Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Đề thi khảo sát chất lượng học kỳ 1 môn Vật lý lớp 12

Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-01-19 15:19:41
Nội dung
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠOTRƯỜNG THPT KỲ ANHTỔ VẬT LÝ –CN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ IMôn học ật lý 12Thời gian làm bài: 45 phút; (32 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 132Họ và tên thí sinh :..................................................................... Số báo danh .............................Câu 1: Véc tơ gia tốc của vật dao động điều hòa luônA. Hướng về vị trí cân bằng. B. Cùng hướng trục Ox.C. Cùng hướng với D. Hướng về vị trí biên.Câu 2: Một sợi dây đàn hồi căng ngang đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, là một điểm nút, làđiểm bụng gần nhất với AB 18 là một điểm trên dây cách một khoảng 12 Biếtrằng trong một chu kì sóng khoảng thời gian mà độ lớn vận tốc dao động của phần tử nhỏ hơn vận tốccực đại của phần tử là 0, Tốc độ truyền sóng trên dâyA. 2,4 B. 3,2 C. 4,8 D. 1,2 .Câu 3: Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp bằngA. Một nửa bước sóng. B. Hai bước sóng.C. Một phần tư bước sóng. D. Một bước sóng.Câu 4: Một vật tham gia đồng thời vào hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số và cùng pha.Nếu chỉ tham gia dao động thứ nhất cơ năng của vật là Nếu chỉ tham gia dao động thứ hai cơnăng của vật là Khi tham gia đồng thời hai dao động cơ năng của vật làA. B. 2,5 C. D. .Câu 5: Một sóng cơ lan truyền dọc theo trục Ox với phương trình với Bướcsóng của sóng này làA. B. 10 C. 20 D. 40 .Câu 6: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu cuộndây thuần cảm Biểu thức dòng điện làA. ). B. ).C. ). D. ).Câu 7: Độ to của âm gắn liền vớiTrang Mã đề thi 132A. Mức cường độ âm. B. Tần số âm.C. Biên độ dao động của âm. D. Cường độ âm.Câu 8: Một vật nhỏ khối lượng 500 dao động điều hòa dưới tác dụng của lực kéo về QUOTE ). Dao động của vật có biên độA. 10 B. 12 C. D. .Câu 9: Một vật khối lượng treo vào lò xo có độ cứng Kích thích cho vật dao động điều hòa vớibiên độ thì chu kỳ dao động 0,5 Nếu kích thích cho vật dao động điều hòa với biên độ6 thì chu kỳ dao động làA. B. 0,5 C. 0,25 D. 0,3 .Câu 10: Một con lắc đơn dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kỳ biên độ giảm 5%. Phần năng lượng củacon lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần làA. 5%. B. 25%. C. 90%. D. 9,75%Câu 11: Một hệ dao động chịu tác dụng của ngoại lực tuần hoàn thì xảy ra cộng hưởng. Tần số dao động riêng của hệ phải làA. B. 10 C. D. 10Câu 12: Khi nói về sóng cơ phát biểu nào sau đây là SAIA. Sóng cơ lan truyền được trong chất khí.B. Sóng cơ lan truyền được trong chất lỏng.C. Sóng cơ lan truyền được trong chất rắn.D. Sóng cơ lan truyền được trong chân không.Câu 13: Cơ năng của một vật dao động điều hòa tỉ lệ thuận vớiA. Li độ dao động. B. Biên độ dao động.C. Bình phương biên độ dao động. D. Chu kỳ dao động.Câu 14: Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 15 gắn thẳng đứng trên mặt bàn nằm ngang, đầutrên gắn vật 100 Lúc đầu nén lò xo có độ dài 10 rồi thả nhẹ. Khi dao động lúc lò xogiãn nhiều nhất thì chiều dài lò xo là 16 lấy 10 