Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đề thi thử thpt môn toán Trường THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội - Lần 1 - Năm 2017 có lời giải chi tiết

f689c6396a29151cbd30525ca6cfc351
Gửi bởi: đề thi thử vào ngày 2017-04-19 11:19:34 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 968 | Lượt Download: 20 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN NĂM 2016 2017Thời gian làm bài: 90 phút( 50 câu trắc nghiệm)Câu 1: Cho 3log 15 a= Tính 25A log 15= theo a.A. ()aA2 a=- B. 2aAa 1=- C. ()aA2 1=- D. aAa 1=-Câu 2: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho ()()A 1; 2; 3; 1;1- và ()C 1;1;1 Tínhdiện tích của tam giác ABC.A. 1= B. 1S2=C. D. 2=Câu 3: Gọi là giao điểm của đồ thị hàm số 2y2x 1-=- với trục Ox. Tiếp tuyến tại của đồthị hàm số đã cho có hệ số góc là:A. 5k9= B. 1k3=C. 1k3= D. 5k9=Câu 4: Hình lăng trụ có thể có số cạnh là số nào sau đây ?A. 2015 B. 2017 C. 2018 D. 2016Câu 5: Trên một đoạn đường giao thông có con đường vuông góc vớinhau tại như hình vẽ. Một địa danh lịch sử có vị trí đặt tại M, vị trí Mcách đường OE 125cm và cách đường Ox 1km. Vì lý do thực tiễn người tamuốn làm một đoạn đường thẳng AB đi qua vị trí M, biết rằng giá trị đểlàm 100m đường là 150 triệu đồng. Chọn vị trí của và để hoàn thànhcon đường với chi phí thấp nhất. Hỏi chi phí thấp nhất để hoàn thành conđường là bao nhiêu ?A. 1,9063 tỷ đồng. B. 2,3965 tỷ đồng. C. 2,0963 tỷ đồng. D. tỷ đồng. Câu 6: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho ()()A 1; 2; 3; 1;1- Viết phươngtrình mặt cầu (S) tâm và bán kính AB.A. ()()2 22x 14- B. ()()2 22x 14+ =C. ()()2 22x 14+ D. ()()2 22x 14- =Câu 7: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số cos 2x cos 1= +A. xMax 5Î=¡ B. xMax 6Î=¡ C. xMax 4Î=¡ D. xMax 7Î=¡Doc24.vnCâu 8: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số 3y 3x 2= biết tiếp tuyến đó tiếpxúc với đồ thị hàm số tại điểm ()M 2; .A. 3x 10= B. 9x 14= C. 9x 14= D. 3x 2= -Câu 9: Giải phương trình ()2log 3- =A. =B. =C. D. =Câu 10: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong ()y ax 0= trục hoành vàđường thẳng bằng 2ka Tính giá trị của tham số k.A. 7k3=B. 4k3=C. 12k5= D. 6k5=Câu 11: Biết ()a02x dx 2- -ò Tính giá trị của tham số a.A. 2= B. =C. 1= D. 1, 2= =Câu 12: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số ()y 2x ln 2x= trên []1; 0- .A. []x 1;0Min ln 3Î -= B. []x 1;0Min 0Î -= C. []x 1;0Min 1Î -= D. []x 1;0Min ln 3Î -= +Câu 13: Tìm số giao điểm của đồ thị hàm số 2y 2x= và đồ thị hàm số 2y 2= .A. B. C. D. 1Câu 14: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA 2a= vuônggóc với mặt đáy. Tính thể tích của khối chóp S.ABCD.A. 3a3 B. 32a C. 32a3 D. 3aCâu 15: Cho hàm số ()y x= có đồ thị hàm số đường cong trong hình vẽ bên.Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để phương trình ()f m= có 4nghiệm phân biệt. A. 2< B. 4< B. 3x4D. ³Câu 42: Một cái phễu có dạng hình nón. Người ta đổmột lượng nước vào phễu sao cho chiều cao củalượng nước trong phễu bằng 13 chiều cao của phễu.Hỏi nếu bịt kín miệng phễu rồi lộn ngược phễu lên thìchiều cao của nước bằng bao nhiêu Biết rằng chiềucao của phễu là 15cm. Doc24.vnA. 0,188(cm). B. 0,216(cm). C. 0,3(cm). D. 0,5 (cm).Câu 43: Tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị 2y x= trục hoành và đườngthẳng .A. 8S9=B. 16S3= C. 16= D. 8S3=Câu 44: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho ()M 1; 2;1 Viết phương trình mặt phẳng (P)qua cắt trục Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, sao cho 21 1OA OB OC+ đạt giá trị nhỏ nhất.A. ()P 2y 3z 0+ B. ()P 0+ =C. ()P 2y 0+ D. ()x zP 11 1+ =Câu 45: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho ()M 4;1;1 và đường thẳng 3td tz 2t= +ìï= +íï= -î .Xác định tọa độ hình chiếu vuông góc của lên đường thẳng d.A. ()H 3; 2; 1- B. ()H 2; 3; 1- C. ()H 4;1; 3- D. ()H 1; 2;1-Câu 46: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho ()G 1; 2; Viết phương trình mặt phẳng(P) đi qua điểm và cắt các trục tọa độ tại ba điểm phân biệt A, B, sao cho là trọng tâmcủa tam giác ABC.A. ()x zP 13 9+ B. ()y zP 32 3+ =C. ()P 0+ D. ()P 2y 3z 14 0+ =Câu 47: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho ()()()A 1; 0; 1;1;1 2; 3; Viếtphương trình mặt phẳng (ABC).A. ()ABC 0+ B. ()ABC 0- =C. ()ABC 0+ D. ()ABC 2z 0+ =Câu 48: Cho ()2 xf .e= Tìm tập nghiệm của phương trình ()f ' 0=A. {}S 2; 0= B. {}S 2= C. S= D. {}S 0=Câu 49: Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai về hàm số 2x 1yx 1-=+ ?Doc24.vnA. Hàm số đồng biến trên ()1;+¥ B. Hàm số đồng biến trên {}R \\ 1-C. Hàm số không có cực trị D. Hàm số đồng biến trên (); 1-¥ -Câu 50: Tìm nguyên hàm của hàm số ()f x=A. ()22f dx C5= +ò B. ()21f dx C5= +òC. ()2f dx C5= +ò D. ()3f dx C2= +òĐáp án1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- B11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19-B 20- D21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30-D31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40- A41- 42- 43- 44- 45- 46- 47- 48- 49- 50- ALỜI GIẢI CHI TIẾTCâu 1: Ta có: 32523 3log 15 log log log 5log 15log 25 log log 5A+ += Mặt khác 3log 15 log log 12( 1)aa Aa= =- Chọn CCâu 2: Ta có: ()()2; 3;1 0; 1;1AB AC- suy ra (); 2; 2; 2AB ACé ù= -ë ûDo đó 1; 12 32 2ABCS AB ACé ù= =ë Chọn CCâu 3: Gọi A(2;0) là giao điểm của với trục Ox. Ta có ()23 1' ' 2(2 1) 3Ay yx= =- Chọn BCâu 4: Giả sử đáy lăng trụ là đa giác có cạnh với 3;n n³ Î¥Khi đó số cạnh của lăng trụ là: do vậy số cạnh của lăng trụ phải