Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2015 - 2016

41010bd1e3b8df059cc8cfa22d402ae1
Gửi bởi: Ngô Quang Hải vào ngày 2016-09-25 17:06:08 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 386 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

DOC24.VNĐỀ KHẢO SÁT ĐẦU NĂM HỌC 2015- 2016MÔN: TOÁN KHỐI 10THỜI GIAN: 30 PHÚTĐỀ BÀI: Câu 1: (4,0 iểm Xét tính đúng sai và nêu mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau: a. “2:x x" =¢ b. “2: 0x x$ =¡ ”Câu 2: (4,0 iểm Cho {}21 16A n= £¥a. Liệt kê các phần tử của tập hợp A.b. Xác định các tập hợp con của tập hợp A.Câu 3: (2,0 điểm)Cho mệnh đề: “Nếu tam giác ABC có hai góc bằng nhau thì tam giác ABC cân ”.Xác định “điều kiện cần”, “điều kiện đủ” trong mệnh đề trên. ĐÁP ÁN –HƯỚNG DẪN CHẤMCâu 1:a. Mệnh đề sai, vì 001xx xx =é= Ûê=ë (HS chỉ ra số làm cho MĐ sai) Mệnh đề phủ định: “2:x x$ ¹¢ b. Mệnh đề đúng, vì 212 02xx xx= -é- Ûê=ë (HS chỉ ra số làm cho MĐ đúng) Mệnh đề phủ định: “2: 0x x" ¹¡ 1,0 đ1,0 đ1,0 đ1,0 đCâu 2:a. iệt kê các phần tử của A:{}2; 3; 4A=b. Các tập hợp con của {}{}{}{}{}{}{}; 2; 2; 3; 2; 3; 4Æ 1,0 đ3,0 đCâu 3: “Nếu thì Q” vớiP: “tam giác ABC có hai góc bằng nhau”, Q: “tam giác ABC cân” là điều kiện cần để có P, là điều kiện đủ để có 1,0 đ1,0 đTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.