiện nội dung bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ tài sản? A. Sử dụng. B. Định đoạt. C. Chiếm hữu. D. Tự chủ. Câu 12: Quá trình hoạt động có mục đích, làm cho các quy định của pháp luật đi vào đời sống, trở thành những hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức là A. thực hiện pháp luật. B. tuân thủ pháp luật. C. thi hành pháp luật. D. áp dụng pháp luật. Câu 13: Sản phẩm của lao động có thể thỏa mãn một nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi mua bán được gọi là A. tiền tệ. B. giá trị trao đổi. C. giá trị của hàng hóa. D. hàng hoá. Câu 14: Một trong những nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo là nâng caoTrang 2/4 Mã đề thi 610 A. dân trí. B. tinh thần. C. thể lực. D. đạo đức. Câu 15: Những quy định của pháp luật bắt buộc với tất cả mọi cá nhân, tổ chức thể hiện A. tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức. B. tính quy phạm phổ biến. C. tính xác định chặt chẽ về mặt nội dung. D. tính quyền lực bắt buộc chung. Câu 16: Các tôn giáo được Nhà nước công nhận đều bình đẳng trước pháp luật, có quyền hoạt động tôn giáo theo A. quy định của pháp luật. B. tín ngưỡng cá nhân. C. quan niệm đạo đức. D. phong tục tập quán. Câu 17: Công dân các dân tộc có quyền tham gia thảo luận, góp về các vấn đề chung của đất nước là nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực A. kinh tế. B. giáo dục. C. văn hóa. D. chính trị. Câu 18: Thể hiện tinh thần yêu nước và tiến bộ là đặc trưng nào dưới đây của nền văn hóa Việt Nam? A. Đậm đà tinh thần dân tộc. B. Tiên phong. C. Đậm đà bản sắc dân tộc. D. Tiên tiến. Câu 19: Nội dung văn bản cấp dưới ban hành không trái với nội dung văn bản cấp trên ban hành và không trái với Hiến pháp nhằm mục đích nào dưới đây? A. Tạo nên tính minh bạch của hệ thống pháp luật. B. Tạo nên sự thống nhất của hệ thống pháp luật. C. Tạo nên sự hài hòa của hệ thống pháp luật. D. Tạo nên tính nghiêm minh của hệ thống pháp luật. Câu 20: Mọi doanh nghiệp đều bình đẳng về nghĩa vụ trong hoạt động kinh doanh là nội dung của quyền bình đẳng trong A. hợp tác. B. cạnh tranh. C. lao động. D. kinh doanh. Câu 21: Chủ tịch tỉnh ra quyết định thành lập và xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú để tạo điều kiện cho con em đồng bào dân tộc đi học. Anh không cho con gái đi học để nhà trông em. Anh chuẩn bị điều kiện cần thiết cho con đi học. Thầy giáo đến tận nhà học sinh để vận động các em đến trường. Trong trường hợp này, những ai dưới đây đã thực hiện đúng chính sách giáo dục và đào tạo? A. Chủ tịch tỉnh và thầy M. B. Anh D, anh và thầy M. C. Anh và thầy M. D. Chủ tịch tỉnh, anh và thầy M. Câu 22: Doanh nghiệp kinh doanh nhưng nộp thuế không đúng hạn nên bị cơ quan thuế xử phạt số tiền là triệu đồng. Hình thức xử phạt trên thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật? A. Tính thực tiễn xã hội. B. Tính xác định chặt chẽ về hình thức. C. Tính quyền lực bắt buộc chung. D. Tính quy phạm phổ biến. Câu 23: Tòa án huyện tuyên bố bị cáo mức phạt năm tù vì tội cướp giật tài sản. Việc làm trên của Tòa án huyện thuộc hình thức thực hiện pháp luật nào? A. Tuân thủ pháp luật. B. Sử dụng pháp luật. C. Áp dụng pháp luật. D. Thi hành pháp luật. Câu 24: Anh tự giác đội mũ bảo hiểm và chấp hành nghiêm chỉnh tín hiệu đèn khi tham gia giao