Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi KSCL HSG Môn toán lớp 11

a18728a5bae10385d803142eb9c14369
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-02-25 14:56:58 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 256 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

SỞ GD ĐT CAO BẰNG KHỐI GƯTĐ3 ĐỀ THI OLYMPIC KHỐI 11 THPT NĂM HỌC 2012 2013 MÔN: TOÁN Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề gồm 01 trang) A. ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 14,0 điểm) Câu (2,0 điểm). Cho phương trình: 22(2 3) 0x m (1) a) Định để phương trình (1) có nghiệm 2,x x. b) Tìm hệ thức giữa 2,x độc lập với tham số m. Câu (2,0 điểm). a) Giải hệ phương trình: 23( ).9 101x yx Rx y   b) Giải phương trình: 22 3x x . Câu (3,0 điểm). Giải phương trình: sin cos sin cos cos 2x x . Câu (7,0 điểm). a) Trong một lớp gồm có 15 học sinh nam và 10 học sinh nữ. Giáo viên gọi ngẫu nhiên học sinh lên bảng giải bài tập. Tính xác suất để học sinh được gọi có cả nam và nữ. b) Cho là số nguyên dương thỏa mãn 35nn nC C. Tìm số hạng chứa 5x trong khai triển nhị thức Niu-tơn của     nnx xx21, 014. B. HÌNH HỌC 6,0 điểm) Câu (2,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giácABC có 4; 1A và phương trình hai đường trung tuyến BM: 0x y ,CN:14 13 0x y . Tìm tọa độ các điểm,B C. Câu (4,0 điểm). Cho hình chóp.S ABCD có đáyABCDlà hình thoi cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng ABCD, SA a và 060ABC. a) Chứng minh rằngBDvuông góc với SAC. b) Chứng minh các cạnh SB SC SD . c) Gọi là trung điểm của SC. Chứng minh rằng IB ID. ______________________________Hết_______________________________ (Thí sinh không được sử dụng tài liệu, giám thị coi thi không giải thích gì thêm) Họ và tên thí sinh:…………………………………….. Số báo danh:…………… Họ tên, chữ ký của giám thị 1:…………………………………………………… ĐỀ CHÍNH THỨC