Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 trường THCS Võ Thị Sáu, Hải Phòng năm 2015 - 2016

196a3f4d08ce93210833d76042d27927
Gửi bởi: Hoàng Thị Gấm vào ngày 2016-07-25 17:02:44 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 778 | Lượt Download: 6 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnTRƯỜNG THCS VÕ THỊ SÁUĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂMMÔN TOÁN LỚP: 8NĂM HỌC 2015 2016Thời gian làm bài 90 phút(không tính thời gian giao đề)Bài (3, điểm).a/ Thu gọn đa thức A(x) 5x 2x 2+ 3x 4+ 1- 4x 3b/ Tính M(1) M(-1) với M(x) 2x 1c/ Chứng minh rằng đa thức M(x) 2x không có nghiệm. Bài (2, điểm). Rút gọn các biểu thức sau:a/ 2x 2(1 3x) 6x 3b/ (x y) +(x y) +2(x y)(x y)Bài (1, điểm).Tìm biết 2x(x 5) x(3 2x) 26Bài (3, điểm).Cho tam giác ABC có góc A=90 đường phân giác BD (D AC). Qua kẻ DE vuông∈góc với BC (E BC).∈a/ Chứng minh DABD DEBDb/ Chứng minh BD là đường trung trực của đoạn thẳng AE.c/ Gọi là giao điểm của AB và DE. Chứng minh DK DC.d/ Tứ giác AECK là hình gì? Vì sao? Bài (0, điểm).Tìm giá trị nhỏ nhất của đa thức và giá trị của và tương ứng: 6y 10ĐÁP ÁN Bài 1: VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíDoc24.vn a/ A(x) 5x 2x 2+ 3x 4+ 1- 4x (0,5đ) (5x 4x 3) (2x 4) (– 3x 2) (0,5đ) 2x (0,5đ)b/ M(1) 2. (0,5đ)M(-1) (-1) 2. (-1) (0,5đ)c/ Với mọi thì 0; 2x (0,25đ)Suy ra 2x với mọi (0,25đ)Vậy đa thức M(x) không có nghiệm. (0,5đ)Bài 2: a/ 2x 2(1 3x) 6x 2x 6x 6x 2x (1,0đ)b/ Gọi (x y) +(x y) +2(x y)(x y)Đặt y; yBiểu thức A= 2ab (a b) 2Thay y; vào ta đượcA [(x-y) +(x+y)] [x-y+x+y] (2x) 4x (1,0đ)Bài 3: Thực hiện phép tính vế trái ta được 2x 10x 3x 2x -13x (0,5đ)Ta phải tìm biết -13x 26, từ đó -2 (0,5đ)Bài 4: (0,5đ)a/ Dễ dàng chứng minh ΔDABD ΔDEBD (c. c. c) (0,75đ) VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíDoc24.vnb/ Vì ΔDABD ΔDEBD nên BA BE, DA DEHai điểm và cách đều mút của đoạn thẳng AE do đó BD là đường trung trực củađoạn thẳng AE. (0,75đ)c/ Dễ dàng chứng minh ΔDADK ΔDEDC ADK DEC =900, DA DE,∠ ∠ADK= EDC), suy ra DK DC∠ (1,0đ) d/ Xét DBKC có KE BC (gt); CA BK (gt) mà KE cắt CA tại nên là trực tâm⊥ ⊥của DBKC suy ra BD KC.⊥Lại có BD AE vì BD là đường trung trực của đoạn thẳng AE )⊥do đó AE // CK (1) (0,25đ)Mặt khác từ DA DE và DC DK (cmt) nên DA DC DE DK hat AC KE (2)Từ (1) và (2) suy ra tứ giác AECK là hình thang cân. (0,25đ) VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.