Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM MÔN VẬT LÝ LỚP 7

30386466393138386663313263656438393361633964663037383265303130363737633662646236636162663462373030313231323331626633343664626461
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 11:44 PM ngày 21-12-2017 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 1229 | Lượt Download: 32 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

HÒNG GD&ĐT TAM DƯƠNGTRƯỜNG THCS HỢP THỊNH ĐỀ KI TRA KSCL 1Ể NĂM HỌC 201 -201 7MÔN THI: VẬT LÝ 7(Thời gian làm bài: 30 phút)Đề này gồm 01 trangĐ phê th cô giáoĐ bài:ềI. Tr nghi (8 đi m)ắ Khoanh vào ch cái tr câu tr đúng nh t.ữ ướ Câu Khi nào ta nhìn thấy một vật: A. Khi mắt ta hướng vào vật B. Khi có ánh sáng hướng vào mắt ta C. Khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta D. Khi vật để trước mắt Câu Trong các c, ng ta nhi bóng đèn các trí khác nhau mà không dùng bóng ườ ộđèn có công su Câu gi thích nào sau đây là đúng?ấ ảA. cho đp n. C. cho sinh không chói t.ể ắB. Ch tăng ng sáng cho c. D. tránh bóng và bóng khi sinh vi ườ ếbài.Câu Tr ng nào sau đây ta th có Nguy th trên Trái đt ?ườ ấA. Ban ngày khi Trái Đt che khu Trăng .ấ ặB. Tr che khu Trăng không cho ánh sáng Trăng truy xu ng Trái Đt .ặ ấC, Ban đêm Trăng không đc Tr chi sáng và Trái Đt che khu .ặ ượ ấD. Ban đêm Trăng nh ng đám mây che khu .ặ ấCâu 4. không ph iả ngu sáng làồA. Ng đang cháy. C. tr i.ọ ờB. chai sáng chói tr ng. D. Đèn ng đang sáng.ỏ ướ ốCâu 5. dung đnh lu truy th ng ánh sáng làộ ủA. Trong môi tr ng trong su và đng tính ánh sáng truy theo đng th ng.ườ ườ ẳB. Trong môi tr ng ánh sáng truy theo đng th ng.ọ ườ ườ ẳC. Trong các môi tr ng khác nhau, đng truy ánh sáng có hình ng khác nhau.ườ ườ ạD. Khi truy môi tr ng này sang môi tr ng khác, ánh sáng truy theo đng th ngề ườ ườ ườ ẳCâu 6. Chùm sáng là chùm sáng màộ ụA. Các tia sáng không giao nhau trên đng truy chúng.ườ ủB. các tia sáng giao nhau trên đng truy chúng.ườ ủC. các tia sáng loe ng trên đng truy chúng.ộ ườ ủD. các tia sáng loe ng ra, kéo dài nhau.ộ ặCâu 7: Tr ng nào sau đây ta nh bi đc có ánh sáng ườ ượA. Khi tr ta không có ch n.ướ ắB. Ban đêm tr đy sao, đng ngoài tr ng nhìn .ờ ướC. Ban đêm đng trong phòng kín ứD. Ban ngày, đng ngoài tr t, tay .ứ ắCâu Ngu sáng làồ :A. sáng B. nó phát ra ánh sáng.ậ ựC.V mà ta nhìn th đc. D. ánh sáng khác ượ ậII. TỰ LUẬN đ) Câu 9. (2 đi m):ể Hãy gi thích hi ng nh th c? Vùng nào trên Trái Đt có hi ng nh th toànả ượ ượ ựph n, ph n? ầHƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KI TRA KSCL 1Ể NĂM HỌC 201 -201 7MÔN THI: VẬT LÝ Hướng dẫn chấm này gồm trang)I. PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (8 đi m)ểTừ câu đến câu mỗi câu khoanh đúng đạt điểm1 8CD BB BII. PHẦN TỰ LUẬN (2 đi m)ểCâu Đáp án Biểu điểmCâu Khi Tr i, Trăng và Trái Đt cùng trên đng ườth ng, Trăng gi Tr và Trái Đt thì trên Trái Đt ấxu hi bóng và bóng i. trên Trái Đt:ấ Đng ch bóng ta không nhìn th Tr i, là nh ậth toàn ph n.ự Đng ch bóng ta nhìn th ph Tr i, iứ ọlà nh th ph n.ậ đi mể0.5 đi mể0.5 đi mểGV chấm chú ý: HD này chỉ là một gợi cách giải, nếu HS giải bải tạp theo cách khác mà đúng thì vẫn cho điểm tối đa