Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đề thi thử thpt môn vật lý theo cấu trúc mới có lời giải chi tiết năm 2017 (đề số 2)

87474efaaa4be0b2e07b1306dfd01cba
Gửi bởi: đề thi thử vào ngày 2017-03-28 11:23:53 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 1631 | Lượt Download: 228 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

THI THỬ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC(Đề thi có 40 câu trang) KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN VẬT LÝThời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đềCâu 1: Hiện tượng quang học nào sau đây được sử dụng trong máy phân tích quang phổ?A. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng B. Hiện tượng phản xạ ánh sángC. Hiện tượng giao thoa ánh sáng D. Hiện tượng tán sắc ánh sángCâu 2: Linh kiện nào sau đây hoạt động dựa trên hiện tượng quang dẫn?A. Tế bào quang điện B. Đèn LEDC. Quang điện trở D. Nhiệt điện trởCâu 3: Chọn câu sai khi nói về tần số dao động điều hòa của con lắc đơnA. Tần số tăng khi đưa con lắc từ mặt đất xuống giếng sâuB. Tần số tăng khi chiều dài dây treo giảmC. Tần số giảm khi đưa con lắc từ mặt đất lên caoD. Tần số không đổi khi khối lượng con lắc thay đổiCâu 4: Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sauA. Giao thoa là hiện tượng đặc trưng của sóngB. Nơi nào có sóng thì nơi ấy có giao thoaC. Nơi nào có giao thoa thì nơi ấy có sóngD. Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có hai sóng xuất phát từ hai tâm dao động cùng tầnsố, cùng pha.Câu 5: Sóng nào sau đây không phải là sóng điện từA. Sóng của đài phát thanh B. Sóng của đài truyền hìnhC. Ánh sáng phát ra từ ngọn đèn D. Sóng phát ra từ loa phóng thanhCâu 6: Quang phổ vạch thu được khi chất phát sáng trạng tháiA. RắnB. LỏngC. Khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấpD. Khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất caoCâu 7: Hạt electron có khối lượng nghỉ 5,486.10 -4u. Để electron có năng lượng toàn phần0,591MeV thì electron phải chuyển động với tốc độ gần giá trị nào nhất sau đây?A. 2,4.10 8m/s B. 1,510 8m/s C. 1,210 8m/s D. 1,810 8m/sĐỀ THI SỐ 2Câu 8: Với là chu kì dao động của vật dao động điều hòa thì chu kì biến thiên của độngnăng của vật làA. 2T B. 4T C. T2 D. T4Câu 9: Tính chất nào sau đây không có chung tia hồng ngoại và tia tử ngoại?A. đều có bản chất là sóng điện từB. đều là bức xạ không nhìn thấyC. đều có khả năng gây ra hiện tượng quang điện ngoàiD. đều có tác dụng nhiệtCâu 10: Đồ thị li độ của một vật dao động điều hòa códạng như hình vẽ. Phương trình dao động của vật làA. cos3 3x cmp pæ ö= -ç ÷è B. ()4 cos 13x cmp= -C. cos 26x cmppæ ö= -ç ÷è øD. 24 cos7 6x cmp pæ ö= -ç ÷è øCâu 11: Chọn phát biểu sai khi nói về tia XA. Tia có khả năng hủy diệt tế bàoB. Tia có khả năng đâm xuyên mạnh hơn tia hồng ngoạiC. Tia có tần số lớn hơn tần số tia hồng ngoạiD. Tia có bước sóng lớn hơn bước sóng ánh sáng nhìn thấyCâu 12: Điện áp xoay chiều 202 cos100πt(V) có giá trị hiệu dụng làA. 100V B. 50V C. 20V D. 1002 VCâu 13: Nhận xét nào là sai về phản ứng phân hạch và phản ứng nhiệt hạch?A. Với cùng một khối lượng nhiên liệu, phản ứng phân hạch tỏa ra năng lượng lớn