m/s 2). Biên độ và tần số góc dao độngA. và 10 B. và 10 .C. và 10 D. và 10 .Câu 15: Trên một sợi dây dài đang có sóng dừng ổn định, hai đầu là nút sóng. Người ta quan sátthấy ngoài hai đầu dây còn có điểm khác luôn đứng yên. Bước sóng của sóng này làA. 20 B. 25 C. 50 D. 40 .Câu 16: Một vật dao động điều hòa với phương trình .Vận tốc cực đại bằngA. B. C. D. Trang Mã đề thi 1320 0,02 Wđ(J)0,015t (s)Câu 17: Một vật có khối lượng 400 dao động điều hòa có đồ thị động năng như hình vẽ. Tại 0vật đang chuyển động theo chiều dương (lấy 10). Biên độ và pha ban đầuA. 10 và B. 10 và C. và .D. và .Câu 18: Cường độ dòng điện xoay chiều có biểu thức (). Giá trị hiệu dụng bằngA. 10 B. C. D. Câu 19: Trong dao động điều hòa vận tốc tức thời biến đổiA. Sớm pha so với li độ. B. Lệch pha so với li độ.C. Cùng pha với li độ. D. Ngược pha với li độ.Câu 20: Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng và lò xo có độ cứng Con lắc dao độngđiều hòa với chu kỳA. B. C. D. 2Câu 21: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình Biên độ và pha ban đầu của dao động làA. và B. và C. và D. 16 và .Câu 22: Chu kỳ dao động nhỏ của con lắc đơn làA. B. C. D. 2Trang Mã đề thi 132Câu 23: Hai nguồn sóng kết hợp cách nhau 15 dao động điều hòa với phương trình ), tốc độ truyền sóng là 10 tạo ra hiệntượng giao thoa trên bề mặt chất lỏng. Điểm nằm trên đường thẳng vuông góc với tại và cách là 20 Khoảng cách giữa hai điểm gần nhất và xa nhất có tốc độdao động cực đại bằng trên đoạn làA. 17,19 B. 16,12 C. 14,71 D. 13,55 .Câu 24: Một sóng cơ lan truyền dọc theo trục Ox với phương trình ). Biên độ của sóng này làA. B. C. D. 20 .Câu 25: Khi một vật dao động điều hòa, chuyển động của vật từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chuyểnđộngA. Nhanh dần. B. Nhanh dần đều. C. Chậm dần đều. D. Chậm dần.Câu 26: Một con lắc đơn dao động với biên độ góc nhỏ. Chu kỳ của con lắc không thay đổi khiA. Tăng biên độ góc tới 30 0. B. Thay đổi chiều dài.C. Thay đổi khối lượng. D. Thay đổi gia tốc trọng trường.Câu 27: Vận tốc của chất điểm dao động điều hòa có độ lớn cực đại khiA. Pha cực đại. B. Li độ bằng không.C. Gia tốc cực đại. D. Li độ cực đại.Câu 28: Một chất điểm tham gia đồng thời vào hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có biênđộ Biên độ dao động tổng hợp có thể làA. 20 B. 16 C. 15 D. 10 .Câu 29: Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trênA. Hiện tượng tạo ra từ trường quay. B. Hiện tượng quang điện.C. Hiện tượng cảm ứng điện từ. D. Hiện tượng tự cảm.Câu 30: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi nhưng tần số thay đổi vào hai đầucuộn dây có điện trở đáng kể. Nếu tăng tần số dòng điện thì công suất tỏa nhiệt trên cuộn dâyA. Không đổi. B. Tăng.C. Giảm. D. Ban đầu tăng sau đó giảm.Câu 31: Một vật dao động điều hòa có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 20cm. Biên độ dao động bằngA. 20cm B. 10cm C. 5cm D. 40cmCâu 32: Khi một vật dao động điều hòa với biên độ quảng đường đi được trong một chu kỳ bằngA. B. C. D. .---------------------------------------------------------- HẾT ----------(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Trang Mã đề thi 132Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.