Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Toán trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc có đáp án

4fff31c253941740eadeceede5f65225
Gửi bởi: duytung95 vào ngày 2016-04-12 10:05:32 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 537 | Lượt Download: 5 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI OLYMPIC CÁC MÔN VĂN HÓA ỨNG HÒA LỚP 6,7,8 NĂM HỌC 2015-2016 ĐỀ THI MÔN TOÁN (Thời gian làm bài 120 phút không kể thời gian giao đề ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm trang) Câu (4,5 điểm)a, Thực hiện phép tính bằng cách hợp lý P= 5.3 11 4.3 12 (3 Q= 14.29+14.71+ (1+2+3+4+...+99).(199199.198- 198198.199)b, Chứng minh rằng 1.3.5........2013.2015+2.4.6.......2014.2016 chia hết cho 9911Câu (4,5 điểm). Tìm x, biết :a, x+ (x+1)+(x+2)+(x+3)+.....+(x+30) 1240b, 2. x-1 -3 =5c, (2x+1). (y-5) =12Câu (3,0 điểm) Một đoàn công tác gồm 80 người trong đó có 32 nữ. Cần phân chia đoàn thành các tổ công tác có số người bằng nhau. Số nam, nữ của các tổ đều bằng nhau. Hỏi có bao nhiêu cách phân chia đoàn thành các tổ để mỗi tổ không quá 10 người.Câu (4,0 điểm)a, Chứng minh (n+2) và (2n+5) là số nguyên tố cùng nhau (với là số tự nhiên)b, Tìm số tự nhiên x, biết rằng ba số 12;20 và x, có tích bất ki của hai số nào cũng chia hết cho số còn lại.Câu (4,0 diểm) Cho đoạn thẳng CD, điểm thuộc tia đối của tia DC. Gọi I,K lần lượt là trung điểm của OD, OC.a, Chứng tỏ rằng OD OCb, Trong ba điểm I,O,K điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ?c, Chứng tỏ rằng độ dài đoạn thẳng IK không phụ thuộc vào vị trí điểm O. Họ và tên thí sinh:................................................................. SBD:.............Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.