hơnphản ứng nhiệt hạchB. Năng lượng tỏa ra từ một phản ứng phân hạch lớn hơn năng lượng tỏa ra từ một phảnứng nhiệt hạchC. Chúng đều là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượngD. Phân hạch là phản ứng trong đó một hạt nhân nặng vỡ thành hai 2cos20πt(cm;s)hạt nhân nhẹ hơn, còn nhiệt hạch là phản ứng trong đó hai hay nhiều hạt nhân nhẹ tổng hợplại thành một hạt nhân nặng hơnCâu 14: Nhận xét nào là sai khi nói về động cơ không đồng bộ ba pha:A. Từ trường do mỗi cuộn dây gây ra tại tâm động cơ quay đều và có trị số biến thiên điềuhòa cùng tần số với dòng điệnB. Rôto của động cơ quay cùng chiều với từ trường tổng hợp và có tốc độ góc nhỏ hơn tầnsố góc của từ trườngC. Từ trường do mỗi cuộn dây gây ra tại tâm động cơ có phương không đổi và có trị sốbiến thiên điều hòa cùng tần số với dòng điệnD. Từ trường tâm của động cơ có độ lớn không đổi và quay đều với tần số bằng tần sốcủa dòng điện trong mỗi cuộn dâyCâu 15: Một sóng âm phát ra từ một nguồn (coi như một điểm) có công suất 6W. Giả thiết môitrường không hấp thụ âm, sóng truyền âm đẳng hướng và cường độ âm chuẩn là I0 10 -12W/m 2.Mức cường độ âm tại điểm cách nguồn âm 10m là:A. 110 dB B. 87,8 dB C. 96,8 dB D. 78,8 dBCâu 16: Năng lượng của nguyên tử Hydro trạng thái dừng được xác định bằng công thức:213, 6nE eVn= -(n 1, 2, 3…). Năng lượng cần thiết để ion hóa một nguyên tử Hydro làA. -13,6eV B. 13,6eV C. 13,3eV D. 3,4eVCâu 17: Một sóng cơ truyền dọc theo phương Ox có phương trình. Chu kì của sóng này làA. 0,1s B. 1s C. 2s D. 0,2sCâu 18: Đoạn mạch R,L,C nối tiếp đang có cộng hưởng điện. Chọn kết luận saiA. uL uC B. C. cosφ D. cùng pha iCâu 19: Cho khối lượng của hạt nhân 10747 Aglà 106,8783u; của nơtron là 1,0087u; của prôtônlà 1,0073u. Độ hụt khối của hạt nhân 10747 Aglà A. 0,9868u B. 0,6986u C. 0,6868u D. 0,9686uCâu 20: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hạt nhân nguyên tử?A. Hạt nhân có nguyên tử số thì chứa prôtônB. Số nuclon bằng số khối của hạt nhânC. Số nguồn bằng hiệu số khối và số proton ZD. Hạt nhân trung hòa về điệnCâu 21: Cho khối lượng của prôtôn; nơtron; 40 618 3Ar; Li lần lượt là: 1,0087u; 39,9525u;6,0145u và 1u 931,5MeV/c 2. So với năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 63 Li thì nănglượng liên kết riêng của hạt nhân 4018 ArA. lớn hơn một lượng là 5,20MeV/nuclonB. nhỏ hơn một lượng là 3,42MeV/nuclonC. nhỏ hơn một lượng là 5,20MeV/nuclonD. lớn hơn một lượng là 3,42MeV/nuclonCâu 22: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dungthay đổi được. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do. Khi điện dung của tụ điện có giátrị 20pF thì chu kì dao động riêng của mạch dao động là 2,0μs. Khi điện dung của tụ điện cógiá trị 80pF thì chu kì dao động riêng của mạch dao động làA. 0,50 μs B. 1,0 μs C. 8,0 μs D. 4,0 μsCâu 23: Mạch sao động LC lí tưởng gồm: cuộn cảm thuần có độ tự cảm và tụ xoay có điệndung là hàm bậc nhất của góc xoay α. Khi góc xoay bằng 10 thì chu kì dao động của mạchlà 1ms; khi góc xoay bằng 40 thì chu kì dao động của mạch là 2ms. Tìm góc xoay khi mạchdao động với chu kì 3msA. 70 oB. 160 oC. 90 oD. 120 oCâu 24: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình