Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đề thi thử thpt môn lịch sử có lời giải chi tiết năm 2017 trường thpt lục ngạn 1 tỉnh bắc giang (đề số 2)

057da532642c40dfc8d4ab88857d67be
Gửi bởi: đề thi thử vào ngày 2017-03-28 11:06:22 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 325 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnSỞ GD&ĐT BẮC GIANGTRƯỜNG THPT LỤC NGẠN SỐ1 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA THÁNG 12-2016NĂM HỌC 2016 2017Môn thi: LỊCH SỬĐỀ THI CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 50 phút (không kể giao đề)Câu 1: Tư tưởng cốt lõi trong “Cương lĩnh chính trị“ đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Namlà:A. Độc lập và tự do B. Tự do và dân chủC. Vô sản các nước đoàn kết lại D. Ruộng đất cho dân càyCâu 2: Điểm khác nhau căn bản trong hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niênvới Việt Nam Quốc dân Đảng là:A. Chú trọng tuyên truyền chủ nghĩa Mác Lê ninB. Tập trung phát triển lực lượng cách mạngC. Chú trọng xây dựng tổ chức lãnh đạo quần chúng đấu tranh cách mạngD. Tăng cường tổ chức quần chúng đấu tranh vũ trangCâu 3: Khi thực dân Pháp mở cuộc tiến công Việt Bắc năm 1947, run ương ng quyếtđịnh:A. Tổ chức phòng ngự kiên cường, tấn công dũng mãnhB. Phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc PhápC. Triển khai chiến lược đánh nhanh thắng nhanhD. Chủ động giữ thế phòng ngựCâu 4: Đường lối kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp của Đảng được xây dựng trênnhững văn kiện lịch sử nào:A. Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến“, “Lời kêu gọi toàn quốc kh ng chiến“B. Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến“, “Toàn quốc khang chiến“C. Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến“,“Lời kêu gọi toàn quốc kh ng chiến“, tác phẩm“Kháng chiến nhất định thắng lợi“D. Chỉ thị “Toàn quốc khang chiến“,“Lời kêu gọi toàn quốc kh ng chiến“, tác phẩm“Kháng chiến nhất định thắng lợi“Câu 5: Trong các biện pháp giải quyết nạn đói của Ch nh phủ Việt Nam sau cách mạng thángT (1945), biện pháp nào quan trọng nhất:A. Tổ chức ngày đồng tâm B. Lập hũ gạo tiết kiệmC. Chia lại ruộng đất cho nông dân D. Tăng gia sản xuấtCâu 6: Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị Ianta là:A. Bàn bạc, thỏa thuận khu vực đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát ít ,phân chia phạm vi ảnh hưởng Châu và châu Á.B. Các nước phát xít kí văn kiện đầu hàngC. Các nước thắng trận thỏa thuận việc phân chia nước Đức thành hai quốc gia: ĐôngĐức và Tây ĐứcD. Đàm phán, kí kết các hiệp ước với các nước ph át ít bại trậnDoc24.vnCâu 7: Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là:A. Kì bộ đặt tại Bắc Kì Việt NamB. Tổng bộ đặt tại Hương Cảng Trung QuốcC. Tổng bộ đặt tại Quảng Châu Trung QuốcD. Tổng bộ đặt tại Bắc Kì Việt NamCâu 8: Mục tiêu của công cuộc cải ch -mở cửa mà Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốcđề ra tháng 12/1978 là:A. Biến Trung Quốc thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ, văn minhB. Phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCNC. Nâng cao vị thế của Trung Quốc trên trường quốc tếD. Đưa Trung Quốc trở thành cường quốc về kinh tếCâu 9: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, đối tượng và mục tiêu cốt lõi mà nhân dân Ấn Độ đưara trong các cuộc đấu tranh là:A. Chống thực dân Pháp giành độc lập dân tộcB. Chống thực dân Anh, thành lập Liên Đoàn Hồi gi oC. Chống