Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi môn Mạng Máy Tính (Đề số 13)

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Khoa CNTT - HCEM vào 03:17 AM ngày 10-09-2020 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 211 | Lượt Download: 0 | File size: 0.038912 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TRƯỜNG CĐ NGHỀ CƠ ĐIỆN HÀ NỘIKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

------------------------------------------------------ĐỀ SỐ 13ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

MÔN : MẠNG MÁY TÍNH

Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đềCÂU 1:Cho địa chỉ host 172.16.159.2/18 cho biết địa chỉ này thuộc subnet nào ?

CÂU 2:Xét mạng 172.16.0.0/16 mượn 10 bit, liệt kê các subnet?CÂU 3 :Cho một mạng 172.16.5.0/24.Hãy đảm bảo cung cấp đủ các địa chỉ IP

cho sơ đồ mạng sau :5 HostR110 Host

R278 HostKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN50 HostR320 HostGIÁO VIÊN RA ĐỀHà Nội , Ngày …. Tháng …. Năm ….
2020-09-28 20:55:08