thông. Hành vi của anh thể hiện quá trình nào dưới đây? A. Tuyên truyền pháp luật. B. Giáo dục pháp luật. C. Thực hiện pháp luật. D. Ban hành pháp luật. Câu 25: Ông cán bộ tư pháp hộ tịch xã đã không làm thủ tục khai sinh cho con chị với lí do con chị là con ngoài giá thú. Hành vi của ông thuộc loại vi phạm pháp luật nào dưới đây? A. Kỉ luật. B. Dân sự. C. Hành chính. D. Hình sự. Câu 26: Ông Chi cục phó Chi cục thuế Huyện và nhân viên thường xuyên đi làm muộn nên đã bị Chi cục trưởng Chi cục thuế khiển trách trước đơn vị. Việc cả hai người cùng bị xử phạt về hành vi của mình thể hiện nội dung bình đẳng về A. tuân thủ quy chế. B. bổn phận công chức. C. trách nhiệm pháp lí. D. nghĩa vụ đạo đức. Câu 27: Tháng năm 2017 anh có dự định mở một trang trại nuôi lợn. Khi nghiên cứu thị trường anh thấy giá thịt lợn diễn biến thất thường, có lúc giảm sâu chỉ còn 25.000 đồng/1 kg. Anh quyết định tạm dừng kế hoạch mở trang trại nuôi lợn chuyển sang nuôi gà Đông Tảo. Trong trường hợp này, thị trường thực hiện chức năng nào dưới đây? A. Chức năng thừa nhận giá trị hàng hóa và kích thích sản xuất. B. Chức năng thông tin và điều tiết sản xuất.Trang 3/4 Mã đề thi 610 C. Chức năng thông tin và hạn chế sản xuất, tiêu dùng. D. Chức năng thừa nhận giá trị sử dụng hàng hóa và thông tin. Câu 28: Anh Nguyễn Văn sau khi mãn hạn tù trở về địa phương đã mở một công ty trang trí nội thất và kinh doanh rất hiệu quả. Kinh tế khá giả, anh đã ủng hộ hội khuyến học xã 10 triệu đồng và được chủ tịch hội khuyến học xã tặng giấy khen. Đồng thời, anh đã nhận thêm 10 công nhân và tạo mức thu nhập ổn định từ triệu đồng/tháng. Trong trường hợp này, việc làm của ai dưới đây thể hiện được vai trò của phát triển kinh tế đối với cá nhân và cả xã hội? A. 10 công nhân. B. Anh P. C. Chủ tịch hội khuyến học và anh P. D. Anh và 10 công nhân. Câu 29: là quản đốc phân xưởng X. Do có mâu thuẫn với công nhân và nên thường xuyên phân công các công việc nặng nhọc, không đúng trong hợp đồng lao động. đã chống đối sự phân công của quản đốc. Thấy vậy, bạn của đã viết bài nói xấu trên mạng xã hội, còn công nhân đã viết đơn khiếu nại lên giám đốc doanh nghiệp. Trong trường hợp này, những ai dưới đây đã sử dụng sai vai trò của pháp luật đối với công dân? A. và bạn của H. B. và bạn của H. C. và Y. D. Y, và bạn của H. Câu 30: Trường đại học BK áp dụng tiêu chí xét tuyển thẳng đối với những thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba các môn tin học, toán và vật lí trong kì thi chọn Học sinh giỏi Quốc gia. Điều đó nhằm thực hiện nhiệm vụ nào dưới đây của chính sách giáo dục và đào tạo? A. Phát triển con người. B. Bồi dưỡng nhân tài. C. Nâng cao dân trí. D. Đào tạo nhân lực. Câu 31: Bố mất để lại cho anh em H, K, một miếng đất rộng 1500 mét vuông nhưng không có di chúc. Anh cho rằng mình là anh cả nên được phần nhiều, là con nuôi nên được ít hơn, không có phần vì là con gái lấy chồng phải theo chồng. Anh đưa tiền cho cán bộ địa chính xã để làm sổ đỏ đứng tên mình với diện tích 1200 mét vuông. Những ai dưới đây đã vi phạm nội dung bình đẳng trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình? A. Anh H. B. Anh và cán bộ địa chính xã. C. và M. D. Anh H, và M. Câu 32: Khi xã mở cuộc họp xây dựng hương ước, anh không đi vì cho rằng có xây dựng hương ước cũng không áp