Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Địa lý lớp 12 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016

0d94eeb4a34fc8ae9896b41a31704710
Gửi bởi: đề thi thử vào ngày 2016-08-04 14:04:21 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 880 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Sở GD& ĐT Bắc Ninh Trường THPT Thuận Thành số Năm học 2015-2016 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN TẬP Môn Địa lí Thời gian làm bài 180 phút, không kể giao đề Câu I. 2,0 điểm) 1. Nêu nguyên nhân, thời gian xảy ra lũ quét nước ta và các biện pháp giảm thiểu thiệt hại do lũ quét gây ra. 2. Trình bày phương hướng giải quyết việc làm cho người lao động nước ta hiện nay. Câu II. 2,0 điểm) Dựa vào Atlát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học hãy: 1. Kể tên các vùng nông nghiệp nước ta hiện nay. 2. Nêu các vùng nông nghiệp có cây chè là sản phẩm chuyên môn hoá. Giải thích vì sao cây chè lại được phát triển những vùng đó. Câu III.( 3,0 điểm) Cho bảng số liệu dưới đây: GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ THEO NHÓM HÀNG CỦA NƯỚC TA Nhóm hàng 2006 2012 Tổng giá trị 39826,2 114529,0 Công nghiệp nặng và khoáng sản 14428,6 48228,2 Công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp 16382,4 43298,7 Nông- lâm-ngư nghiệp 9015,2 23002,1 Nguồn Niên giám thống kê Việt Nam 2012, Nhà xuất bản Thống kê, 2013) 1. Vẽ biểu đồ tròn thể hiện quy mô và cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hoá phân theo nhóm hàng của nước ta năm 2006 và năm 2012. 2. Nhận xét và giải thích về sự thay đổi đó. Câu IV. 3,0 điểm) 1. Phân tích những thuận lợi và khó khăn về điều kiện kinh tế xã hội để phát triển ngành thuỷ sản của nước ta. 2. Chứng minh rằng ngành giao thông vận tải đường biển nước ta đang được phát triển ngày càng mạnh mẽ. Vì sao việc giải quyết các vấn đề về Biển Đông cần phải tăng cường sự hợp tác của các nước trong khu vực? -------Hết------- Giám thị không cần giải thích gì thêm Thí sinh được sử dụng Atlát Địa lí Việt Nam do NXBGD Việt Nam phát hànhĐÁP ÁN Câu Nội dung Điểm Nêu nguyên nhân, thời gian xảy ra lũ quét nước ta và các biện pháp giảm thiểu thiệt hại do lũ quét gây ra. 1,00 Nguyên nhân: Lũ quét thường xảy ra những khu vực sông suối miền núi, độ dốc lớn, bị chia cắt, mất lớp phủ thực vật, bề mặt đất dễ bị bóc mòn khi mưa lớn. Thời gian: miền Bắc thường xảy ra vào các tháng VI X, tập trung vùng núi phía bắc, miền Trung, xảy ra nhiều nơi, tập trung chủ yếu vào các tháng từ XII. Biện pháp: Thực hiện các biện pháp kĩ thuật thủy lợi, trồng rừng trên đất dốc, canh tác nông nghiệp bằng các biện pháp kĩ thuật để giảm tốc độ dòng chảy và chống xói mòn Quy hoạch các điểm dân cư tránh các điểm lũ quét và quản lý sử dụng hợp lí đất đai. 0,25 0,25 0,25 0,25 Trình bày phương hướng giải quyết việc làm cho người lao động nước ta hiện nay. 1,00 Phân bố lại dân cư và lao động giữa các vùng; thực hiện tốt chính sách dân số Thực hiện đa dạng hóa các loại hình sản xuất…. Mở rộng, đa dạng các loại hình đào tạo các cấp. