Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 10 trường THPT Phương Sơn, Bắc Giang năm học 2016 - 2017

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-12-27 08:07:19 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 371 | Lượt Download: 0 | File size: 0.052224 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

SỞ GD & ĐT BẮC GIANG
ĐỀ THI KHẢO SÁT LỚP 10 NĂM HỌC 2016-2017
TRƯỜNG THPT PHƯƠNG SƠN
Môn: Toán
(Đề thi gồm có 01 trang)
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu 1 (3 điểm): Giải các phương trình sau:
a ) 4 x 4  17 x 2  4 0
b) 4( x  1) 3  ( x  1) 2  x  13

Câu 2 (2,5 điểm): Giải các hệ 4
c) x
phương trình sau:

 2 x 3  2 x 2  2 x  1 0

  x 22 y 5( x2  2)
a)  x  xy  y 1
5bx)3 y 41 (3x 32my)0
 2 (m 12)xx m
 x  y 3  xy

2
Câu 3 (1 điểm): Cho phương trình: x 2
 y x
.
c)
Tìm các giá trị của tham số m để  2 y  1  3
x y
phương trình có hai nghiệm phân biệt cùng 
dương.
Câu 4 (1 điểm): Cho phương trình: x 3  3mx 2  3x  3m  2 0

x1 ; x 2 ; x
Tìm các giá trị của tham số m để phương trình có 3 nghiệm phân biệt sao cho:
x12  x 22  x32  15
BC,
M
, BD
N
AC
ABCD
BD
P
A
nội tiếp MN

Câu 5 (1,5 điểm): Cho tứ giác
đường tròn đường kính . Gọi lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm trên các đường th ẳng
và là giao điểm của hai đường thẳng . Chứng minh rằng:
ABMN
a) Tứ giác nội tiếp.
AMP
b) Tam giác là tam giác cân.

Câu 6 (1 điểm): Cho là các số thực khác 0. x, y Chứng minh rằng:
x2
y2
x y

 4 3(  )
2
2
y x
y
x

………………………….Hết…………………………
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:………………………………….……Số báo danh:…………………………...