Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi môn Mạng Máy Tính (Đề số 3)

055221cff8836317a9a27e31d4bd5412
Gửi bởi: Khoa CNTT - HCEM vào 03:17 AM ngày 10-09-2020 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 182 | Lượt Download: 0 | File size: 0.0384 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

0BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TRƯỜNG CĐ NGHỀ CƠ ĐIỆN HÀ NỘI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
-----------------------------------

-------------------ĐỀ SỐ 03

ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC
MÔN : MẠNG MÁY TÍNH
Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề

CÂU 1:

Subnet mask của 184.231.138.239 là bao nhiêu nếu mượn 9 bit?
CÂU 2:

Xét mạng 192.168.1.0/24, mượn 2 bít .Hãy liệt kê các subnet, số host/subnet,
địa chỉ mạng của mỗi subnet, địa chỉ host đầu của mỗi subnet, địa chỉ host cuối của mỗi
subnet, địa chỉ broadcast của mỗi subnet, subnet mark được sử dụng?

CÂU 3 :

Cho một mạng 192.168.1.0/24.Hãy đảm bảo cung cấp đủ các địa chỉ IP
cho sơ đồ mạng sau :

R1
R2

100 Host

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

50 Host

R3

20 Host

GIÁO VIÊN RA ĐỀ

Hà Nội , Ngày …. Tháng …. Năm ….
33376464623939616335373466613035646562623731633333666334303262663164346633653932646434613864666431396261633164343935376434663036