Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT QG Môn GDCD lớp 12 mã đề 607

61333737653436333561636431356461333433363161353763383364343162333066343862656665343461393833323165626139653861373866616361643961
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 08:03 AM ngày 10-06-2018 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 253 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Trang 1/4 Mã đề thi 607 2018 đề Câu 1: Thành phần kinh tế nào sau đây giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân nước ta? A. Kinh tế tư bản nhà nước. B. Kinh tế tập thể. C. Kinh tế nhà nước. D. Kinh tế tư nhân. Câu 2: Chủ thể vi phạm hình sự là A. xã hội. B. tổ chức. C. cá nhân. D. cơ quan. Câu 3: Bình đẳng trong thực hiện quyền lao động của công dân được thể hiện thông qua nội dung nào dưới đây? A. Lựa chọn việc làm, nghề nghiệp. B. Lựa chọn ngành, nghề kinh doanh. C. Kí hợp đồng lao động. D. Sử dụng lao động. Câu 4: Nội dung nào sau đây không thể hiện dân chủ trong lĩnh vực chính trị? A. Quyền bình đẳng nam nữ. B. Quyền được thông tin. C. Quyền tự do ngôn luận. D. Quyền tự do báo chí. Câu 5: Nền văn hóa tiên tiến của nước ta thể hiện tinh thần nào dưới đây? A. Yêu nước và tiến bộ. B. thức cộng đồng. C. Khoan dung và nhân nghĩa. D. Tinh tế trong ứng xử. Câu 6: Buộc các chủ thể vi phạm phải chấm dứt hành vi trái pháp luật đồng thời giáo dục, răn đe những người khác để họ tránh hoặc kiềm chế những việc làm trái pháp luật là mục đích của nội dung nào sau đây? A. Trách nhiệm pháp lí. B. Vi phạm pháp luật. C. Thực hiện pháp luật. D. Tuân thủ pháp luật. Câu 7: Công dân các dân tộc được tham gia quản lí nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận góp các vấn đề chung của cả nước là thể hiện bình đẳng giữa các dân tộc về lĩnh vực nào sau đây? A. Xã hội. B. Văn hóa. C. Quản lí. D. Chính trị. Câu 8: Sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với cơ cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ và công bằng xã hội gọi là A. công bằng xã hội. B. phát triển kinh tế. C. tiến bộ xã hội. D. tăng trưởng kinh tế. Câu 9: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ của A. tầng lớp trí thức. B. nhân dân lao động. C. giai cấp công nhân. D. giai cấp nông dân. Câu 10: Vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc lựa chọn nơi cư tr là bình đẳng trong quan hệ A. tài sản. B. thân nhân. C. hộ tịch. D. nhân thân. Câu 11: Nhà nước có chính sách học bổng và ưu tiên con em đồng bào dân tộc thiểu số vào học trong các trường chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học là thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc về A. hợp tác. B. dân vận. C. giáo dục. D. xã hội. Câu 12: Giá cả của đồng tiền nước này được tính bằng đồng tiền của nước khác gọi là A. tỷ giá giao dịch. B. tỷ giá hối đoái. C. tỷ lệ trao đổi. D. tỷ lệ quy đổi. Câu 13: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định nước ta hiện nay có A. bốn thành phần kinh tế. B. sáu thành phần kinh tế. C. năm thành phần kinh tế. D. ba thành phần kinh tế. Câu 14: Giải đáp kịp thời những vấn đề do lí luận và thực tiễn cuộc sống đặt ra là nội dung nói về nhiệm vụ của A. văn hóa, xã hội. B. kinh tế, chính trị. C. giáo dục và đào tạo. D. khoa học và công nghệ. Câu 15: Một trong những phương hướng để phát triển giáo dục và đào tạo là A. nâng