Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Thanh Tân, Thừa Thiên Huế năm học 2014 - 2015

a5b60fa49d93bea48b8ca60b3a9e490b
Gửi bởi: Thái Dương vào ngày 2019-02-20 16:49:37 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 365 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TR NG TI THANH TÂNƯỜ ỌH tên:................................................ọL p: ...................................................ớ KH SÁT CH NG NĂMẢ ƯỢ ẦNĂM C: 2014 2015ỌToán 5Th gian làm bài: 40 phútờI. Tr nghi m: Khoanh tròn vào ch cái tr qu đúng (4đ):ắ ướ ảCâu 1. Ch trong 275468 ch :ữ ỉA. B. 70 C. 7000 D. 70 000Câu 2. Phân nào đây ng ướ ằ75 A. 1510 B.2115 C. 1221 Câu 3. Rút phân ố1812 ta phân gi là:ượ A. 35 B.63 C.32 Câu 4. thích vi vào ch ch là: 1mố 25cm …cm 2A. 125 B. 12500 C. 1025 D. 10 025II. Bài p: (6 đi m)ậ ểCâu 1. (3 đi m) tính tính: ồ1/ 65 127 =…………………………………………………………………………….2/ 94 61 =……………………………………………………………………………..3/ 103 94 =……………………………………………………………………………..Câu 2. (1 đi m)ể Tìm x: 4Câu 3. (2 đi m)ể Hai tr ng 1375 cây. th nh tr ng nhi thộ ượ ứhai 285 cây. tr ng bao nhiêu cây?ỏ ượBài làm:H NG CH KH SÁT CH NG NĂMƯỚ ƯỢ ẦNĂM C: 2014 2015ỌL 5ớ1/ Tr nghi m: (3 đi m)ắ câu đúng 0,5 đi mỗ ểCâu Câu Câu Câu 4D D2/ Bài p: ậCâu 1: bài đúng đi mỗ ểCâu 2: đi ểCâu 3: gi và phép tính đúng đi mỗ ượ