Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi tham khảo kì thi năm 2019 (Đề 18)

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-01-10 08:25:53 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 211 | Lượt Download: 0 | File size: 2.90816 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Lovebook.vn ĐỀ THI THỬ THPTQG NĂM 2019 (Đề thi có 5 trang) CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC – ĐỀ 18 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh:....................................................................... Số báo danh:............................................................................ Câu 1. Cho và . Trong các đẳng thức dưới đây, đẳng thức nào đúng? A. B. C. Câu 2. Cho hàm số có đồ thị ngang và đi qua điểm . Đồ thị . Khi đó giá trị của A. nhận đường thẳng C. 3 xác định trên làm tiệm cận bằng: B. Câu 3. Cho hàm số D. và có đồ thị của hàm số D. 5 thỏa mãn như hình vẽ bên. Hàm số có mấy điểm cực trị? A. 1. B. 3. C. 2. D. 4. Câu 4. Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. Hàm số với B. Hàm số là hàm số đồng biến trên với C. Đồ thị hàm số là hàm số có tập xác định với D. Đồ thị của hàm số luôn đi qua điểm và đối xứng với nhau qua trục tung. Câu 5. Một chất điểm chuyển động có phương trình đó , t tính bằng giây A. 6 m/s và tính bằng mét B. 720 m/s Câu 7. Cho tứ diện ABCD. Đặt ba vectơ A. ta được của chất điểm là D. 36 m/s và mặt cầu Phương trình mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu B. . Vận tốc ban đầu C. 320 m/s Câu 6. Trong không gian Oxyz, cho điểm A. trong . tại điểm M là: C. D. . Gọi I là trung điểm của BC. Phân tích trong đó m,n,p là các số thực. Khi đó B. C. 0 theo bằng: D. 2 Trang 1 Câu 8. Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số . Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. B. C. D. Câu 9. Biết hàm số có một nguyên hàm là . Khi đó nguyên hàm của hàm số là: A. B. C. D. Câu 10. Khoảng cách từ điểm cực đại của đồ thị hàm số đến đường phân giác góc phần tư thứ hai bằng: A. 1 B. 2 C. D. Câu 11. Trong không gian Oxyz, cho các điểm và G là trọng tâm của tam giác ABC. Phương trình mặt phẳng song song với mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng BC, đồng thời cách đều hai diểm A và G là A. B. C. D. Câu 12. Cho một cấp số cộng có các số hạng đều khác không, biết rằng tỉ số giữa tổng của 11 số hàng đầu tiên và tổng 15 số hạng đầu tiên là A. . Khi đó tỉ số giữa số hạng thứ 7 và số hạng thứ 22 là: B. C. D. Câu 13. Số giờ có ánh sáng của một thành phố X ở vĩ độ 40 0 bắc trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số và . Vào ngày nào trong năm thì thành phố X có nhiều giờ có ánh sáng nhất? A. 171 B. 121 C. 71 D. 360 Câu 14. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để đồ thị hàm số có hai điểm cực đại và một điểm cực tiểu? A. 2 B. 4 C. 1 D. 3 Câu 15. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành, SAD vuông cân tại S và A. . Thể tích của khối chóp đã cho bằng: B. C. Câu 16. Tập xác định của hàm số A. . Tam giác B. D. là: C. D. Trang 2 Câu 17. Trong không gian Oxyz, cho ba điểm đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó giá trị A. 3 và sao cho bằng: B. 2 C. D. Câu 18. Có bao nhiêu giá trị thực của tham số k để có A. 1 B. 2 ? C. 3 Câu 19. Cho hình lăng trụ tam giác đều có các cạnh đều bằng a. Gọi diện tích S của mặt cầu đi qua 6 đỉnh của hình lăng trụ đó. Tỉ số A. bằng B. C. Câu 20. Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn A. 3 và B. 2 D. là số ảo? C. 4 Câu 21. Cho hàm số điểm D. 4 có đồ thị D. 1 . Biết O là gốc tọa độ và tiếp tuyến của đồ thị tại cắt trục hoành và trục tung lần lượt tại A,B. Diện tích của tam giác OAB bằng A. B. 2 C. D. Câu 22. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu . Biết cắt và mặt phẳng theo một đường tròn . Khi đó diện tích của đường tròn bằng A. B. C. D. Câu 23. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số nghịch biến trên nửa khoảng ? A. B. C. Câu 24. Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng phẳng D. ; và mặt . Phương trình đường thẳng vuông góc với và cắt cả hai đường thẳng đã cho là: A. B. Câu 25. Cho hai góc A. C. thỏa mãn B. D. . Giá trị của C. bằng D. Trang 3 Câu 26. Tập nghiệm S của bất phương trình A. B. Câu 27. Biết hàm số thức là C. xác định trên D. thỏa mãn và . Giá trị của biểu bằng A. B. C. D. Câu 28. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn A. 2 bằng 9? B. 3 C. 1 D. 4 Câu 29. Trong không gian Oxyz, cho điểm song song mặt phẳng . Có bao nhiêu mặt phẳng và cắt các trục lần lượt tại sao cho thể tích V của tứ diện OMNK bằng 125? A. 1 B. 4 C. 3 Câu 30. Tìm tất cả các số thực A. , với B. Câu 31. Cho ba điểm điều kiện để dãy số D. 2 là một dãy số tăng C. D. trên mặt phẳng phức theo thứ tự biểu diễn ba số phức . Khẳng định nào dưới đây là đúng? A. Tam giác đều khi và chỉ khi B. Tam giác đều khi và chỉ khi C. Tam giác đều khi và chỉ khi D. Tam giác đều khi và chỉ khi Câu 32. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có tọa độ trực tâm của tam giác đã cho. Giá trị của A. 29 thỏa mãn C. 12 và trong đó . Gọi là bằng: B. 14 Câu 33. Biết đường cong và D. 20 cắt nhau tại ba điểm phân biệt . Chu vi tam giác tạo thành từ ba điểm trên bằng bao nhiêu? A. B. 10 C. 7 D. Câu 34. Cho một tấm bìa có hình dạng tam giác vuông, biết c và b là độ dài hai cạnh góc vuông của tấm bìa. Trên tấm bìa đó ta chọn cạnh huyền làm trục rồi quay chung quanh tấm bìa đó (kể cả điểm trong) với trục tạo thành một khối tròn xoay. Hỏi thể tích V khối tròn xoay sinh ra bởi tấm bìa trên bằng bao nhiêu? A. B. C. D. Trang 4 Câu 35. Cho hàm số có đạo hàm cấp hai A. B. . Khẳng định nào dưới đây đúng? C. Câu 36. Cho phương trình có hai nghiệm D. và . Giá trị tính theo a của bằng: A. B. C. Câu 37. Gọi a là giá trị lớn nhất của hàm số D. trên đoạn . Giá trị của biểu thức bằng A. B. C. D. Câu 38. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng A. B. C. D. Câu 39. Diện hình hình phẳng (H) giới hạn bởi đường cong bằng của với bằng: , trục hoành và các đường thẳng là các số nguyên dương và là phân số tối giản. Khi đó giá trị bằng: A. B. 9 C. 7 D. 12 Câu 40. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phương trình chính tắc của elip (E) có tiêu cự bằng và độ dài trục lớn nằm trên trục hoành dài gấp 2 lần độ dài trục nhỏ là A. B. C. D. Câu 41. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy và . Gọi M là điểm thuộc AB sao cho thẳng CM bằng A. 13 Câu 42. Kết quả trong đó B. 35 . Khoảng cách d từ điểm S đến đường là hai số nguyên dương. Giá trị của C. 15 bằng: D. 115 của việc gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần liên tiếp, trong đó b là số chấm xuất hiện lần gieo thứ nhất, c là số chấm xuất hiện lần gieo thứ hai được thay vào phương trình bậc hai A. . Xác suất để phương trình bậc hai đã cho vô nghiệm và thỏa mãn B. C. Câu 43. Các giá trị thực của tham số m để bất phương trình là: D. nghiệm đúng với mọi số thực x là Trang 5 A. B. C. Câu 44. Trong không gian Oxyz, cho điểm khoảng cách từ điểm N đến điểm A bằng D. với thuộc đường thẳng , . Gọi A là giao điểm của đường thẳng d với mặt phẳng . Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. B. Câu 45. Gọi C. D. là số phức thỏa mãn và đạt giá trị lớn nhất. Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. B. C. Câu 46. Cho phương trình D. với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt thuộc khoảng A. Vô số B. 10 Câu 47. Cho hàm số Giá trị của . C. 13 liên tục, không âm trên D. 3 thỏa mãn bằng A. 1 B. 0 C. Câu 48. Cho số phức z thỏa mãn đồng thời hai điều kiện D. 3 và với m là tham số thực. Tập hợp các giá trị thực của tham số m để tồn tại hai số phức thỏa mãn các điều kiện trên là A. B. C. Câu 49. Tìm khoảng nghịch biến của hàm số trên A. và có đạo hàm , biết hàm số thỏa mãn B. D. trong đó C. xác định . D. Câu 50. Thầy Thư dạy toán ở trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diệu, tỉnh Đồng Tháp muốn xây dựng một hố ga dạng hình hộp chữ nhật có nắp bằng bê tông với thể tích 3m 3, biết tỉ số chiều cao và chiều rộng của hố ga bằng 1,5. Xác định chiều cao của hố ga để khi xây hố tiết kiêm được nguyên liệu nhất? A. B. C. D. -------------------------------HẾT------------------------Thí sinh không được sử dụng tài liệu! Phụ huynh, thầy cô và đồng đội vui lòng không giải thích gì thêm. Lovebook xin cảm ơn CHÚC CÁC EM LÀM BÀI TỐT! Trang 6 ĐÁP ÁN 1. D 2. B 3. C 4. D 5. B 6. D 7. C 8. A 9. B 10. D 11. B 12. C 13. A 14. D 15. B 16. A 17. C 18. B 19. A 20. C 21. D 22. B 23. A 24. C 25. D 26. B 27. A 28. C 29. D 30. B 31. C 32. A 33. D 34. B 35. C 36. A 37. D 38. B 39. C 40. A 41. D 42. B 43. C 44. A 45. B 46. D 47. C 48. A 49. D 50. B HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1. Chọn đáp án D Ta có: Câu 2. Chọn đáp án B. Ta có Đồ thị Từ nhận đường thẳng và suy ra STUDY TIP Đồ thị hàm số phân thức (bậc nhất trên bậc nhất) dạng ngang có tiệm cận đứng và tiệm cận . Câu 3. Chọn đáp án C. Phương trình có hai nghiệm, đổi dấu hai lần nên hàm số có hai điểm cực trị. Câu 4. Chọn đáp án D. Các xem lại lý thuyết hàm số mũ và hàm số lôgarit trong sách giáo khoa Giải tích lớp 12. Câu 5. Chọn đáp án B. Từ ý nghĩa cơ học của đạo hàm ta có vận tốc ban đầu được tính như sau: STUDY TIP Ý nghĩa vật lý của đạo hàm: + Chuyển động: + Vận tốc . . + Gia tốc: Trang 7 Câu 6. Chọn đáp án D. - Ta thấy mặt phẳng ở phương án A và D là có khả năng chọn do các mặt phẳng này đều đi qua điểm , nhưng ta chọn phương án D bởi vì tuyến của mặt phẳng - Phương cùng phương với một vectơ pháp (trong đó trình của là tâm của mặt cầu mặt phẳng ). cần tìm là: DISCOVERY Bằng cách điều chỉnh dữ kiện và yêu cầu bài toán, chúng ta có thể đề xuất và giải quyết được các câu hỏi ở bên Bài tập tương tự Câu 1. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng . Tọa độ tiếp điểm của A. B. và mặt cầu và là điểm nào dưới đây? C. D. Câu 2. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng và mặt cầu . Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để A. 4 B. 2 C. 1 tiếp xúc với ? D. 3 Câu 7. Chọn đáp án C. Do I là trung điểm của BC nên . Ta có Câu 8. Chọn đáp án A. Do đồ thị ở nhánh phải đi xuống nên a < 0. Loại phương án B. Do hai điểm cực trị dương nên Dựa vào đồ thị dễ dàng thấy và Loại C. . Loại phươn án D. Câu 9. Chọn đáp án B. Vì hàm số có một nguyên hàm là nên . Khi đó Câu 10. Chọn đáp án D. Ta có và hay Trang 8 Do chỉ có nên cực đại của đồ thị hàm số là . Đường phân giác góc phần tư thứ hai trong mặt phẳng Oxy có phương trình cần tìm là . Khoảng cách . FOR REVIEW Khoảng cách từ một điểm đến đường thẳng là Câu 11. Chọn đáp án B. Ta có , gọi là mặt phẳng cần tìm. Vì thẳng BC nên vectơ pháp tuyến của song song với mặt phẳng trung trực của đoạn là . Mà . Vậy Câu 12. Chọn đáp án C. Giả sử cấp số cộng đã cho có số hạng đầu a, công sai d. Từ điều kiện bài toán ta có Từ đó có . . FOR REVIEW Nếu cấp số cộng có số hạng đầu , công sai d và là tổng n số hạng đầu tiên thì Câu 13. Chọn đáp án A. Để thành phố X có nhiều giờ có ánh sáng nhất thì Câu 14. Chọn đáp án D. Trên đồ thị hàm số có hai điểm cực đại và một điểm cực và . Do STUDY TIP Đồ thị hàm số có 2 điểm cực đại khi và Trang 9 DISCOVERY Bằng cách điều chỉnh dữ kiện và yêu cầu bài toán, chúng ta có thể đề xuất và giải quyết được một số câu hỏi có liên quan đến cực trị của hàm số ở bên Bài tập tương tự Câu 1. Giá trị cực tiểu của hàm số A. -1 đạt giá trị lớn nhất bằng B. 1 C. 0 D. -3 Câu 2. Tìm giá trị thực của m để đồ thị hàm số có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác có diện tích bằng 4 A. B. C. D. Câu 15. Chọn đáp án B. Do nên tam giác ABC vuông tại C. Diện tích hình bình hành là ABCD là . Hạ . và theo giả thiết Tam giác SAD vuông cân tại S cho ta Sử dụng công thức tính thể tích hình chóp ta tính được . FOR REVIEW Mỗi khối chóp có diện tích đáy S, chiều cao h được tính theo công thức Câu 16. Chọn đáp án A. xác định khi . Vậy tập xác định của hàm số đã cho là . CHÚ Ý - Hàm số không nguyên xác định khi - Hàm số nguyên âm xác định khi - Hàm số nguyên dương xác định mọi - Hàm số xác định khi Câu 17. Chọn đáp án C. Ta có khi Câu 18. Chọn đáp án B. Trang 10 Ta có Bài tập tương tự Câu 1. Có bao nhiêu giá trị nguyên của k để có A. 1 B. 2 C. 3 D. 0 C. 4033 D. 2017 Câu 2. Có bao nhiêu giá trị nguyên của a để có: A. 4032 B. 2019 Câu 19. Chọn đáp án A. Hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có hai đáy là tam giác đều có cạnh bằng a. Mặt cầu đi qua 6 đỉnh của hình lăng trụ có tâm O là trung điểm của đoạn thẳng GG’ nối hai tâm của các đáy lăng trụ. Bán kính của mặt cầu là . Diện tích mặt cầu . FOR REVIEW Diện tích mặt cầu có bán kính R được tính theo công thức . Câu 20. Chọn đáp án C. Gọi , theo đề bài và là số ảo nên Vậy có 4 số phức. Câu 21. Chọn đáp án D. Ta có . Phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại . Tiếp tuyến cắt trục hoành và trục tung lần lượt tại . Diện tích của tam giác OAB là FOR REVIEW Phương trình tiếp tuyền của đồ thị hàm số tại là : Câu 22. Chọn đáp án B. Trang 11 Mặt cầu có tâm , bán kính Khoảng cách từ tâm I đến mặt phẳng Bán kính của đường tròn là Diện tích của đường tròn cần tìm là . là . . STUDY TIP Cho mặt cầu có tâm I, bán kính R. Một mặt phẳng thì ta có cắt theo một đường tròn có bán kính r . DISCOVERY Bằng cách điều chỉnh dữ kiện và yêu cầu bài toán, chúng ta có thể đề xuất và giải quyết được các câu hỏi ở bên. Bài tập tương tự Câu 1. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng . Giá trị nào của m dưới đây để và mặt cầu cắt theo một đường tròn có bán kính bằng 5? A. B. C. Câu 2. Trong không gian Oxyz, phương trình mặt cầu mặt phẳng D. tâm nào dưới đây là phương trình cắt theo một đường tròn bán kính bằng 4? A. B. C. D. Câu 23. Chọn đáp án A. Ta có . Yêu cầu bài toán Bài tập tương tự Câu 1. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số A. B. C. đồng biến trên khoảng D. Trang 12 Câu 2. Cho hàm số với m là tham số. Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên dương của m để hàm số đồng biến trên khoảng A. 1 . Tìm số phần tử của S B. 2 C. 3 D. 4 Câu 24. Chọn đáp án C. Gọi là đường thẳng cần tìm, vectơ chỉ phương của là . Ta có . Lập tỉ số: Câu 25. Chọn đáp án D. Ta có: . Câu 26. Chọn đáp án B. Đặt Với Vậy , bất phương trình đã cho trở thành thì . . . Câu 27. Chọn đáp án A. Ta có Mà . . Khi đó Khi đó . . FOR REVIEW với Câu 28. Chọn đáp án C. Ta có nên hàm số đồng biến trên . Do đó DISCOVERY Bằng cách điều chỉnh dữ kiện và yêu cầu bài toán, chúng ta có thể đề xuất và giải quyết được các câu hỏi Trang 13 ở bên. Bài tập tương tự Câu 1. Tìm giá trị thực của tham số m để giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn bằng A. B. C. D. Câu 2. Tìm tất cả các giá trị lớn hơn 1 của tham số m để giá trị lớn nhất của hàm số đoạn trên nhỏ hơn A. B. C. D. Câu 29. Chọn đáp án D. Phương trình mặt phẳng Mặt phẳng song song Mặt phẳng cắt các trục . lần lượt tại . Ta có FOR REVIEW Mặt phẳng đi qua các điểm thì phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn là Câu 30. Chọn đáp án B. Xét hiệu Dãy , ta có: tăng khi và chỉ . Câu 31. Chọn đáp án C Trong tâm G của tam giác biểu diễn số phức . Trang 14 Vì nên ba điểm giác thuộc đường tròn đơn vị có tâm tại gốc tọa độ O. Do đó tam đều khi và chỉ khi . Câu 32. Chọn đáp án C. Ta có: Tọa độ trực tâm là nghiệm của hệ phương trình STUDY TIP Điểm H là trực tâm của tam giác ABC khi và chỉ khi Câu 33. Chọn đáp án D. Tọa độ giao điểm của hai đường cong là nghiệm của hệ Chu vi tam giác cần tìm là: Câu 34. Chọn đáp án B. Đặt tên tấm bìa hình dạng tam giác vuông là ABC với và . Khối sinh ra gồm hai khối nón: - Khối nón 1 có đỉnh B, đường cao BH và bán kính đáy bằng AH. - Khối nón 2 có đỉnh C, đường cao CH và bán kính đáy bằng AH. Vậy thể tích của khối nón tròn xoay là hay FOR REVIEW Thể tích khối nón có bán kính kính đáy R, chiều cao h là Câu 35. Chọn đáp án Ta có Trang 15 Do đó . Câu 36. Chọn đáp án A. Theo định lý Vi-ét ta có và Do đó (*) Mà (do ) nên (*) FOR REVIEW Định lý Vi-ét: Nếu PT có nghiệm thì Câu 37. Chọn đáp án D. Ta có Tính , Dựa vào các tính toán trên, ta suy ra . . Từ đó . DISCOVERY Bằng cách điều chỉnh dữ kiện và yêu cầu bài toán, chúng ta có thể đề xuất và giải quyết được các câu hỏi ở bên. Bài tập tương tự Câu 1. Gọi M là giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn . Giá trị của bằng A. B. Câu 2. Giá trị lớn nhất của hàm số A. B. C. trên đoạn C. D. thuộc khoảng nào dưới đây? D. Trang 16