Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi kì 1 lớp 9 môn Toán quận Tây Hồ

37396430653865363839316162303265363537643566353564353139336264363766313131626332313531376466363338323838666164393933373231613531
Gửi bởi: cuongphamngoc vào 08:14 PM ngày 14-12-2017 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 337 | Lượt Download: 3 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

thi kì môn Toán qu Tây năm 2017­2018ề ồBài (2 đi m):ểCho đng th ng (d) có ph ng trình (2k 1)x (v là tham )ườ ươ ốa) Tìm giá tr bi đng th ng (d) song song đng th ng (d’) có ph ng trình ­3x 5.ị ườ ườ ươb) giá tr tìm đc câu a, đng th ng (d) trên ph ng và tính kho ng cách tớ ượ ườ ừg đn đng th ng (d).ố ườ ẳBài (3,5 đi m): Cho đng tròn (O; R). Đng th ng không qua (O) hai đi và B. Đi mể ườ ườ ểC thu tia đi tia AB. CE và CF là các ti tuy (O) (E; là hai ti đi m). là trungộ ọđi AB.ể ủa) Ch ng minh đi C, E, O, cùng thu đng tròn.ứ ườb) CO EF K. Ch ng minh OK.OC Rọ 2c) Đo th ng CO (O) I. Ch ng minh là tâm đng tròn ti tam giác CEF.ạ ườ ếd) Tìm trí đi trên tia đi tia AB tam giác CEF đu.ị