Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi THPT quốc gia môn Ngữ Văn - Đề số 14

Gửi bởi: Nguyễn Thu Hương vào ngày 2019-12-03 02:02:43 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 208 | Lượt Download: 0 | File size: 0.162727 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

ĐỀ 14
PHẦN I. ĐỌC HIỂU
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới
Ngày Hạnh phúc được lấy ý tưởng từ Bhutan, một vương quốc bé nhỏ nằm sâu
trong lục địa miền đông Himalaya, là nước được đánh giá là có chỉ số hạnh phúc cao dựa
trên các yếu tố về môi trường, tinh thần, mức sống của người dân, chất lượng quản lí, sức
khỏe và giáo dục. Đây là đất nước ghi nhận uy thế của hạnh phúc quốc gia hơn là thu
nhập quốc dân từ những năm đầu tiên của thập kỉ 70, thế kỉ XX và nổi tiếng với việc thực
thi mục tiêu tổng hạnh phúc quốc gia thay vì tổng sản phẩm quốc nội.
Ngày Quốc tế Hạnh phúc được Liên hợp quốc lựa chọn và tuyên bố vào tháng
6/2012. 193 nước thành viên, trong đó có Việt Nam, cùng cam kết sẽ ủng hộ ngày này
bằng các nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng, phát triển
bền vững nhằm đem lại hạnh phúc cho người dân.
Liên hợp quốc chọn ngày 20/3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc bởi đây là một ngày
đặc biệt trong năm, mặt trời nằm ngang đường xích đạo, độ dài của đêm và ngày bằng
nhau, là biểu tượng cho sự cân bằng, hài hòa của vũ trụ, cũng là biểu tượng của sự cân
bằng giữa âm và dương, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa ước mơ và hiện thực… Bởi vậy,
ngày 20/3 – Ngày Quốc tế Hạnh phúc, cũng truyền tải thông điệp: cân bằng, hài hòa là
một trong những chìa khóa của hạnh phúc.
(Tổng hợp từ Internet)
Câu 1. Ở vương quốc Bhutan, chỉ số hạnh phúc được đánh giá dựa trên các yếu tố nào?
Câu 2. Vì sao Liên hợp quốc chọn ngày 20/3 hằng năm làm Ngày Quốc tế Hạnh phúc?
Câu 3. Từ đoạn trích trên, anh (chị) hiểu mối quan hệ giữa thu nhập quốc dân với chỉ số
hạnh phúc như thế nào?
Câu 4. Một quan niệm khác của anh chị về hạnh phúc.
PHẦN II. LÀM VĂN
Câu 1. Anh (chị) có ý kiến như thế nào về quan niệm được nêu trong đoạn trích ở phần
Đọc hiểu: “Cân bằng, hài hòa là một trong những chìa khóa của hạnh phúc”.
Trình bày ý kiến của mình trong đoạn văn khoảng 200 chữ.
Câu 2. Màu sắc Tây Bắc trong đoạn trích Vợ chồng A Phủ.