Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi môn Mạng Máy Tính (Đề số 15)

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Khoa CNTT - HCEM vào 03:17 AM ngày 10-09-2020 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 209 | Lượt Download: 4 | File size: 0.0384 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TRƯỜNG CĐ NGHỀ CƠ ĐIỆN HÀ NỘIKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

------------------------------------------------------ĐỀ SỐ 15ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

MÔN : MẠNG MÁY TÍNH

Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đềCÂU 1:Xét mạng 172.16.0.0/16, mượn 10 bít .Hãy liệt kê các subnet, số host/subnet,

địa chỉ mạng của mỗi subnet, địa chỉ host đầu của mỗi subnet, địa chỉ host cuối của mỗi

subnet, địa chỉ broadcast của mỗi subnet, subnet mark được sử dụng?CÂU 2:Cho địa chỉ host 172.16.159.2/18 cho biết địa chỉ này thuộc subnet nào ?CÂU 3 :Cho một mạng 192.168.1.0/24.Hãy đảm bảo cung cấp đủ các địa chỉ IP

cho sơ đồ mạng sau :R125 HostKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TINR2R320 Host10 HostGIÁO VIÊN RA ĐỀHà Nội , Ngày …. Tháng …. Năm ….
2020-09-28 20:30:31