đế quốc Anh, đòi độc lập dân tộcD. Chống chế độ phong kiến, xây dựng xã hội tự do, bình đẳng áiCâu 10: Chiến lược kinh tế hướng ngoại sau khi giành được độc lập của nhóm nước nglập ASEAN hạn chế gì?A. Tham nhũng, quan liêu, hối lộ B. Thiếu vốn, nguyên liệu và thị trườngC. Phụ thuộc vốn vào đầu tư nước ngoài D. Trình độ sản xuất còn kémCâu 11: Vì sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự chuẩn bị đầu tiên có tinh quyết địnhcho những bước phát triển nhảy vọt về sau này của cách mạng Việt Nam?A. Vì đã chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạoB. Vì đã lãnh đạo đấu tranh cho độc lập dân tộcC. Vì với đường lối đúng đắn của Đảng đã đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi nàyđến thắng lợi khác.D. Vì đã đề ra đường lối đúng đắn cho cách mạng tháng Tám năm 1945Câu 12: Để đẩy nhanh sự phát triển, Nhật Bản coi trọng yếu tố nào?A. Đầu tư ra nước ngoài B. Chi phí cho quốc phòng thấpC. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài D. Giáo dục và khoa học kĩ thuậtCâu 13: Chiến dịch tiến công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực ta trong cuộc kháng chiếnchống thực dân Pháp (1945 1954) là chiến dịch nào?A. Thượng Lào năm 1954 B. Chiến dịch Biên giới (1950)C. Chiến dịch Việt Bắc thu đông (1947). D. Điện Biên Phủ năm 1954Câu 14: Việt Nam Quốc dân Đảng ra đời trên cơ sở hạt nhân đầu tiên là tổ chức nào?A. Nam Đông thư xã B. Việt Nam cách mạng thanh niênC. Quan hải tùng thư D. Cường học thư xãCâu 15: Sau chiến tranh thế giới thứ thứ nhất, sự kiện nào của thế giới có tác động mạnh mẽđến cách mạng Việt Nam.Doc24.vnA. Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lậpB. Cách mạng tháng Mười Nga thành côngC. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúcD. Phong trào giải ph ng dân tộc dâng cao Châu Phi và Mĩ LatinhCâu 16: Ch nh sách nông nghiệp nào của thực dân Pháp thực hiện Việt Nam trong cuộckhai th thuộc địa lần thứ hai gây hậu quả nặng nề đối với nông dân:A. Đánh thuế cao các mặt hàng nông sảnB. Tước đoạt ruộng đất của nông dânC. Hạn chế ưa khoa học kĩ thuật vào nông nghiệpD. Bắt nông dân đi phu phen, tạp dịchCâu 17: Ngay từ năm 1936, Đảng Cộng sản Đông Dương đã đề ra chủ trương thành lập mặttrận để tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân với tên gọi:A. Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.B. Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông DươngC. Mặt trận dân chủ Đông DươngD. Mặt trận Việt MinhCâu 18: kiện nào đánh dấu bước chuyển của phong trào công nhân Việt Nam chuyển từ tựphát sang tự gi c?A. Bãi công của công nhân xưởng may Ba son Sài Gòn tháng 8-1925B. Bãi công của công nhân nhà may dệt Nam Định năm 1925C. Bãi công của công nhân viên chức các sở công thương của Pháp Bắc Kì năm 1922D. Bãi công của công nhân Sài Gòn Chợ Lớn năm 1920Câu 19: Năm 1957, Liên Xô đạt thành tựu gì về khoa học kĩ thuật:A. Phóng tàu vũ trụ đưa phi hành gia Gagarin bay vào không gianB. Phát triển ngành điện tử hạt nhânC. Chế tạo thành công bom nguyên tửD. Phóng thành công vệ tinh nhân tạoCâu 20: Sau khi cuộc kháng chiến chống Mĩ kết thúc thắng lợi, nhân dân Campchia phải thựchiện nhiệm vụ gì?A. Đấu tranh chống lại lực lượng Kh ơ- me đỏB. Tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ ch mạng giải phóng dân tộcC. Thống nhất đất nướcD. Bước vào thời kì trung lập xây dựng đất nướcCâu 21: Trung Quốc có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và cao nhất thế