Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Việt lớp 4 trường Tiểu học Huỳnh Việt Thanh, Long An năm học 2014 - 2015 Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Việt lớp 4 trường Tiểu học Huỳnh Việt Thanh, Long An năm học 2014 - 2015

2929b3f796640b12bb1c7d867b0e56bd
Gửi bởi: Thái Dương vào 10:30 AM ngày 19-03-2019 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 240 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Tr ng: TH Huỳnh Vi Thanhườ ệH và tên:ọ …………….............L p: ….. KH SÁT NĂM NH: 2014-2015Ả ẦMôn: TI NG VI TẾ ỆTh gian: ờI. th mọ th bài sau và tr câu trong th gian 20 phút.ọ ờCÂY KHI XUÂN VẠ ỀV mùa xuân, khi phùn và ng vào nhau không phân bi cề ươ ượthì cây ngoài ng chùa, vào ch quê, ra nh ng chi hoa ng.ạ ồHoa làm sáng ng lên góc tr quê. Trong vòm cây, ti ng đàn sáo ríu ran nhạ ưm cái ch nh tan, nh bu đàn ca liên hoan tộ ắđ u…Nghe chúng mà xang, mãi không chán. Chúng chuy trò râm ran, có iầ ỗcon có chuy riêng mình, gi mãi trong lòng, nay th cùng nề ượ ạbè, nên ai cũng nói, ai cũng i, ch có chú ng nghe hay không.ắ ắKhoanh vào ch cái tr câu tr tr đúng:ữ ướ ờCâu Cây hoa vào mùa nào?ạ a. Mùa đông. b. Mùa xuân. c. Mùa thu.Câu Vì sao nh làng quê thay i?ả a. Hoa làm sáng ng lên góc tr quê. b. Trên cây o, có nhi loài chim. c. Cây ng ngoài ng chùa, vào ch .ạ ợCâu .Trong vòm cây, ti ng chim gì hót ríu ran nh cái ch a. Chim mi.ọ b. Chim én. c. Chim sáo.Câu ph in trong câu “Đàn sáo trên cây trò chuy nhau”ộ ớtr cho câu i:ả a. làm gì?ể b. Nh th nào?ư c. Khi nào?Câu ph ch chân trong câu “Hoa làm sáng ng lên góc tr quê.ừ ”tr cho câu nào?ả a. Nh th nào?ư b. Là gì c. Làm gì Câu 6. Đi ph yấ ho cặ hai ch m, ch iấ vào thích p.ợHôm nay, sinh ki tra th và tr câu dung bàiọ ộ“Cây khi mùa xuân ”. Gi ra ch Nam Tùng □ạ ỏ- Hoa cây có màu gì ạ- Tùng lúng túng tr ờ- À, à. Nó màu vàng.II. Chính tả (Nghe vi t) ếQuà ng iủ ộKhi qua nh ng cánh ng xanh, có ng th mùi th mát bông lúaữ ủnon không? Trong cái xanh kia, có gi tr ng th m, ph ng ph ng vỏ ươ ịngàn hoa ánh ng, gi đông i, bông lúa ngày càng congỏ ướ ạxu ng, ng vì ch quý trong ch tr i.ố ờTh ch LamạIII. làm vănậEm hay vi đo văn ng (t 10 câu) vi làm gópế ểph môi tr ng.ầ ườG ýợ1. Em đã làm vi gìệ (vi đó có th làm chăm sóc cây hoa, nh rác, vệ ệhàng cây ven ng....)ườ2. qu ra sao?ế ả3. ng em sau khi làm vi đó?ả ưở ệH NG CH MƯỚ ẤI. hi u: 70 đi mểCâu (10đ) (10đ) (10đ) (10đ) (10đ)Ý đúng cCâu (20 mể câu đúng đi mỗ ểD ph y, hai ch m, ch i, hai ch mấ II. Chính (Nghe- vi t) (10 đi m)ả êGv cho HS vi bài chính trên trong th gian 20 phút.ọ ờ- Bài vi không chính ch vi rõ ràng, trình bày đúng đo văn: 1ế ạđi m.ể- chính trong bài vi sai ph âm ho n, thanh; không vi hoaỗ ếđúng quy nh tr 1đi m/l i.ị ỗ- ch vi không rõ ràng, sai cao, kho ng cách, ki ch ho trình bàyế ặb …. tr đi trên toàn bài.ẩ ểIII. làm văn:ậ 10 đi mê Vi 7- 10 câu, bi cách dùng câu, đúngế ượ ặd ch ph y. Đo văn ph có câu và thúc, ph chính ph kấ ểđ nh ng ho ng chính qua vi làm em (ho p) khi đang lao ng. (5ượ ộđi m)ểCâu đi m.ở Ph chuy đi m.ầ Câu thúcế2 đi mểTùy theo bài làm sinh mà giáo viên cho đi ng ng.ủ ươ ứBài làm sai chính câu, trình bày tr đi cho toàn bài.ỗ ểPh thành ti ng gvcn ki tra cho hs mình theo thang đi (10ầ êđi m)ê
32333864323035306239313433393866356363353363316234326237386664363036643339616361323232656436363031616363313639656163346362653062