dụng được. Anh đi họp nhưng lên mạng đọc báo. Anh dự cuộc họp và phát biểu kiến. Chị xã thấy cuộc họp tập trung đông người nên đã mang trà đá đến để bán. Trong trường hợp này, những ai dưới đây đã sử dụng không đúng quyền dân chủ của công dân trong lĩnh vực chính trị? A. Anh và anh L. B. Anh M, anh và anh K. C. Anh M, anh và chị H. D. Anh và chị H. Câu 33: Ông đã có giấy phép kinh doanh dịch vụ ăn uống nhưng thấy mặt bằng rộng nên ông làm hồ sơ xin đăng ký kinh doanh thêm dịch vụ vui chơi giải trí. Trong trường hợp này, ông đã sử dụng A. quyền được khuyến khích phát triển trong kinh doanh. B. quyền chủ động mở rộng quy mô kinh doanh C. quyền tự chủ đăng kí kinh doanh. D. quyền tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh. Câu 34: “Trải nghiệm ngay giải pháp bảo quản thực phẩm nhờ tủ lạnh STCP tủ lạnh đời mới nhất năm 2017 với giàn lạnh độc lập chống lẫn mùi giữa các ngăn, giúp thoải mái dự trữ món ngon yêu thích”. Đoạn thông tin trên thể hiện thuộc tính nào dưới đây của tủ lạnh STCP? A. Giá cả. B. Giá trị. C. Lượng của giá trị. D. Giá trị sử dụng. Câu 35: Khi mẹ và (12 tuổi) sang nhà chị chơi, nghịch bật lửa khiến tia lửa bắt rèm cửa và bốc cháy. Thấy vậy, mẹ vội lôi ra khỏi căn hộ. Anh là hàng xóm đã xông vào nhà và dùng các đồ đạc trong gia đình để dập lửa. Trong trường hợp này, những ai dưới đây không vi phạm pháp luật? A. Mẹ con A, chị và anh Q. B. Chị và anh Q. C. Chị và mẹ con A. D. Mẹ con và anh Q. Câu 36: Nhật Bản là một quốc gia với 126 triệu dân có tính cách cầu tiến, nhạy cảm, tiết kiệm, chăm chỉ, trung thành. Mặc dù là một quần đảo núi lửa, nghèo khoáng sản, thường xuyên xảy ra động đất nhưng về GDP Nhật Bản được xếp thứ ba thế giới. Yếu tố nào dưới đây có tính quan trọng và quyết định đến thành tựu phát triển kinh tế trên của Nhật Bản? A. Đối tượng lao động. B. Vị trí địa lí. C. Sức lao động. D. Tư liệu lao động.Trang 4/4 Mã đề thi 610 Câu 37: Chị làm công nhân của công ty VT, chị được đóng bảo hiểm xã hội và được chi trả đầy đủ quyền lợi khi bị tai nạn lao động. Trường hợp này đã thể hiện nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực nào dưới đây? A. Xã hội. B. Chính trị. C. Văn hóa D. Kinh tế. Câu 38: Vợ chồng chị đã trả cho công ty 900 triệu đồng để mua một chiếc tô của hãng T. Trong trường hợp này, chức năng nào dưới đây của tiền tệ đã được thực hiện? A. Phương tiện lưu thông. B. Thước đo giá trị. C. Phương tiện cất trữ. D. Phương tiện thanh toán. Câu 39: Công ty nước giải khát CL có 15 nhãn sản phẩm được bán trên thị trường thế giới. Mức tiêu thụ là tỷ sản phẩm trên ngày, doanh thu hàng năm vượt 58 tỷ USD. Với các sản phẩm của công ty CL, thị trường đã thực hiện chức năng nào dưới đây? A. Cung cấp thông tin cho người bán và người mua hàng. B. Thừa nhận giá trị sử dụng và giá trị của hàng hóa. C. Điều tiết và kích thích tiêu dùng. D. Điều tiết và kích thích sản xuất. Câu 40: thấy anh mở một tiệm cắt tóc nhỏ nhưng không đăng kí kinh doanh nên đã viết đơn tố cáo lên cơ quan có thầm quyền. là cán bộ phụ trách phòng đăng kí kinh doanh đến gặp anh và yêu cầu anh nộp triệu đồng tiền phạt. Những ai dưới đây vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh? A. Cán bộ và H. B. và cán bộ D. C. Cán bộ D. D. Anh T. ----------------------------------------------- ----------- HẾT ----------