Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi laị môn toán lớp 7

33336131313664383335646430393934333036326232323839306431666562663536643963363131313164346163663633363231626439323637643834653663
Gửi bởi: hai112005 vào 03:10 PM ngày 7-08-2017 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 311 | Lượt Download: 5 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

THI MÔN: TOÁN 7(Th gian làm bài: 60 phút)ờĐ BÀI:ỀBÀI (3 đi m) Th hi phép tính:ể a, 23 4.8 7    c, 31 19.3 3   BÀI đi m) Tìm bi t: a, 17 2x b, 22 3x BÀI (2 đi m) Tính giá tr đa th sau :ị 22 1x x BÀI (3 đi m) Cho ABC vuông Bi AB 3cm, AC 4cm.ế a) Tính BC.b) Tính các góc tam giác bi đo góc ng đo góc Bủ 12