Đề thi thử đại học môn Toán - Đề thi số 4

Gửi bởi: Phung Long vào ngày 2016-01-26 19:03:40 || Kiểu file: PDF

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

ĐỀ THI TH Đ IH T Đ PHẦ HU G H -2013 4 TẤT Ả THÍ I H(7,0 điểm) Câu I ( 2,0 điểm): Cho hàm số y 2 x 4 x 1 .1.Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.2.Tìm trên đồ thị (C) hai điểm đối xứng nhau qua đường thẳng MN biết M(-3; 0) và N(-1; -1).Câu II (2,0 điểm): 2 1.Giải phương trình: 1 3 2 x x2 x 1 3 x 2.Giải phương trình: sin x sin 2 x sin3 x sin 4 x cos x cos2 x cos3 x cos4 x Câu III (1,0 điểm): Tính tích phân: I ln x ln 2 x dx 1 x 1 ln x e Câu IV (1,0 điểm):Cho hai hình chóp S.ABCD và S’.ABCD có chung đáy là hình vuông ABCD cạnh a.Hai đỉnh S và S’ nằm về cùng một phía đối với mặt phẳng (ABCD), có hình chiếu vuông góc lên đáy lần lượt là trung điểm H của AD và trung điểm K của BC.Tính thể tích phần chung của hai hình chóp, biết rằng SH = S’K =h.Câu V(1,0 điểm): Cho x, y, z là những số dương thoả mãn xyz = 1.Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: x9 y 9 y9 z9 z 9 x9 P 6 x x3 y 3 y 6 y 6 y 3 z 3 z 6 z 6 z 3 x3 x 6 PHẦ RIÊ G(3,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần(phần A hoặc phần B) A.Theo chương trình chuẩn.Câu VI.a (2,0 điểm) 1.Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho đường tròn (C) có phương trình: x 2 y 2 4 3x 4 0 .Tia Oy cắt (C) tại A.Lập phương trình đường tròn (C’), bán kính R’ = 2 và tiếp xúc ngoài với (C) tại A.2.Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai điểm A(1;2; -1), B(7; -2; 3) và đường thẳng d có phương trình x 2 3t .y 2t (t R) z 4 2t Tìm trên d những điểm M sao cho tổng khoảng cách từ M đến A và B là nhỏ nhất.Câu VII.a (1,0 điểm): Giải phương trình trong tập số phức: z 2 z 0 B.Theo chương trình nâng cao.Câu VI.b (2,0 điểm): Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 1.Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có cạnh AB: x -2y -1 =0, đường chéo BD: x- 7y +14 = 0 và đường chéo AC đi qua điểm M(2;1).Tìm toạ độ các đỉnh của hình chữ nhật.2.Trong không gian với hệ toạ độ vuông góc Oxyz, cho hai đường thẳng: 2 x y 1 0 3x y z 3 0 .Chứng minh rằng hai đường thẳng ( ) và ( ) ; ( ') x y z 1 0 2 x y 1 0 ( ' ) cắt nhau.Viết phương trình chính tắc của cặp đường thẳng phân giác của các góc tạo bởi ( ) và ( ' ).