cos )6x cmppæ ö= +ç ÷è Thờiđiểm t1 chất điểm có li độ cm và đang tăng. Tìm li độ tại thời điểm t1 0,1(s)A. 3cm B. 6cm C. cm D. cmCâu 25: Cho cơ hệ như hình vẽ. Hệ trạng thái cân bằng, lò xo nhẹ và cáclực cản không đáng kể. Biết khối lượng của hai vật (coi như chất điểm) lầnlượt là m1 4,0kg và m2 6,4kg; độ cứng của lò xo 1600N/m; lực rtác dụng lên m2 có phương thẳng đứng hướng xuống với độ lớn 96N.Ngừng tác dụng lực đột ngột thì lực nén do khối lượng m1 tác dụng lênmặt giá đỡ có giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu?A. B. 4N C. 8N D. 36NCâu 26: Một ánh sáng đơn sắc màu cam có tần số được truyền từ chân không vào một chấtlỏng có chiết suất là 1,5 đối với ánh sáng này. Trong chất lỏng trên, ánh sáng này cóA. Màu tím và tần số B. Màu cam và tần số 1,5fC. Màu cam và tần số D. Màu tím và tần số 1,5fCâu 27: Chiếu ánh sáng trắng vào ống chuẩn trực của một máy quang phổ lăng kính thìchùm tia ló ra khỏi lăng kính, trước khi đi qua thấu kính của buồng ảnh làA. một chùm tia song songB. một chùm phân kỳ màu trắngC. một tập hợp nhiều chùm tia song song, mỗi chùm có một màuD. một chùm song song nhiều màuCâu 28: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn A,B cách nhau 14,5cmdao động cùng tần số nhưng ngược pha. Điểm trên AB gần trung điểm của AB nhất,cách một đoạn 0,5cm luôn dao động với biên độ cực đại. Số điểm dao động với biên độcực đại trên đường elip thuộc mặt nước nhận AB là tiêu điểm làA. 26 B. 18 C. 14 D. 28Câu 29: Trong một máy phát điện xoay chiều một pha, nếu tốc độ quay của rôto tăng thêm60vòng/phút thì tần số của dòng điện xoay chiểu do máy phát ra tăng từ 50Hz đến 60Hz vàsuất điện động hiệu dụng của máy thay đổi 40V so với ban đầu. Nếu tiếp tục tăng tốc độ quaycủa rôto thêm 60 vòng/phút nữa thì suất điện động hiệu dụng do máy phát ra khi đó làA. 280V B. 320V C. 240V D. 400VCâu 30: Một vật có khối lượng 100g, dao độngđiều hòa theo phương trình có dạng Acos(ωt +φ).Biết đồ thị lực kéo về theo thời gian F(t) như hình vẽ.Lấy 10. Phương trình dao động của vật làA. cos3x tppæ ö= +ç ÷è B. cos 23x tppæ ö= +ç ÷è øC. cos 23x tppæ ö= +ç ÷è øD. cos3x tppæ ö= +ç ÷è øCâu 31: Đặt vào hai đầu một cuộn dây có độ tự cảm và điện trở thuần khác lần lượt cácđiện áp xoay chiều có phương trình u1 U0 cos50πt(V); u2 3U0 cos75πt(V) và u3 =6U0 cos112,5πt(V) thì công suất tiêu thụ của cuộn dây lần lượt là 120W, 600W và P. Giá trịcủa bằng bao nhiêu?A. 250W B. 1000W C. 1200W D. 2800WCâu 32: Một nhạc cụ phát ra âm cơ bản với chu kì 2ms. Trong các âm có tần số dưới đây, âmnào không phải là họa âm của nhạc cụ đó?A. 1Khz B. 2000Hz C. 1500Hz D. 1200HzCâu 33: Một vật thực hiện hai dao động điều hòa với phương trình dao động lần lượt là1 1cos 10 )6x cmppæ ö= +ç ÷è và 2cos 10 )2x cmppæ ö= -ç ÷è Dao động tổng hợp có phươngtrình Acos(10πt φ)(cm). Biết rằng trong cả quá trình thì A1 A2 400. Tìm li độ vàothời điểm 16 (s) ứng với dao động tổng hợp có biên độ nhỏ nhất?A. 20 cm B. 10 cm C. 10 cm D. –10 cmCâu 34: Trong thí nghiệm về giao thoa sóng ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khesáng là 1,2mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe sáng đến màn quan sát là 