cao dân trí của nhân dân. B. mở rộng quy mô giáo dục.Trang 2/4 Mã đề thi 607 C. bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. D. đào tạo nhân lực cho đất nước. Câu 16: Nội dung của tất cả các văn bản quy phạm pháp luật đều phải phù hợp, không được trái với Hiến pháp. Yêu cầu này nhằm tạo nên tính chất gì của hệ thống pháp luật? A. Sự nhân văn. B. Sự thích hợp. C. Sự kế thừa. D. Sự thống nhất. Câu 17: Những nơi như: chùa, nhà thờ, thánh đường, thánh thất được gọi chung là A. cơ sở truyền bá tôn giáo. B. cơ sở văn hóa. C. cơ sở đào tạo tôn giáo. D. cơ sở tôn giáo. Câu 18: Pháp luật mang bản chất xã hội và bản chất A. giai cấp. B. nhân văn. C. dân tộc. D. nhân dân. Câu 19: Trong quá trình sản xuất thì yếu tố nào dưới đây giữ vai trò quan trọng nhất? A. Đối tượng lao động. B. Sức lao động. C. Tư liệu lao động. D. Công cụ lao động. Câu 20: Công dân thuộc các dân tộc, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội khác nhau khi vi phạm pháp luật đều bị xử theo quy định của pháp luật là bình đẳng về A. trách nhiệm công dân. B. trách nhiệm pháp C. quyền và nghĩa vụ. D. quyền và lợi ích. Câu 21: Bất bình trước những hành vi tham nhũng của lãnh đạo công ty, anh đã viết đơn tố cáo gửi đến cơ quan có thẩm quyền. Việc làm của anh thể hiện hình thức dân chủ nào sau đây? A. Trực tiếp. B. Cá nhân. C. Gián tiếp. D. Đại diện. Câu 22: Là bạn thân của nhưng đua đòi ăn chơi nên dính vào nghiện ngập. nhiều lần rủ thử sử dụng ma y, nhưng kiên quyết từ chối. Một lần biết được chuẩn bị mua bán ma y, đã quyết định báo với công an phường. Trong trường hợp trên, đã thực hiện pháp luật theo các hình thức nào sau đây? A. Áp dụng và thi hành pháp luật. B. Thi hành và sử dụng pháp luật. C. Tuân thủ và áp dụng pháp luật. D. Tuân thủ và sử dụng pháp luật. Câu 23: Sau khi tốt nghiệp cao đẳng kinh tế, chị quyết định thành lập doanh nghiệp chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng. Hồ sơ giấy tờ và các điều kiện cần thiết khác chị đã chuẩn bị đủ, nhưng khi đem đến phòng đăng kí kinh doanh thì bị cán bộ phòng này từ chối vì lí do phụ nữ không được kinh doanh mặt hàng này. Theo quy định của pháp luật, sự từ chối của cán bộ đó là A. ng quy định của pháp luật về bình đẳng trong kinh doanh. B. trái quy định pháp luật về bình đẳng trong kinh doanh. C. ng vì pháp luật quy định không sử dụng lao động nữ vào công việc độc hại. D. trái quy định pháp luật vì phụ nữ được phép kinh doanh mọi loại hàng. Câu 24: 20 tuổi vi phạm luật an toàn giao thông nên bị cảnh sát dừng xe xử phạt. gọi điện nhờ người thân là Chủ tịch huyện can thiệp, nhưng cảnh sát giao thông vẫn kiên quyết xử Việc làm của cảnh sát giao thông đã đảm bảo bình đẳng về A. quyền và nghĩa vụ công dân. B. trách nhiệm pháp của công dân. C. quyền hạn pháp luật của công dân. D. thức pháp luật của công dân. Câu 25: Dù sinh được hai con gái nhưng vợ chồng anh thống nhất với nhau không sinh thêm để có điều kiện chăm sóc hai con tốt hơn. Việc làm của vợ chồng anh thể hiện sự bình đẳng giữa vợ chồng trong quan hệ nào sau đây? A. Thân nhân. B. Lao động. C. Tài sản. D. Nhân thân. Câu 26: Do con dâu là chị không sinh được cháu trai nên bà xui con trai mình là anh tìm con nơi khác. Anh nghe mẹ nên lén đi lại với cô và có một đứa con. Chị phát hiện đã tìm đến tận nhà cô đánh ghen. Trong tình huống trên, những ai vi phạm