Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi KSCL môn Lịch sử 10 năm học 2018 - 2019 trường THPT Chuyên Bắc Ninh lần 1

40258ade45249635b3bdd67bfa448c35
Gửi bởi: Thái Dương vào ngày 2019-02-15 10:12:30 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 346 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH

TỔ TỔNG HỢP

(Đề thi có 01 trang

)ĐỀ THI ĐỊNH KỲ LẦN I

NĂM HỌC 2018 – 2019

Môn: Lịch sử 10 (Dành cho lớp 10 Chuyên Địa)

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giaCâu 1(3,0 điểm).

Em hiểu thế nào là Thị tộc, Bộ lạc? Phân tích mối quan hệ trong Thị tộc và Bộ lạc? Những dấu

ấn của thời kì Công xã thị tộc còn lưu giữ đến ngày nay được biểu hiện như thế nào?

Câu 2(3,5 điểm).

Anh (chị) hãy làm rõ sự khác nhau giữa các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây về:

Thời gian ra đời, điều kiện tự nhiên, kinh tế, chính trị, giai cấp xã hội ?

Câu 3(3,5 điểm).

Vì sao nói: Nhà Đường là đỉnh cao của chế độ phong kiến Trung Quốc?-------------------------Hết-------------------------(Thí sinh không được sử dụng tài liệu; Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)Họ và tên thí sinh:.......................................................Số báo danh:..............................TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH

TỔ TỔNG HỢPHDC ĐỀ THI ĐỊNH KỲ LẦN I

NĂM HỌC 2018 – 2019

Môn: Lịch sử 10 (Dành cho lớp 10 Chuyên ĐịCâu 1 Em hiểu thế nào là Thị tộc, Bộ lạc? Phân tích mối quan hệ3,0

trong Thị tộc v

Bộ lạc? Những dấu ấn của thời kì Công xã thị tộc còn lưu giữ

điểm

đến ngày nay

được biểu hiện như thế nào?

* Thị tộc, Bộ lạc:

- Thị tộc là một nhóm người....có chung dòng máu................

0,5

- Bộ lạc là tập hợp một số Thị tộc hợp thành...............................

0,5

* Phân tích mối quan hệ trong Thị tộc và Bộ lạc:

- Hợp tác lao động....

- Hưởng thụ bằng nhau...

- Đoàn kết, gắn bó, yêu thương lẫn nhau........

...tính cộng đồng.0,25

0,25

0,25

0,25* Dấu ấn... ngày nay:

- Tổ chức: Dòng họ, đứng đầu là Trưởng họ; tổ chức làng, xã bao gồm nhiều

0,5

dòng họ sống quây quần......

- Quan hệ: làng xóm tối lửa tắt đèn có nhau..., lá lành đùm lá rách...,

0,25

đoàn kết

...

- Trong tập thể lớp: ....(tự do).

0,25

Câu

2.Anh (chị) hãy làm rõ sự khác nhau giữa các quốc gia cổ đại

(3,5

phương Đông

và phương Tây về : Thời gian ra đời, điều kiện tự nhiên, kinh

điểm).

tế, chính trị,

giai cấp xã hội ?

* Làm rõ sự khác nhau giữa các quốc gia cổ đại phương Đông và phương

Tây:

Nội dungPhương Đông

Thời gianTNK IV- III TCN

hình

thành

Thuận lợi... Đất đai phù sa

Điều kiện

tự nhiên màu mỡ, khí hậu ....

Xã hội * 3 giai cấp:

- Quý tộc: ...

- Nông dân công xã: ..

- Nô lệ: ..

* Sự tồn tại của xã hội dựa

trên sức lao động của nông

dân công xã.Phương Tây

TNK I TCN

Khó khăn... Đất đai khô

cằn........

* 3 tầng lớp:

- Chủ nô:...

- Bình dân:...

- Nô lệ:....

* Sự tồn tại của xã hội dựa

trên sự bóc lột sức lao động

của nô lệ.0,5

0,5

1,0Kinh tế - Kinh tế nông nghiệp là chủ - Kinh tế thủ công nghiệp và

đạo. Ngoài ra có thủ công thương nghiệp phát triển.

nghiệp và buôn bán....

Ngoài ra có trồng cây lâu

năm......

Chính trị Chế độ quân chủ chuyên chế Duy trì nền dân chủ cổ đại

Trung Ương tập quyền, vua hay còn gọi là nền dân chủ

có quyền lực tối cao, quyết nô.....

định mọi công việc của đất

nước....0,750,75Câu 3 Vì sao nói: Nhà Đường là đỉnh cao của chế độ phong kiến Trung

(3,5 Quốc?

điểm).

* Nhà Đường là đỉnh cao của chế độ phong kiếnVì:

Trung Quốc.

- Chính trị: Bộ máy chính quyền được hoàn thiện, quyền lực tập trung cao

1,0

độ trong tay Hoàng đế....Cụ thể:.............................

+ Sơ đồ bộ máy nhà nước thời Đường

+ Đặt chức quan Tiết độ sứ...

+ Mở khoa thi để tuyển chọn nhân tài...

- Kinh tế: Có nhiều chính sách tiến bộ về kinh tế. Dưới thời Đường, nền

kinh tế phát triển thịnh vượng. Cụ thể:.....................

1,0

+ Nông nghiệp: Áp dụng chính sách quân điền....

+ Thủ công nghiệp: phát triển...quy mô lớn...

+ Thương nghiệp: Xuất hiện nghề buôn lớn: Buôn chuyến, buôn thuyền;

những thương nhân lớn; đặc biệt hình thành những con đường buôn bán lớn

(con đường tơ lụa)....

-Văn hóa: Nhà Đường đã xây dựng được nền văn hóa đặc săc và phong

0,75

phú....đặc biệt là

Đường.....................................

Thơ

- Đối ngoại: ...chính sách xâm lược, bành trướng...........

* Nhận xét:

Dưới thời Đường, tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa...phát triển 0,5

toàn diện ở trình độ cao. Đời sống nhân dân no ấm. Vì vậy nhà Đường được

coi là đỉnh cao của chế độ phong kiến TQ.

0,25