2,5m. Trênmàn quan sát khoảng cách lớn nhất từ vân sáng bậc đến vân tối thứ là 6,875mm. Bướcsóng của ánh sáng đơn sắc trong thí nghiệm làA. 750nm B. 600nm C. 550nm D. 480nmCâu 35: Đặt điện áp U2 cosωt (trong đó không đổi, thay đổi được) vào hai đầuđoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm 2, 5L Hp= và tụ điện có điệndụng C, mắc nối tiếp. Thay đổi tần số góc thì thấy khi 60π (rad/s), cường độ hiệu dụngcủa dòng điện trong mạch là I1 Khi ω1 40π(rad/s) cường độ hiệu dụng của dòng điệntrong mạch là I2 Khi tần số là ω0 thì cường độ hiệu dụng của dòng điện đạt giá trị cực đạiImax và I1 I2 maxI5 Giá trị của bằngA. 50Ω B. 25Ω C. 75Ω D. 100ΩCâu 36: Cho đoạn mạch xoay chiều có hai đầu là và chứa điện trở thuần (có thể thayđổi được), cuộn dây không thuần cảm có độ tự cảm L, điện trở và tụ điện có điện dung Cmắc nối tiếp. Gọi là điểm giữa điện trở và cuộn dây. Khi biến thiên thấy có một giá trịlà công suất trên cực đại và lúc đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch gấp 1,5 lầnđiện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần. Hệ số công suất của mạch gần giá trị nàonhất sau đây?A. 0,5 B. 0,86 C. 0,71 D. 0,64Câu 37: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp O1 và O2 daođộng cùng pha, cùng biên độ. Chọn hệ tọa độ vuông góc Oxy với gốc tọa độ là vị trí đặt nguồnO1 còn nguồn O2 nằm trên trục Oy. Hai điểm và di động trên trục Ox thỏa mãn OM a;ON (a b). Biết rằng ab 324(cm 2); O1 O2 18(cm) và thuộc đoạn [21,6;64](cm). Khigóc MO2 có giá trị lớn nhất thì thấy rằng và dao động với biên độ cực đại và giữa chúngcó hai cực tiểu. Hỏi có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn nối hai nguồn?A. B. 23 C. 21 D. 25Câu 38: Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của tia X?A. Có khả năng hủy diệt tế bàoB. Xuyên qua lớp chì dày cỡ cmC. Tạo ra hiện tượng quang điệnD. Làm ion hóa chất khíCâu 39: Trên mặt nước có hai nguồn phát sóng cơ tại hai điểm A,B dao động điều hòa theophương trình uA acosωt và uB acos(ωt 3p ). Biết bước sóng là và coi biên độ sóng docác nguồn truyền đi không thay đổi. Điểm cách hai nguồn A, lần lượt các khoảng d1 vàd2 dao động với biên độ cực đại. Chọn biểu thức đúng (k là số nguyên):A. d2 d1 (k 12 )λ B. d2 d1 (k 16 )λC. d2 d1 (k 13 )λ D. d2 d1 kλCâu 40: Hai vật nhỏ có khối lượng tương ứng là m1 và m2 bằng nhau và bằng được nối vớinhau bằng một đoạn dây nhẹ không co dãn. Người ta mắc vật thứ nhất với một lò xo nhẹ, cóđộ cứng rồi móc đầu còn lại của lò xo với giá treo cố định. Bố trí xong thí nghiệm, người tađưa vật m2 theo phương thẳng đứng để dây nối giữa hai vật bị kéo căng và lò xo dãn mộtđoạn ∆l 6∆l0 trong đó ∆l0 mgk rồi thả nhẹ. Trong quá trình dao động, tỉ số giữa độ néncực đại của lò xo và ∆l0 gần giá trị nào nhất sau đây?A. 2,4495 B. 2,6456 C. 1,4495 D. 1,6458Đáp án1 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 2021 23 24 25 26 27 28 29 3031 32 33 34 35 36 37 38 39 40Đáp án1D 2B 3A 4B 5A 6C 7B 8C 9C 10B11D 12C 13A 14A 15C 16B 17A 18A 19A 20B21D 2D 23C 24A 25C 26C 27C 28D 29A 30D31D 32D 33 34B 35B 36C 37B 38B 39B 40CLỜI GIẢI CHI TIẾTCâu 1: Đáp án DCâu 2: Đáp án BCâu 3: Đáp án A+ Khi đưa con lắc xuống giếng