Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi môn Mạng Máy Tính (Đề số 11)

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Khoa CNTT - HCEM vào 03:18 AM ngày 10-09-2020 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 226 | Lượt Download: 3 | File size: 0.039424 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TRƯỜNG CĐ NGHỀ CƠ ĐIỆN HÀ NỘIKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

------------------------------------------------------ĐỀ SỐ 11ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

MÔN : MẠNG MÁY TÍNH

Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đềCÂU 1:Chia mạng 172.16.0.0/16 thành 8 mạng con?CÂU 2:Cho địa chỉ host 192.168.1.158/28. Hãy cho biết host này thuộc subnet nào?CÂU 3 :Cho một mạng 172.16.5.0/24.Hãy đảm bảo cung cấp đủ các địa chỉ IP

cho sơ đồ mạng sau :5 HostR110 Host

R278 HostKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN50 HostR320 HostGIÁO VIÊN RA ĐỀHà Nội , Ngày …. Tháng …. Năm ….
35316263306564623461616434346562623131316536626262323362336561616163373536316138363366613034613436623239333661653536353337373461