Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi khảo sát đầu năm môn Ngữ văn lớp 10 trường THPT Nguyễn Sinh Cung, Thừa Thiên Huế năm học 2012 - 2013

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-02-05 04:38:26 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 227 | Lượt Download: 0 | File size: 0.045056 Mb

Nội dung tài liệu Thông tin tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ

KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN SINH CUNG

NĂM HỌC 2012-2013

ĐỀ CHÍNH THỨC

MÔN: NGỮ VĂN- LỚP 10 (Ban cơ bản)
Thời gian làm bài: 90 phút
Mã đề 0011

Câu 1: (2 điểm)
a. Khái niệm văn bản và đặc điểm của văn bản.
b. Hãy cho biết nội dung giao tiếp và mục đích giao tiếp của văn bản sau:
Có chí thì nên
(Tục ngữ)
Câu 2: (3 điểm)
Viết văn bản ngắn (dài không quá một trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của anh chị
về việc soạn bài và chuẩn bị bài ở nhà của học sinh hiện nay.
Câu 3: (5 điểm)
Phân tích đoạn thơ trong bài Viếng lăng Bác của tác giả Viễn Phương:
…Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ
Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ
Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân
Bác nằm trong giấc ngủ bình yên
Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền
Vẫn biết trời xanh là mãi mãi
Mà sao nghe nhói ở trong tim
(Sách giáo khoa 9, tập 2)
--------------- Hết ----------------

SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ

KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN SINH CUNG

NĂM HỌC 2012-2013

ĐỀ CHÍNH THỨC

Môn: Ngữ văn – LỚP 10 (Ban cơ bản)
Mã đề 0011
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

Câu
Câu 1 a.

Nội dung cần đạt

Điểm
1

- Khái niệm văn bản: văn bản là sản phẩm của hoạt động giao tiếp bằng ngôn
ngữ, gồm một hay nhiều câu, nhiều đoạn đề cập đến một chủ đề nhất định.
- Đặc điểm:
+ Mỗi văn bản tập trung thể hiện một chủ đề và triển khai chủ đề đó một cách
trọn vẹn.
+ Các câu trong văn bản có sự liên kết chặt chẽ, đồng thời văn bản được xây
dựng theo một kết cấu mạch lạc.
+ Mỗi văn bản có dấu hiệu hoàn chỉnh về nội dung .
+ Mỗi văn bản nhằm thực hiện một hoặc một số mục đích giao tiếp nhất định
b.

1

- Văn bản trên giao tiếp với người đọc về một kinh nghiệm sống.
- Mục đích khuyên con người cần phải có tính kiên trì, có ý chí khi muốn thực
hiện một việc gì đó.
Câu 2 * Yêu cầu kĩ năng: Xác định đúng kiểu bài nghị luận xã hội, sử dụng đúng
thao tác nghị luận, diễn đạt trôi chảy, không sai chính tả…
* Về nội dung: Hs đảm bảo các luận điểm sau.
- Soạn bài và chuẩn bị bài là việc làm cần thiết đối với mỗi học sinh trước khi

1

đến lớp.
- Một số học sinh chuẩn bị bài và soạn bài ở nhà theo kiểu đối phó với giao

1

viên.
- Để có kết quả học tốt, mỗi hs phải tự ý thức trong việc chuẩn bị và soạn bài ở
nhà.
Câu 3 * Yêu cầu kĩ năng: Hs xác định đúng kiểu bài nghị luận (phân tích) tác phẩm

1

văn học, vận dụng đúng thao tác lập luận phù hợp, diễn đạt trôi chảy, không
sai chính tả, trình bày bố cục rõ ràng…
* Yêu cầu nội dung: Hs có thể triển khai bằng nhiều cách khác nhau nhưng
phải đảm bảo các nội dung sau:
- Mở bài: Giới thiệu tác giả và bài thơ “Viếng lăng Bác”, vị trí của đoạn thơ.

0.5

- Thân bài: Phân tích nội dung đoạn thơ.
+ Sử dụng biện pháp ẩn dụ “mặt trời” nhằm nhấn mạnh hình ảnh Bác lớn lao,

1

kì vĩ.
+ Tình cảm yêu thương và kính trọng của nhân dân dành cho Bác “kết tràng

1

hoa dâng…
+ Hình ảnh Bác hiện lên thanh thản, bình yên, đẹp đẽ “nằm…ngủ bình yên,

1

vầng trăng sáng dịu hiền…”
+ Nỗi nhớ và sự tiếc thương của mọi người trước sự ra đi của Bác “nhói trong

1

tim…”
- Kết bài: Đánh giá, khái quát nội dung bài thơ.
* Với những bài không đảm bảo đầy đủ ý những diễn đạt hay và có sáng tạo
trong cách viết, giáo viên tự linh động trong đánh giá.

0.5