Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi lịch sử 7 2015 - 2016

4d0d963fcb764c0b9e84eba934768c4a
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2018-09-14 10:16:38 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 420 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD&ĐT KỞ THI KỲ NĂM 2015- 2016Ê TR. PT DTNT BUÔN ĐÔN MÔN: ch Sị p: 7ớ Th gian: 45 phutơ (không th gian giao )ê êH và tên HS:..........ọ ....................................................... Đi mể nh xét giáo viênơ ủCâu (3 đi m):ể Hãy so sánh quá trình hình thành và phát tri xã phong ki nể các ph ng Đông và ph ng Tây.ở ướ ươ ươCâu (3 đi m):ể Nhà Tr thành trong hoàn nh nào?ầ ượ ảCâu (4 đi m):ể Trình bày di bi và qu cu kháng chi ch ng quânê ốxâm Nguyên hai.ượ ầBài làm............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ CHINH TH CÊ Ư........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................