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động. 0,25 0,25 0,25 0,25 Kể tên các vùng nông nghiệp nước ta hiện nay. 1,00 II Trung du và miền núi Bắc Bộ Đồng bằng sông Hồng Bắc Trung Bộ Duyên hải Nam Trung Bộ Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng bằng sông Cửu LongNếu thí sinh kể đúng vùng được 0,25 điểm; từ đến vùng được 0,50 điểm; từ đến vùng được 0,75. vùng được 1,00 điểm. Nêu các vùng nông nghiệp có cây chè là sản phẩm chuyên môn hoá. Giải thích vì sao cây chè lại được phát triển những vùng đó. 1,00 Các vùng nông nghiệp có cây chè là sản phẩm chuyên môn hoá: Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên. Giải thích vì sao cây chè lại được phát triển những vùng đó: Khí hậu: mang tính chất cận nhiệt đới gió mùa và có sự phân hóa theo độ cao. Đất feralit và đất ba dan thích hợp cho việc phát triển cây chè. Người dân có nhiều kinh nghiệm và truyền thống trong sản xuất cây chè. 0,25 0,25 0,25 0,25 Vẽ biểu đồ 2,00 III a/ Xử lý số liệu Tính cơ cấu: CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA PHÂN THEO NHÓM HÀNG CỦA NƯỚC TA NĂM 2006 VÀ 2012 (Đơn vị: %) Nhóm hàng 2006 2012 Tổng số 100 100 Công nghiệp nặng và khoáng sản 36,2 42,1 Công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp 41,1 37,8 Nông lâm ngư nghiệp 22,7 20,1 Tính bán kính (r) Chọn 2006 đvbk 2012 1,7 đvbk 0,25 0,25b/ Vẽ biều đồ Vẽ đúng dạng, đảm bảo chính xác Có chú giải, tên biểu đồ 1,50 Nhận xét, giải thích 1,00 a/ Nhận xét: Tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa phân theo nhóm hàng của nước ta liên tục tăng (dẫn chứng) Cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa phân theo nhóm hàng có sự thay đổi (dẫn chứng) b/ Giải thích Kết quả của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa Đường lối phát triển kinh tế thị trường, nhiều thành phần 0,25 0,25 0,25 0,25 Phân tích những thuận lợi và khó khăn về điều kiện kinh tế xã hội để phát triển ngành thuỷ sản của nước ta. 1,50 a/ Thuận lợi Nhu cầu thị trường trong nước và thế giới ngày càng tăng lên Nhân dân có kinh nghiệm truyền thống Các phương tiện, ngư cụ được trang bị ngày càng tốt hơn; các dịch vụ ngày càng được mở rộng Sự đổi mới trong chính sách phát triển ngành thủy sản nhà nước 0,25 0,25 0,25 0,25 b/ Khó khăn Tàu thuyền, các phương tiện đánh bắt nhìn chung còn chậm được đổi mới. Hệ thống các cảng cá chưa đáp ứng được nhu cầu; việc chế biến còn nhiều hạn chế… 0,25 0,25 Chứng minh rằng ngành giao thông vận tải đường biển nước ta đang ngày càng phát triển mạnh mẽ. Vì sao việc giải quyết các vấn đề về Biển Đông cần phải tăng cường sự hợp tác của các nước trong khu vực? 1,50 VI a/ Chứng minh rằng ngành giao thông vận tải đường biển nước ta đang ngày càng phát triển mạnh mẽ. Giao thông đường biển đang phát huy được thế mạnh và đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội của nước ta hiện nay. Các tuyến đường biển ven bờ ngày càng được mở rộng quan trọng nhất là tuyến đường Hải Phòng Thành phố Hồ Chí Minh 0,25 0,25- Hàng loạt các cảng biển được xây dựng, nâng cấp( Dẫn chứng) Khối lượng hàng hóa vận chuyển, luân chuyển đều tăng (dẫn chứng) 0,25 0,25 b/ Vì sao việc giải quyết các vấn đề về Biển Đông cần phải tăng cường sự hợp tác của các nước trong khu vực? Biển Đông là biển chung của nhiều nước trong khu vực; tạo ra môi trường hòa bình, ổn định giữa các nước. Bảo vệ được những lợi ích chính đáng và chủ quyển toàn vẹn lãnh thổ của nước ta. 0,25 0,25Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.
2020-09-25 23:34:22