Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi môn Toán trường Cao đẳng - Đại học năm 2016 (có đáp án)

56699e009f1065437296ec05c3fe45a1
Gửi bởi: Họ và tên vào ngày 2016-08-24 12:48:13 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 223 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Đề thi môn Toán trường Cao đẳng - Đại học năm 2016 (có đáp án)Câu IX: Giải phương trình:()()()22 23 13 33 log log log log 0x xæ ö+ =ç ÷è (1)Giải:ĐK: 2x< £(1) ()()()()223 33 log log log log 0x x+ =Û()()()()3 33 3log log 31log log 33x xx xé+ =êê+ =êëÛ32 32 3x xx xé+ =ê+ =êë* 3x x+ =Û2 29 4x x= -Û81x 68x Do: 2x< )Û()2 281 68 0x =Û 179x=* 32 3x x+ =Û ()32 3x x+ =Xét hàm số:()()32 2y x= trên 2x< £Ta có: ()21 1' 02 2y xx xæ ö= <ç ÷+ -è (0 2x< Hàm số ()()32 2y x= giảm trên (0 2]Þ()()2 8f f³ (0; 2]x" ÎDễ thấy hàm số g(x) 3x tăng trên (0 2]Þ()()2 6g g£ (0; 2]x" ÎNên phương trình f(x) g(x) vô nghiệm trên (0 2]Kết luận: tập hợp nghiện của phương trình (1) là 179 }Câu X: Xét các số thực x, thỏa: ()1 3x y+ (*)1. Tìm GTLN của: Giải:ĐK: 231xyx y³ìï³ -íï+ -îĐặt: 2; 3u y= 00uv³ìí³îTừ (*) 22 0u uv+ =Nên: M(u;v) thuộc đường tròn (C): 22 0u uv+ =Do đó: OM O: gốc tọa độ )Mà: +v đạt GTLN khi đạt GTLNKhi đó OM là đường kính của (C) Tức hay 2Khi đó: 61xy=ìí=îVậy: max y) Càng Long, ngày 02 tháng năm 2016 Thầy: Trần Anh Tuấn GV: THPT Nguyễn Đáng Trà Vinh uvTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

2020-09-27 20:01:52