Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016

37353362633361353431636439643834343736346334636536646637396563643632363561613266343136373965663665613366373862313066316432386637
Gửi bởi: Thái Dương vào 03:10 PM ngày 19-02-2019 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 240 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

KIỂM TRA BÀI CŨ* ường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch gồm bóng đèn mắc nối tiếp quan hệ với nhau như thế nào ?Câu 1 Trong đoạn mạch nối tiếp, dòng điện có cường độ như nhau tại các vị trí khác nhau của mạch: 321III Đối với đoạn mạch gồm hai đèn mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn: 231213 UUU  Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc nối tiếp có đặc điểm như các em đã biết. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về đặc điểm của hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với đoạn mạch mắc song song.THỰC HÀNHTiết 32:Bài 28 THỰC HÀNH: ĐO HIỆU ĐIỆN THẾ VÀ CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH SONG SONGI. Đoạn mạch mắc song song hai bóng đèn Hai điểm nào là hai điểm nối chung của các bóng đèn?C1 Hãy cho biết đâu là đoạn mạch rẽ? Hãy cho biết đâu là mạch chính?Thứ sáu ngày 16 tháng năm 2010Tiết 32:Bài 28 THỰC HÀNH: ĐO HIỆU ĐIỆN THẾ VÀ CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH SONG SONGI. Đoạn mạch mắc song song hai bóng đèn Mắc vôn kế vào hai điểm và trong mạch điện hình 28.1a.II. Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch song songHình 28.1a Mắc song song đènThứ sáu ngày 16 tháng năm 2010Tiết 32:Bài 28 THỰC HÀNH: ĐO HIỆU ĐIỆN THẾ VÀ CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH SONG SONGI. Đoạn mạch mắc song song hai bóng đèn Mắc mạch điện theo hình 28.2 hoàn thành bảng nhận xét.II. Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch song songIII. Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song songThứ sáu ngày 16 tháng năm 2010Tiết 32:Bài 28 THỰC HÀNH: ĐO HIỆU ĐIỆN THẾ VÀ CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH SONG SONGI. Đoạn mạch mắc song song hai bóng đèn Mắc mạch điện theo hình 28.2 hoàn thành bảng nhận xét.II. Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch song songIII. Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song songHình 28.2Quay trở lạiMắc song song đènThứ sáu ngày 16 tháng năm 2010Tiết 32:Bài 28 THỰC HÀNH: ĐO HIỆU ĐIỆN THẾ VÀ CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH SONG SONGI. Đoạn mạch mắc song song hai bóng đèn Hãy hoàn thành các nhận xét.II. Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch song songIII. Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song Hiệu điện thế giữa hai đầu các đèn mắc song song là (1) .và .(2). hiệu điện thế giữa hai điểm nối chung: MNUUU3412 Cường độ dòng điện mạch chính bằng .(3). .các cường độ dòng điện mạch rẽ:21III bằng nhau bằng tổng