quyền bình đẳng trong hôn nhân? A. Anh Đ, chị P, cô và bà D. B. Anh Đ, và cô Y. C. Anh Đ, chị và cô Y. D. Bà D, anh và chị P. Câu 27: 17 tuổi sử dụng xe phân khối lớn chở thêm hai bạn nữa đến trường. Việc làm của là không thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây? A. Áp dụng pháp luật. B. Sử dụng pháp luật. C. Thi hành pháp luật. D. Tuân thủ pháp luật. Câu 28: Dù bị bố mẹ phản đối kịch liệt nhưng vì đam mê với những bước nhảy hiphop nên đã rủ thêm bạn cùng lớp lập thành một nhóm và bí mật tập luyện sau giờ học. Một lần nhìn thấy các bạn tập nên đã nói chuyện với A. Ngay lập tức báo với cô chủ nhiệm. Cô chủ nhiệm gọi cả nhóm lên phê bình gayTrang 3/4 Mã đề thi 607 gắt trước lớp rồi cấm nhóm của không nhảy gì hết, lớp 12 rồi chỉ tập trung vào học. Trong trường hợp trên, những ai đã xâm phạm quyền dân chủ của công dân trong lĩnh vực văn hóa? A. Bố mẹ K, cô nhủ nhiệm và A. B. Bố mẹ và cô chủ nhiệm. C. Cô chủ nhiệm, và A. D. V, bố mẹ và cô chủ nhiệm. Câu 29: Bác nghiên cứu chế tạo ra máy bóc vỏ đỗ. Máy vận hành đơn giản nhưng đem lại năng suất lao động cao, giá cả lại phải chăng vì thế đã có rất nhiều người đặt mua. Với các sản phẩm của bác Q, thị trường đang thực hiện chức năng nào sau đây? A. Kích thích sản xuất và tiêu dùng. B. Th đẩy lực lượng sản xuất phát triển. C. Thừa nhận giá trị sử dụng và giá trị của hàng hóa. D. Cung cấp thông tin cho mọi người trên thị trường. Câu 30: Bác nông dân đang cuốc đất trồng rau. Cày, cuốc, dụng cụ lao động nhà chị đã được cất gọn gàng trong kho. Bác thợ rèn đang mài lại cuốc cho khách hàng. Ai đó bỏ cái cuốc hỏng ven bờ ruộng. Trong các trường hợp trên, trường hợp nào cái cuốc là đối tượng lao động? A. Đang được mài lại. B. Đang được cất trong kho. C. Đang bị bỏ ven bờ ruộng. D. Đang được dùng để cuốc đất. Câu 31: Gia đình bạn có nghề sản xuất đồ dùng gia đình bằng mây, tre, nhưng những năm gần đây sự xuất hiện của các sản phẩm gia dụng bằng nhựa đã khiến đồ mây, tre trở nên ẩm. Trong khi đó lại có những hợp tác xã mây tre đan với những sản phẩm được người tiêu dùng khắp nơi ưa chuộng, thậm chí còn xuất khẩu sang cả châu Âu...Trước những thông tin của thị trường, gia đình bạn nên chọn giải pháp nào sau đây để vẫn giữ được nghề truyền thống mà sản phẩm lại được người tiêu dùng sử dụng rộng rãi? A. Học tập nguyên mẫu mã và cách làm của những hợp tác xã kia. B. Giảm giá, chấp nhận lỗ để bán được nhiều sản phẩm rồi tính sau. C. Đa dạng hóa sản phẩm, cải tiến mẫu mã, chất lượng, tìm kiếm thị trường. D. Chuyển sang sản xuất đồ dùng bằng nhựa cho phù hợp nhu cầu tiêu dùng. Câu 32: 17 tuổi, vì học kém nên đã bỏ học từ lâu. Cả ngày chỉ xem ti vi hoặc la cà quán xá. Là bạn thân của S, đã nhiều lần nói với bạn nếu không đi học thì tham gia phát triển kinh tế cùng gia đình, nhưng vốn lười biếng nên không nghe. Nếu là em sẽ lựa chọn luận điểm nào sau đây để gi thấy được vai trò của phát triển kinh tế đối với cá nhân? A. Phát triển kinh tế gi tăng thu nhập quốc dân và ph lợi xã hội. B. Phát triển kinh tế là cơ sở quan trọng để đảm bảo hạnh ph gia đình. C. Phát triển kinh tế gi mỗi người có việc làm, tạo ra thu nhập. D. Phát triển kinh tế làm giảm bớt đói nghèo, chất lượng cuộc sống tăng lên. Câu 33: Bác muốn mua đàn gà nhà bác về nuôi nhưng không có tiền mặt. Hai bác đã thỏa thuận với nhau và thống nhất để bác đổi 