Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT QG Môn Địa lý lớp 12

39393632303163393033316233336261383534333037306531373030373564343733343832643731643133623434636537353561623264333039393734353666
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 03:01 PM ngày 15-06-2018 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 226 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Bài 19: Khí áp và gió trên Trái tấBài trang 27 Lí 6ậ ịĐi thích vào ch ch (...) trong các câu sauề ấ- Khí áp là..........................c không khí.ủ- Gió là .........................c không khí các khu khí áp................đ ếcác khu khí áp....................................L gi i:ờ ả- Khí áp là nén lên Trái không khí.ứ ủ- Gió là di chuy không khí các khu khí áp cao các khu ếkhí áp th p.ấBài trang 27 Lí 6ậ ịĐánh vào em cho là đúng:Bài trang 27 Lí 6: ịĐánh vào em cho là đúng:ấ- Do có xen gi và ng nên:ự ươ Có đan xen gi các đai áp cao và áp th xích ềc cự Hình thành áp th xích o, áp cao hai cấ Các đai khí áp chia thành ng khu khí áp riêng bi tị ệNguyên nhân sinh ra gió là do có chênh ch :ự Khí áp caoộ Nhi đệ mộ ẩL gi i:ờ ả- Do có xen gi và ng nên:ự ươ Có đan xen gi các đai áp cao và áp th xích ềc cự Hình thành áp th xích o, áp cao hai c.ấ ựx Các đai khí áp chia thành ng khu khí áp riêng bi t.ị ệ- Nguyên nhân sinh ra gió là do có chênh ch :ự ềx Khí áp caoộ Nhi đệ mộ ẩBài trang 27 Lí 6ậ ịĐi ti tên các khí áp (cao th p) và các lo gió vào ch ch ấ(...) hình 1.ởL gi i:ờ ảNh tr sinh trong quá trình môn lí 6ị VnDoc cungc tài li uấ Gi bài SGK lý 6ả Gi BT Lí 6ả cũng nh gi theo ng bài. các và tham ềkh o!ả