Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi môn Mạng Máy Tính (Đề số 6)

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Khoa CNTT - HCEM vào 03:17 AM ngày 10-09-2020 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 234 | Lượt Download: 2 | File size: 0.036864 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TRƯỜNG CĐ NGHỀ CƠ ĐIỆN HÀ NỘIKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

------------------------------------------------------ĐỀ SỐ 06ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

MÔN : MẠNG MÁY TÍNH

Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đềCÂU 1:Chia mạng 172.16.0.0/16 thành 8 mạng con?

CÂU 2:Subnet mask của 184.231.138.239 là bao nhiêu nếu mượn 9 bit?

CÂU 3 :Cho một mạng 192.168.1.0/24.Hãy đảm bảo cung cấp đủ các địa chỉ IP

cho sơ đồ mạng sau :R1

R2100 HostKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN50 HostR320 HostGIÁO VIÊN RA ĐỀHà Nội , Ngày …. Tháng …. Năm ….
2020-09-28 22:58:31