Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Ngữ văn lớp 10 trường THPT Nho Quan B, Ninh Bình năm học 2014 - 2015

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-02-05 04:41:08 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH BÌNH
TRƯỜNG THPT NHO QUAN B

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
MÔN: NGỮ VĂN – LỚP 10
Năm học: 2014 - 2015
Thời gian: 90 phút
(Đề thi gồm 01 trang 02 câu)

Phần I: Đọc hiểu (2 điểm)
Đất nước bốn ngàn năm
Vất vả và gian lao
Đất nước như vì sao
Cứ đi lên phía trước
(Mùa xuân nho nhỏ - Thanh Hải)
a. Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ nào? Nội dung là gì?
b. Các biện pháp nghệ thuật trong đoạn thơ ?
Phần II: Viết (8 điểm)
Viết bài văn nghị luận trình bày ý kiến của anh (chị) về câu nói sau đây của Hồ Chí
Minh:
“Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt.”

1

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH BÌNH
TRƯỜNG THPT NHO QUAN B

Câu

Ý

Phần 1
Đọc
hiểu

a

b

Phần 2
Viết

1
2

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
MÔN: NGỮ VĂN – LỚP 10
Năm học: 2014 - 2015
Thời gian: 90 phút
(Đáp án gồm 02 trang)

Đáp án
Phần I: Đọc hiểu (2 điểm)
Đất nước bốn ngàn năm
Vất vả và gian lao
Đất nước như vì sao
Cứ đi lên phía trước
(Mùa xuân nho nhỏ - Thanh Hải)
a. Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ nào? Nội dung là gì?
b. Các biện pháp nghệ thuật trong đoạn thơ ?
- Đoạn thơ viết theo thể thơ năm chữ
- Ca ngợi đất nước dù phải trải qua gian lao vất vả vẫn tươi đẹp, tráng lệ,
trường tồn vẫn vươn lên phí trước.
- Ẩn dụ nhân hoá:
Đất nước bốn nghìn năm
Vất vả và gian lao (0,25 điểm)
- So sánh: đất nước như vì sao (0,25 điểm)
Phần 2: Viết
Viết bài văn nghị luận trình bày ý kiến của anh (chị) về câu nói sau đây của
Hồ Chí Minh:
“Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt.”
Yêu cầu về kĩ năng
- Biết cách làm bài văn nghị luận xã hội, kiểu bài nghị luận về 1 tư tưởng, đạo
lí.
- Kết cấu chặt chẽ, diễn đạt lưu loát; không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ
pháp.
Yêu cầu cụ thể
Nêu được vấn đề cần nghị luận: Trong cách học, tự học là cốt yếu nhất.
Giải thích:

Biểu
điểm
2,0
điểm

0,5
0,5

0,5
0,5
8,0
điểm

0,5
2,0

2

3

4

5

- Tự học: người học chủ động, tích cực, quyết đoán trong tiếp cận, tìm tòi,
nghiên cứu tri thức.
- Nội dung câu nói: Trong cách học, người học phải lấy việc chủ động, tích
cực,… tiếp cận, tìm tòi, nghiên cứu là cốt yếu.
Bàn luận:
- Phân tích những biểu hiện đúng đắn của vấn đề:
+ Chủ động, tích cực, quyết đoán sẽ giúp người học nắm vững tri thức hơn là
cách học thụ động (phụ thuộc hoàn toàn vào thầy).
+ Nếu chỉ học thụ động thì người học khó linh hoạt trong việc vận dụng, sắp
xếp thời gian để học.
+ Tự học sẽ giúp người học có nhiều cơ hội sáng tạo. Tuy vai trò của người
dạy không phải không quan trọng.......
- Bác bỏ những biểu hiện sai lệch có liên quan đến vấn đề:
+ Vẫn có nhiều người hoàn toàn phụ thuộc vào việc truyền giảng của thầy
trong học tập, không chủ động, tích cực, quyết đoán trong lĩnh hội tri thức.
+ Vì quá tự tin trong tự học, nhiều người bỏ qua những chỉ dẫn của người
khác nên việc lĩnh hội tri thức trở nên lệch lạc (sai hoặc phản khoa học,…)
Bài học:
- Từ việc phân tích những biểu hiện đúng đắn và bác bỏ những sai lệch có liên
quan đến vấn đề nêu phương hướng và biện pháp phấn đấu.
- Nêu ý nghĩa của vấn đề, bài học nhận thức và hành động: Câu nói là đúc kết
từ những trải nghiệm của Hồ Chí Minh trong cuộc đời với thành công trong sự
nghiệp lớn lao của Người, mỗi HS ngày nay cần ý thức sâu sắc và thực hiện
tinh thần tự học.
Khái quát lại vấn đề nghị luận
* Lưu ý:
- Chỉ cho điểm tối đa khi học sinh đạt được cả yêu cầu về kĩ năng và kiến
thức.
- Nếu học sinh có những suy nghĩ riêng mà hợp lí thì vẫn được chấp nhận.
Người ra đề
Phan Thị Kim Dung

3,0

2,0

0,5

3