sâu mộtkhoảng z, con lắc dao động với chu kì T”Ta có 23"1( )f " fzGMT RRGM zT zR= >--Þ Chiều dài con lắc là thì12 2gflwp p= Khi đưa con lắc lên vị trí có độ cao h,con lắc dao động với chu kì T’Ta có()22'1' ' fhGMT hRGMT RR hT T= ++Þ <+ Tần số dao động của con lắc đơn khôngphụ thuộc vào khối lượng vật nặngCâu 4: Đáp án BNơi nào có giao thoa thì nơi ấy có sóng bởigiao thoa là hiện tượng đặc trưng của sóng.Nơi nào có sóng, nơi ấy có thể có giaothoa, có nhiễu xạ. Câu 5: Đáp án CCâu 6: Đáp án C+ Quang phổ vạch phát xạ do các chấtkhí hay hơi có áp suất thấp và bị kích thích(bởi nhiệt độ cao hay điện trường mạnh…)phát ra+ Quang phổ vạch hấp thụ do các chấtkhí hay hơi có áp suất thấp và bị kích thích(bởi nhiệt độ cao hay điện trường mạnh)và được đặt cắt ngang đường đi của quangphổ liên tụcCâu 7: Đáp án BNăng lượng nghỉE mc (5,486.10 -4.1,66.10 -27).(3.10 8) 2= 8,196.10 -14(J) 0,512 (MeV)Ở đây, chúng ta đổi1u 1,66.10 -27(kg); 1MeV 1,6.10 -13Mà theo công thức tính khối lượng nghỉ21ommvc=æ ö-ç ÷è Thay số vào ta có tốc độ 1,5.10 8(m/s)Câu 8: Đáp án CCâu 9: Đáp án CTia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có bảnchất là sóng điện từ, đều là bức xạ khôngnhìn thấy, đều tác dụng nhiệt (tuy rằng tínhchất nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụngnhiệt), đều có khả năng gây ra hiện tượngquang điện tia tử ngoại có khả năng gâyra hiện tượng quang điện ngoài còn tiahồng ngoại có khả năng gây ra hiện tượngquang điện trong .Câu 10: Đáp án BDựa vào đồ thị ta có:- Tại thời điểm ban đầu, chất điểm đi quavị trí 2cm theo chiều dương.Suy ra pha ban đầu là 3p-- Thời gian vật đi từ vị trí ban đầu đến biêndương lần thứ hai là:T 2π 6ω rad/s6 3Þ ÞVậy phương trình dao động của vật làx 4cos3p (t 1) cmCâu 11: Đáp án DCâu 12: Đáp án CCâu 13: Đáp án A+ Với cùng một khối lượng nhiên liệu,phản ứng phân hạch tỏa ra năng lượng nhỏhơn phản ứng nhiệt hạch.+ Năng lượng tỏa ra từ một phản ứng phânhạch lớn hơn năng lượng tỏa ra từ mộtphản ứng nhiệt hạch+ Chúng đều là phản ứng hạt nhân tỏanăng lượng .+ Phân hạch là phản ứng trong đó mộthạt nhân nặng vỡ thành hai hạt nhânnhẹ hơn còn nhiệt hạch là phản ứngtrong đó hai hay nhiều hạt nhân nhẹtổng hợp thành một hạt nhân nặng hơn Câu 14: Đáp án A+ Rôto của động cơ quay cùng chiều với từtrường tổng hợp và có tốc độ góc nhỏ hơntần số góc của từ tường.+ Từ trường do mỗi cuộn dây gây ra tạitâm động cơ có phương không đổi và cótrị số biến thiên điều hòa cùng tần số vớidòng điện+ Từ trường tâm của động cơ có độ lớnkhông đổi (bằng 1,5 độ lớn cực đại của từtrường do mỗi cuộn dây gây ra tại tâmđộng cơ và quay đều với tần số bằng tầnsố của dòng điện trong mỗi cuộn dây)Câu 15: Đáp án CMột sóng âm phát ra từ một nguồn (coinhư một điểm) có công suất 6W. Giả thiếtmôi trường không hấp thụ âm, sóng âmtruyền đẳng hướng và cường độ âm chuẩnlà I0 10 -12W/m 2. Mức cường độ âm tạiđiểm cách nguồn âm 10m là20 0I PL 10lg 10log 96,8(dB)I 4πr I»Câu 16: Đáp án BNăng lượng cần thiết để ion hóa mộtnguyên tử Hydro là 13,6 eVCâu 17: Đáp án ACâu 18: Đáp án AĐiện áp tức thời hai đầu tụ điện và haiđầu cuộn cảm luôn ngược pha nhau nênkhông thể có uL uCCâu 19: Đáp án AĐộ hụt khối∆ 47mp (107 47)mn mAg