chia hết cho 3. Chọn DCâu 5: Chọn hệ trục như hình vẽ với ()()()()()()0; a; 0; 0,125;1 0O km>Doc24.vnKhi đó 1x yABa b+ Do AB luôn đi qua nên ta có 118a b+ =Ta có: 2AB b= chi phí làm đường là 2150100C b= +Chi phí nhỏ nhất ()2 2mina bÛ Ta có ()22 21 114 2a bæ ö+ +ç ÷è (BĐT_cauchy Schwarz)Mặt khác 21 25 2512 16 16a ba bæ ö+ ³ç ÷è øKhi đó 212564a b+ dấu bằng xảy ra 2a bÛ suy ra min15 516C= (tỷ đồng) 2,0963.Chọn CCâu 6: Ta có 24 14R AB= =Do đó phương trình mặt cầu tâm bán kính AB là: ()()2 221 14x z- Chọn ACâu 7: Ta có: 22 cos cos cos cosy x= +Do 6x y£ suy ra GTLN của hàm số là khi cos 1x= Chọn BCâu 8: Ta có:()2' ' 9y y= =Khi đó PTTT là ()9 14y x= Chọn CCâu 9: Ta có: ()31 9PT xÛ Chọn ACâu 10: Giải: 0ax x= Khi đó 200 04 42 23 3a aaS ax dx axdx ax k= =ò .Chọn Câu 11: Ta có: ()()2 20012 22aaax dx aa=é- Ûê=ëò Chọn DCâu 12: Ta có: 2' 01 1y xx x= =- -Doc24.vnHàm số đã cho liên tục và xác định trên đoạn []1; 0-Mặt khác ()()1 ln 3; 0y y- do đó []1;0min ln 3y-= Chọn ACâu 13: Phương trình hoành độ giao điểm là: 24 2212 02xx xxé=- Ûê=êë12xx= ±éÛê= ±ë do đó số giao điểm của đồ thị là 4. Chọn ACâu 14: Ta có 321 2. .23 3ABCD ABCDaS SA a= Chọn Câu 15: Dựa vào đồ thị hàm số ()()y C= ta vẽ đồ thị hàm số ()y x= gồm2 phần như sau:Phần 1: Là phần của (C) nằm phía trên trục Ox.Phần 2: Lấy đối xứng phần (C) dưới trục Ox qua Ox.Dựa vào đồ thị trong hình vẽ thì để phương trình đã cho có nghiệm0 4mÛ Chọn BCâu 16: ()22 12 6.2 022 4xx xxxPTxé= =éÛ Ûêê==êëë. Chọn CCâu 17: Với 1a b+ ta có ()()2016 20162016 2016 2016 2016a ba bf b+ ++ +()()()()()()()2.2016 .2016 2016 2016 2016 2.2016 2016 2016 20162016 2016 2016 2016 20162016 2016 2016 20162.2016 2016 2016 201612016 2016 2016 2016 2016a ba ba ba ba b+++ += =+ ++ ++ += =+ +Lưu 201612017 2017+ cứ vậy ... áp dụng kết quả trên ta được 20161. 10082S= Chọn CCâu 18: Doc24.vnĐồ thị hàm số nhận 1x= tiện cận đứng và 1y là tiệm cận ngang. Chọn BCâu 19: Ta có ()()30 0; 2' 02 2; 2x Ay xx Bé= Þ= Ûê= -êë()()22; 5xAB ABÞ =. Chọn BCâu 20: 11 3212 42 12xBPT xxì>ïïÛ <íï- <ïî. Chọn DCâu 21: Ta có 24 72 2R Rp p= Chọn DCâu 22: Ta có ()3234 023 4' 034 ln 2x xxxyx xì- >ïÛ --í= =ï-î Chọn CCâu 23: Với 2017 đỉnh, trừ đỉnh của chóp (giả sử gọi là S) thì đa giác đáy có 2016 đỉnh.Cứ đỉnh liên tiếp đáy kết hợp với sẽ có mặt bên, em cứ hình dung với đáy đỉnh thìcó mặt bên (ví dụ SAB, SAC, SBC), đáy có đỉnh thì có mặt bên (chóp tứ giác nhé)...như vậy với 2016 đỉnh thì sẽ có 2016 mặt bên, và thêm mặt đáy thì khối chóp 2017 đỉnh sẽ có2017 mặt. Chọn DCâu 24: TH1. 20x mx m- có nghiệm kép khác 204 0141 0mm mmm m=ìD =éÛ Ûíê=- ¹ëîTH2. 20x mx m- có nghiệm phân biệt, trong đó có nghiệm bằng 124 01 0m mmm mìD >Û Æí- =î. Chọn CCâu 25: PT hoành độ giao điểm 22 211 1x dx-- -ò Chọn ACâu 26: Doc24.vn