Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT môn toán có lời giải

65653361353035346464353031613535396163646331623165643663656365646530376233336232656334623536633061613939643662313232353961353730
Gửi bởi: Gà Rừng vào 03:32 PM ngày 27-01-2016 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 1388 | Lượt Download: 8 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC MÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2014 – 2015 ĐỀ THI MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề Câu 1 (4,0 điểm).Cho hàm số y 2x 1 , gọi đồ thị là (C).

x 1 a)Khảo sát và vẽ đồ thị (C) hàm số.

b)Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng (d): x 3 y 2015 0 .

Câu 2 (2,0 điểm).

Giải phương trình: 2sin 2 cos5x 1 2 Câu 3 (2,0 điểm).

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số : f ( x) x.

(5 x)3 trên đoạn 0;5 Câu 4 (2,0 điểm).

a) Giải phương trình sau : 2log2 3 (2 x 1) 2log3 (2 x 1)3 2 0 b) Một đội ngũ cán bộ khoa học gồm 8 nhà toán học nam , 5 nhà vật lý nữ và 3 nhà hóa học nữ, .Chọn ra từ đó 4 người, tính xác suất trong 4 người được chọn phải có nữ và có đủ ba bộ môn.

Câu 5 (2,0 điểm).Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy , cho tam giác ABC có A 4;8 , B 8; 2 , C 2; 10 .

Chứng tỏ ABC vuông và viết phương trình đường cao còn lại.

Câu 6 (2,0 điểm).

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a .Góc BAC 600 ,hình chiếu của S trên mặt ABCD trùng với trọng tâm của tam giác ABC .

x Mặt phẳng SAC hợp với mặt phẳng ABCD góc 600 .

Tính thể tích khối chóp S.

ABCD và khoảng cách từ B đến mặt phẳng SCD theo a .

Câu 7 (2,0 điểm).

Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho tam giác nhọn ABC.

Đường thẳng chứa đường trung tuyến kẻ từ đỉnh A và đường thẳng BC lần lượt có phương trình là 3x 5 y 8 0, x y 4 0 .

Đường thẳng qua A vuông góc với đường thẳng BC cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại điểm thứ hai là D 4; 2 .

Viết phương trình các đường thẳng AB, AC; biết rằng hoành độ của điểm B không lớn hơn 3.

3 2 y y 2 x 1 x 3 1 x (x, y ) Câu8 (2,0 điểm).

Giải hệ phương trình: 2 2 2 9 4 y 2 x 6 y 7 Câu 9 (2,0 điểm).

Cho các số thực a,b,c thỏa mãn a b c và a 2 b2 c2 5 .

Chứng minh rằng: (a b)(b c)(c a)(ab bc ca) 4 ---------HẾT-------SỞ GD VÀ ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2014 – 2015 Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề Môn: TOÁN HƯỚNG DẪN CHẤM (Gồm 04 trang) Câu 1.

(4 điểm) Nội dung Điểm 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (C) +Tập xác định D \\\\ 1 2đ 0.25 +Sự biến thiên Chiều biến thiên: y ' 3 x 1 2 0 x 1 .

0.25 Hàm số đồng biến trên các khoảng ; 1 và 1; Cực trị : Hàm số không có cực trị.