giới vào khoảng thờigian nào?A. Trong những năm 50 70 của thế kỉ XXB. Trong những năm 80- 90 của thế ki XX và những năm đầu thế kỉ XXC. Sau chiến tranh thế giới thứ thứ haiD. Trong những năm 70 -80 của thế kỉ XXCâu 22: Vì sao nói, dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai nền kinh tế ĐôngDoc24.vnDương vẫn bị cột chặt vào nền kinh tế Pháp?A. Đông Dương là thị trường độc quyền của PhápB. Ngân hàng Đông Dương nắm quyền chỉ huy nền kinh tế Đông DươngC. Kinh tế nông nghiệp là chủ yếu, công nghiệp nặng kém phát triển.D. Kinh tế Đông Dương phát triển được là do sự hỗ trợ của kinh tế PhápCâu 23: Mục tiêu của Mĩ trong chiến tranh lạnh là gì:A. Mĩ và các nước đồng minh thực hiện chính sách thù địch, chống Liên Xô và các nướcXHCNB. Mĩ lôi kéo các nước đồng minh của mình chống Liên XôC. Chống lại ảnh hưởng của Liên Xô với các nước Á, Phi, Mĩ LatinhD. Phá hoại phong trào cách mạng thế giớiCâu 24: Khi chiến tranh thế giới thứ thứ hai bùng nổ, Đảng Cộng sản Đông Dương đã:A. Đòi Pháp trao trả độc lập cho Việt NamB. Rút vào hoạt động bí mật chuẩn bị cho cao trào mớiC. Phát động quần chúng tổng khởi nghĩa giành chính quyềnD. Liên minh với Pháp chống NhậtCâu 25: Vì sao trong cuộc khai thác thuộc địa lần hai, Pháp hạn chế phát triển công nghiệpnặng Việt Nam?A. Nhằm thâu quyền lực vào tay người PhápB. Do đầu tư vốn nhiều vào nông nghiệpC. Để phục vụ cho nhu cầu công nghiệp chinh quốcD. Để cột chặt nền kinh tế Việt Nam vào kinh tế PhápCâu 26: Sụ thất bại của khởi nghĩa Yên Bái (2/1930) chứng tỏ điều gì?A. Mục tiêu cuộc khởi nghĩa không phù hợp với nguyện vọng của nhân dânB. Giai cấp tư sản Việt Nam chưa thống nhất trong chủ trương khởi nghĩaC. Sự thất bại hoàn toàn của khuynh hướng cách mạng tư sảnD. Cuộc khởi nghĩa ra chưa đúng thời cơCâu 27: Châu Phi được ví là “Lục địa mới trỗi dậy“ vì:A. Là lá cờ đầu trong cuộc đấu tranh chống đế quốc Pháp và MĩB. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, cơn bão táp cách mạng giải ph ng dân tộc bùng nổ ởChâu Phi với cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dânC. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ vàhầu hết nước đã giành được độc lậpD. Phong trào giải ph ng dân tộc đây đã làm rung chuyển hệ thống thuộc địa của chủnghĩa thực dânCâu 28: Công lao to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc đối với ch mạng Việt Nam từ năm 1920đến năm 1930 là:A. Thành lập Hội Liên hiệp các nước dân tộc bị áp bức ĐôngB. Thành lập Cộng sản ĐoànC. Thành lập hội Việt Nam cách mạng Thanh niênDoc24.vnD. Thành lập Đảng Cộng sản Việt NamCâu 29: Điểm mới của Hội nghị BCHTW Đảng tháng 5/1941 so với Hội nghị BCHTW Đảngth ng 11/1939 là:A. Giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước Đông DươngB. Đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc, chống đế quốc và phong kiếnC. Tạm khẩu hiệu ruộng đất, thực hiện giảm tô giảm thuếD. Thành lập mặt trận thống nhất dân tộc rộng rãi chống đế quốc.Câu 30: Định ước Henxinki (8/1975) được kí kết giữa các nước Châu Âu với những nướcnào?A. Mĩ Canada B. Mĩ PhápC. Mĩ Ôtxtraylia D. Canada- Hà LanCâu 31: Trong những tổ chức yêu nước và cách mạng được thành lập tại Trung Quốc dướiđây, tổ chức nào không phải do Nguyễn Ái Quốc sáng lập:A. Hội Việt Nam cách mạng Thanh niênB. Tâm tâm xãC. Cộng sản đoànD. Hội liên hiệp các nước bị áp bức ĐôngCâu 32: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp được triển khai Đông Dương trongkhoảng thời gian nào?A. 1918-1933 B. 1918-1929 C. 1919-1929 1919-1933Câu 33: Để thích nghi với xu thế toàn cầu hóa, Việt Nam cần phải:A. Nắm bắt thời cơ, vượt qua th ch thứcB. ng dụng các thành tựu khoa học kĩ thuậtC. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóaD. Tận dụng nguồn vốn và kĩ thuật bên ngoài.Câu 34: Đặc điểm nổi bật của phong trào đấu tranh và bảo vệ độc lập của nhân dân Mĩ Latinh sau chiến tranh thế giới thứ hai là:A. Chống lại chế độ độc tài thân Mĩ, thoát khỏi “sân sau của MĩB. Chống lại chế độ thực dân Bồ Đào NhaC. Chống lại chế độ độc tài BaxixtaD. Chống lại chế độ thực dân Tây Ban NhaCâu 35: Điểm chung trong kế hoạch Rove năm 1949, kế hoạch Đờ Lát đo Tátxinhi năm 1950và kế hoạch Nava năm 1953 của Ph là:A. Muốn xoay chuyển tình thế chiến tranh B. Tiếp tục thống trị lâu dài Việt NamC. Kết thúc chiến tranh trong danh dự D. Phô trương thanh thế, tiềm lực, sứcmạnhCâu 36: Sắp xếp sự kiện sau theo trình tự thời gian:1. Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ VII2. Hộ nghị BCHTW Đảng Cộng sản Đông Dương do Lê Hồng Phong chủ trì Thượng Hải(7/1936)Doc24.vn3. Mặt trận nhân dân Pháp lên cầm quyền PhápA. 2; 3; B. 1; 2; C. ;3; D. 3; 2; 1Câu 37: WHO là tên viết tắt tiếng anh của:A. Tổ chức tế thế giới B. Tổ chức thương mại thế giớiC. chức nông lương Liên hợp quốc D. Quỹ nhi đồng Liên hợp quốcCâu 38: Quốc gia nào được đánh giá lá “cờ đầu trong phong trào giải phong dân tộc “Mĩ Latinh ”A. Chile B. Cuba C. Áchentina D. NicaragoaCâu 39: Thành công của cách mạng Trung Quốc đã ảnh hưởng thế nào đến cách mạng th ngTámA. Tăng cường lực lượng phe XHCN và động viên, giúp đỡ để lại nhiều bài học quý giácho phong trào cách mạng Việt NamB. Tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam sang du học và học hỏi kinh nghiệm về lãnh đạocách mạng Việt NamC. Giúp Việt Nam xây dựng, phát triển kinh tếD. Giúp Việt Nam trong việc giao lưu, mở rộng và phát triển văn ho dân tộcCâu 40: Đảng, Ch nh phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi đồng bào thực hiện “Tuần lễvàng “Quỹ độc lập“ nhằm mục đích gì?A. Hỗ trợ việc giải quyết nạn đóiB. Giải quyết khó khăn về tài ch nh của đất nướcC. Quyên góp vàng, bạc đề xây dựng đất nướcD. Quyên góp tiền để xây dựng đất nướcDoc24.vnĐÁP ÁN1.A 2.A 3.B 4.C 5.D 6.A 7.C 8.A9.C 10.C 11. 12.D 13.B 14. 15.B 16.B17. 18.A 19.D 20. 21.B 22.C 23.A 24.B25.D 26.C 27.B 28.D 29.A 30.A 31.B 32.C33.A 34.A 35.A 36.C 37.A 38.B 39.A 40.BHƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIÉTCâu 14:Nam đồng thư xã là một nhà xuất bản tiến bộ với bốn người đóng góp nòng cốt là PhóĐức Chính, Phạm Tuấn Lâm, Phạm Tuấn Tài, và Hoàng Phạm Trân (Nhượng Tống), sau thêmHồ Văn Mịch.Ngày 25/12/1927, Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính,... đã thành lập Việt Nam Quốc DânĐảng. Đến đây cũng là lúc Nam Đồng Thư xã chấm dứt hoạt động, nhường chỗ cho một tổchức quy mô với mục tiêu chính trị rõ ràng.Câu 18:Ba son là ái mốc quan trọng vì:- Nó đã kết hợp cả đấu tranh kinh tế với đấu tranh ch nh trị, vì tinh thần quốc tế cứu bạnhơn cứu mình.- Ba son là ái mốc chuyển phong trào đấu tranh của công nhân Việt Nam từ tự phát sangtự giác (c ái mốc quan trọng). Nó đánh dấu sự phát triển của phong trào công nhânCâu 36:1. Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ VII (7/1935)2. Hộ nghị BCHTW Đảng Cộng sản Đông Dương do Lê Hồng Phong chủ trì Thượng Hải(7/1936)3. Mặt trận nhân dân Pháp lên cầm quyền Phap (6/1936)Đáp án C: 1; 3; 2--------- HẾT ---------