60 kg ngô lấy đàn gà nhà bác A. Hãy cho biết, hai bác đã dựa trên cơ sở nào sau đây để trao đổi sản phẩm? A. Sự tương đương về giá trị sử dụng của hai sản phẩm. B. Mục đích của việc trao đổi sản phẩm. C. Sự cần thiết của hai bên đối với sản phẩm. D. Sự tương đương về giá trị của hai sản phẩm. Câu 34: H, D, và (đều trên 18 tuổi) lang thang bờ đê đầu làng thì gặp và bạn gái đang ngồi tâm sự. Do muốn dằn mặt vì là thanh niên thôn khác mà dám đến tìm hiểu gái làng nên dao mang trong người khống chế và bạn gái rồi kêu đốt chiếc xe SH của T. hỏi cả nhóm không ai có máy lửa nên bảo lục tìm. tìm được máy lửa đưa cho đốt xe. sợ liên lụy nên bỏ chạy. Trong tình huống trên, những ai phải chịu trách nhiệm hình sự? A. và K. B. K, H, và L. C. K, và D. D. H, và L. Câu 35: Trong buổi họp phụ huynh, cô giáo tuyên truyền chủ trương của nhà nước về giáo dục và đào tạo, trong đó có nội dung: xây dựng xã hội học tập, đáp ứng nhu cầu học thường xuyên, học suốt đời của nhân dân... Chủ trương mà cô giáo nói đến thuộc nội dung nào trong phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo nước ta? A. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục. B. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục. C. Mở rộng quy mô giáo dục. D. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục. Câu 36: Sau khi chia tay V, đã dùng những hình ảnh thân mật của hai người yêu nhau để tống tiền V. Biết chuyện, mẹ đến cơ quan làm ầm lên rồi yêu cầu giám đốc sa thải M. Bố viết đơn trình báoTrang 4/4 Mã đề thi 607 cơ quan công an. Trong khi bố đang viết đơn thì anh trai đi làm về, thấy thế liền gọi điện nhờ bạn mình là công an viên xử lí M, ngay lập tức công an viên triệu tập đến Ủy ban xã tra hỏi. Trong trường hợp trên, những ai đã sử dụng ng vai trò của pháp luật đối với công dân? A. Bố và anh trai V. B. Mẹ và bố V. C. Bố V. D. Bố và Công an viên. Câu 37: Chuẩn bị cho năm học mới, Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định cấp cho trường trung học phổ thông một phòng máy tính hiện đại từ nguồn ngân sách địa phương. Việc làm của Ủy ban nhân dân tỉnh là thực hiện nội dung nào sau đây trong phương hướng phát triển giáo dục, đào tạo? A. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục. B. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục. C. Thực hiện công bằng trong giáo dục. D. Mở rộng quy mô giáo dục. Câu 38: Giám đốc công ty TK chỉ đạo kế toán đem tiền đi nộp thuế và chi trả các khoản nợ trước do mua vật liệu. Trong trường hợp này, tiền tệ đã thực hiện chức năng nào sau đây? A. Phương tiện cất trữ. B. Thước đo giá trị. C. Phương tiện thanh toán. D. Phương tiện lưu thông. Câu 39: Đoàn kiểm tra thành phố bất ngờ kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cửa hàng ăn uống của chị và phát hiện có một số lỗi vi phạm. Theo quy định của pháp luật, chị sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây? A. Kỉ luật. B. Dân sự. C. Hình sự. D. Hành chính. Câu 40: Ủy ban nhân dân quận đã ban hành quyết định cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng trái phép của một hộ dân. Trong trường hợp này, pháp luật đã thể hiện vai trò là phương tiện để A. nhà nước quản lí xã hội. B. công dân bảo vệ lợi ích. C. bảo vệ giai cấp cầm quyền. D. cá nhân thực hiện quyền lực. ----------------------------------------------- ----------- HẾT ----------